Vil du at økten skal være sikker og uten forstyrrelser? Følg disse anbefalte fremgangsmåtene.


Begrens deltakertillatelser

Begrensede tillatelser stanser forstyrrende deltakere fra å gjøre noe du ikke vil at de skal gjøre. Gå til Øktinnstillinger og sørg for at disse deltakertillatelsene deaktiveres i begynnelsen av økten:

 • Lyd: Deltakere kan ikke bruke lyd i løpet av økten når Del lyd -avmerkingsboksen er fjernet.
 • Video: Deltakerne kan ikke slå på video under økten når Del video-avmerkingsboksen er fjernet.
 • Chat: Deltakere kan ikke publisere chattemeldinger under økten når Publiser chattemeldinger -avkryssingsruten er blank.

  I stedet kan du alternativt Filtrer på upassende språk i chattemeldinger.

 • Tegn: Deltakere kan ikke redigere tavlen eller delte filer når Tegn på tavle og filer -avmerkingsboksen er fjernet.

Deltakertillatelser slås på og av for alle deltakere. Du kan ikke slå av eller på tillatelsene for enkeltdeltakere. Hvis du vil gi en individuell deltaker flere tillatelser, gjør vedkommende til en presentatør.

Mer om de forskjellige rollene og tillatelsene

Deltakertillatelser gjelder bare deltakere som har fått tildelt deltakerrollen. Som standard har økter én moderator. Alle andre er deltakere. Hvis du ikke er sikker, kan du bekrefte rollene i Deltakere-panelet under økten. Endre rollen for alle som ikke er deltaker, og som skulle vært. 


Få alle til å delta i et emne

Hvis Collaborate er integrert med læringsplattformen din (LMS), kan du bruke emnerommet eller opprette nye økter i emnet ditt. Den sikreste metoden for å bli med i økter er fra et emne.

Økter i emner krever at deltakere logger på emnet for å få tilgang til økten. LMS godkjenner brukeren og oppretter en unik øktlenke som hjelper hver økt med å identifisere brukeren. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for den brukeren på det spesifikke tidspunktet. Lenken for å bli med i økten kan ikke brukes igjen eller deles med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.


Begrens invitasjoner fra øktinnstillinger

Du kan ikke sende invitasjoner til økter i et Learning Management System-emne. Alle som er meldt på emnet, har tilgang til økten. Hvis du vil invitere noen som ikke er i emnet ditt, kan du sende dem en gjestelenke.

Hvis deltakere ikke kan bli med i et emne, er invitasjoner det nest beste. 

 1. Gå til innstillingene for en økt.
 2. Utvid Invitasjoner.
 3. Velg Inviter deltaker.
 4. Skriv inn personens navn og e-postadresse.

  Bruk navnet personen skal bruke når de blir med.

 5. Alternativt kan du tilordne personen deltakerrolle og begrense deltakertilgang.
 6. Velg Inviter deltaker.

En e-post med en lenke for å bli med blir sendt til adressen du skrev inn. Invitasjonslenken fungerer bare for den tiltenkte deltakeren og tillater ikke at den inviterte skriver inn et egendefinert navn.


Begrens gjestetilgang

Gjestelenker er offentlige lenker som alle som har lenken, kan bruke. Hvis du for eksempel sender lenken til en student og deler lenken, kan alle de deler lenken med, bli med, og så videre. Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker. Hvis du bestemmer deg for å bruke gjestelenker, må du sørge for at gjester er tilordnet deltakerrollen og begrense deltakertilgang.

Du kan også slå av gjestetilgang.

 1. I Planlegger finn en økt, og velg Øktalternativer.
 2. Velg Rediger innstillinger.
 3. Fjern merket for Gjestetilgang.

Når gjestetilgang er av noen med en gjestelenke, kan de ikke lenger bli med i økten.

Hvis du tillater at deltakere ringer inn i en økt, er anonym oppringing fortsatt tilgjengelig. For en sikker økt, ikke del informasjon om den anonyme oppringingen. Informasjon om den anonyme oppringningen er bare tilgjengelig for deltakerne når moderatorer deler den med dem. Deltakere kan bli med i økten i nettleseren og bruke oppringingsinformasjonen i øktmenyen, som er sikker. Du finner mer informasjon underTelekonferanser med Collaborate.