Tilknyttede filer er bare tilgjengelige på engelsk.

Blackboard jobber hardt for å sørge for at alle produktene og tjenestene vi tilbyr, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uavhengig av alder, funksjonsevner eller situasjon. I tråd med vår sterke lederskapstradisjon knyttet til tilgjengelighet er produktene våre laget og utviklet i henhold til de internasjonalt anerkjente retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå AA, i tillegg til Section 508-standardene i USA. En tredjepart gjennomfører jevnlig revisjon av programvaren vår for å sikre at kvalitetskrav blir oppfylt og opprettholdt.

Mer om Blackboards satsing på tilgjengelighet


Den beste skjermleseropplevelsen

 • Full støtte for skjermlesere for alle viktige arbeidsflyter.
 • Globale hurtigtaster for vanlige handlinger. Det finnes flere hurtigtaster. Du kan finne ut mer under Hurtigtaster.
 • Støtte for skjermlesere for tavleaktiviteter og opplastede filer, uten kompleks konvertering.
 • Direkteteksting. Du kan finne ut mer under Direkteteksting.

For å få den beste skjermleseropplevelsen i Blackboard Collaborate bør du bruke Firefox® og JAWS på et Windows®-system. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.


Tastaturnavigasjon

Tastaturhandlinger som følger bransjestandarden, brukes i Blackboard Collaborate. Mønstre for tastaturnavigasjon varierer fra nettleser til nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaksjoner i samme nettleser er felles og konsekvent.

Hvis du bruker Mac med Firefox eller Safari og har problemer med å navigere ved bruk av tastaturet, bør du gå gjennom og oppdatere operativsystemet ditt og nettleserinnstillingene dine. Da sikrer du at de er riktig konfigurert for tastaturnavigasjon. Se følgende informasjon for å finne ut mer:

Vi har opprettet globale hurtigtaster for vanlige handlinger i Blackboard Collaborate. Her ser du andre hurtigtaster:

 • For å slå av og på mikrofonen kan du trykke på Alt + M i Windows. På en Mac trykker du på Option-tasten + M.
 • For å slå av og på kameraet kan du trykke på Alt + C i Windows. På en Mac trykker du på Option-tasten + C.
 • For å rekke opp og ta ned hånden kan du trykke på Alt + H i Windows. På en Mac trykker du på Option-tasten + C.
 • For å gå til neste lysbilde kan du trykke på Alt + Page Up. På Mac kan du trykke du på Alt + Fn + oppoverpilen.
 • For å gå tilbake til forrige lysbilde kan du trykke på Alt + Page Down. På Mac kan du trykke på Alt + Fn + nedoverpilen.
 • Før du får tilgang til deltakerlisten, må du hente frem Deltakere-panelet ved å gå til «Åpne Collaborate-panelet»-knappen med Tab-tasten og aktivere den. Hvis knappen er merket «Lukk Collaborate-panelet», er panelet allerede åpent. Finn frem til og aktiver «Deltakere»-knappen med Enter-tasten. Nå er du på Deltakere-panelet. Gå til «Åpne deltakerlisten»-knappen med Tab-tasten, og trykk på Enter. Du får kun tilgang til denne knappen ved hjelp av Tab-tasten. Den er kun synlig når den er fokusert. Trykk på mellomromstasten for å aktivere den. Hvis du er moderator, kan du nå bruke Tab-tasten til å bevege deg mellom moderatorkontrollene for de ulike deltakerne.

Tastatursnarveier for å spille av innspilling

 • Trykk på mellomromstasten for å spille av innspillingen eller sette den på pause.
 • Trykk på venstre og høyre piltast for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen. Eller trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil for å flytte markøren på fremdriftslinjen med 10 sekunder.
 • Trykk på pil opp eller pil ned for å skru volumet opp eller ned med 5 %.

Slik navigerer du i Collaborate-panelet med skjermlesere

Når du bruker hurtigtastene i knapp- eller lenkeformat (B med JAWS eller VO + Kommando + J med VoiceOver), må du se etter knappen som heter «Åpne Collaborate-panelet».

Hvis du ikke finner denne knappen ved hjelp av VO + Kommando + J, kan du prøve å bruke elementvelgeren:

 1. Trykk på VO + I for å åpne elementvelgeren.
 2. Begynn å skrive inn «Collaborate-panel».
 3. VoiceOver finner etter hvert knappen for å åpne eller lukke Collaborate-panelet. Hvis VoiceOver oppgir «Lukk Collaborate-panelet», betyr det at panelet allerede er åpnet og at du kan fortsette.
 4. Trykk på VO + mellomromstasten én gang for å fokusere knappen, og en andre gang for å aktivere den.

Hvis du aktiverer denne knappen, åpnes det en «faneliste» som fungerer på følgende måte:

 1. Den første fanen, «Chat», er valgt som standard. Bruk Tab-tasten på tastaturet til å samhandle med elementene i chattepanelet, deriblant lese og publisere meldinger.

  Mer om hvordan du navigerer i chatteloggen med tastaturkontrollene

 2. Bruk høyre- og venstrepilen til å bytte mellom fanene (Chat, Deltakere, Innhold og Innstillinger). Trykk Enter på en fane for å velge den og åpne panelet. Når et panel er åpent, kan du bruke Tab-tasten for å forflytte deg gjennom panelets kontroller og tilbake til listen over faner.
 3. Når du har gjort det du skal i disse fanene og kontrollene deres, finner og trykker du på mellomromstasten på «Lukk Collaborate-panelet» for å skjule dem.

Tastaturkontroller for chatteloggen

Bruk tastaturkontrollene øverst på chattepanelet til å gå mellom meldinger. Tastaturkontrollene er bare tilgjengelige når det finnes meldinger i chatten og kan bare brukes med tastaturnavigasjon.

 1. Trykk på Shift + Tab-tasten i tekstfeltet i chattepanelet for å åpne tastaturkontrollene. Eventuelt kan du trykke på Tab-tasten i Chat med-menyen øverst på panelet.
 2. Som standard er fokuset på Neste chattemelding-kontrollen. Trykk på Shift + Tab-tasten for å finne Forrige chattemelding- og Første chattemelding-kontrollen. Trykk på Tab-tasten for å finne Siste chattemelding-kontrollen.

  Chatteloggen for Collaborate kan ikke vise mer enn 50 meldinger om gangen.

 3. Trykk på mellomromstasten for å aktivere kontrollen og høre meldingen.
 4. Trykk på Tab-tasten for å gå gjennom kontrollene og gå tilbake til feltet hvor du kan legge inn tekst i chatten.

Avspørringer

Brukere av skjermlesere kan trykke på Tab-tasten for å gå gjennom avspørringer og velge et alternativ fra den tilgjengelige listen.


Del innhold

Blackboard Collaborate har for øyeblikket ikke støtte for applikasjonsdeling for skjermlesere. Hvis du bruker en skjermleser, kan du dele filer og blanke tavler med deltakerne. Du kan ikke dele en applikasjon som er åpen på enheten. Du kan for eksempel ikke dele Microsoft® PowerPoint® hvis programmet er åpent på datamaskinen.

Del filer

Brukere av skjermleseren får tilgang til tekst fra PowerPoint- og PDF-filer som deles under økten. Dermed kan de enkelt følge med mens lysbildene veksler.

Moderatorer og presentatører må velge Del filer og laste opp filene til Collaborate for at skjermlesere skal få tilgang til teksten.


Konfigurering av lyd og video

Har du problemer med å konfigurere lyd og video med JAWS? Gå til Lydkonfigurering med Jaws i Google ChromeTM.

Har du problemer med å konfigurere lyd og video med VoiceOver? Gå til Lydkonfigurering med VoiceOver.


Direkteteksting

Ultra-opplevelsen har direkteteksting. Med dette får studenter som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, en lett tilgjengelig læringsopplevelse.

Moderatorer må gjøre deltakere til tekstere. Teksterne skriver det som blir sagt i en økt. Andre deltakere kan se hva som blir skrevet, i sanntid. Du kan ha flere tekstere for flere språk.

Mer om hvordan moderatorer kan gjøre deltakere til tekstere

Undertekster som legges inn i løpet av direkteøkter, tas med når de spilles inn. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.

Mer om opptak av økter for deltakere


Tekster-rollen

Som tekster kan du lage undertekster for andre i økten din. Dette er en rolle du har fått av en moderator.

Det kan være flere tekstere i samme økt. Tekstere har et undertekst-ikon (CC) ved siden av seg i Deltaker-panelet.

Vi har ikke støtte for direkteteksting på japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk og koreansk. Brukere som har nettlesere på disse språkene, får en feilmelding når de starter.


La oss komme i gang

Når du har blitt tekster, ser du et varsel som informerer deg om at du kan legge til undertekster.

Velg La oss komme i gang når du er klar. De andre deltakerne får nå beskjed om at undertekster er tilgjengelig. Undertekstene dine vises på skjermen i sanntid når du skriver dem.

Når du velger La oss komme i gang, åpnes det også et tekstfelt, hvor du kan skrive det du hører i løpet av økten.

Som standard brukes navnet ditt som tittel for undertekstene dine. Det er lurt å endre tittelen til noe andre kan gjenkjenne når de ser undertekstene. For eksempel «Undertekster» eller «Spanske undertekster».

Ser du innholdet som deles og vil se den som snakker? Velg bilde-i-bilde for å se den som snakker.


Kinesiske, japanske og koreanske nettlesere

Nettlesere med kinesisk, japansk og koreansk som språk har ikke støtte for inntasting av undertekster. Det betyr at det du skriver, kanskje ikke vises som du vil. Deltakerne ser alle tastetrykk – ikke bare det endelige ordet

Eksempel: For å skrive det japanske ordet «河口» skriver teksteren «kakou», som vises som «kかkこう». Disse tegnene må manuelt endres til «河口». Deltakere som ser undertekstene, ser både tegnene som tastes inn, og de konverterte tegnene, noe som gjør det vanskelig å forstå.

Angi engelsk som språk i nettleseren for å skrive undertekster på kinesisk, japansk og koreansk.


Opptak med undertekster og chattetranskripsjoner

Hvis moderatoren har tillatt nedlasting av øktopptak, kan du laste ned opptak og transkripsjoner fra Opptak-menyen i avspilleren.

Du finner Opptak-øverst til venstre på skjermen.

 • Last ned hele innspillingen
 • Last ned transkripsjoner av undertekstene
 • Last ned transkripsjoner av chatten

Du kan også laste ned undertekster fra den primære Opptak-listen.

 1. Gå til Opptak, og finn et opptak med  undertekster.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Last ned undertekster.

Mer om opptak