Oversikt over emnerom

Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

Det gjør det enklere for deg å bruke Collaborate med Ultra-opplevelsen i emnene dine. Det gir også et praktisk startpunkt for klasser og ikke-planlagte møter – for både deg og studentene.

Emnerommet er slått på som standard, men det kan også slås av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.

Vet du ikke hvor du finner Blackboard Collaborate i emnet ditt? Gå til Bli med i økter , og velg læringsplattformen du bruker.

Velg øktnavnet eller Øktalternativer for å bli med i økten. Da åpnes det et panel med informasjonen du trenger for å bli med i økten:

  • Bli med i økten-lenken som er tilknyttet kontoen din. Velg denne for å åpne økten. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.
  • Informasjon for innringing (hvis tilgjengelig)

Slå av det dedikerte emnerommet

Hvis du ikke vil at studentene skal se eller bli med i økten i det åpne emnerommet, kan du slå det av.

  1. Åpne Mer-menyen for emnerommet.
  2. Velg Lås emnerom.

Når emnerommet er deaktivert, kan ingen – inkludert underviseren – bli med i det.

Hvis du ikke ser eller kan åpne emnerommet, har administratoren din slått det av.

Vanlige spørsmål om emnerom i Collaborate


Kan studentene bruke rommet uten meg?

Ja, rommet er åpent til du slår det av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.


Hvorfor opprette nye økter hvis jeg har et emnerom?

Det kan være flere gode grunner til å opprette planlagte økter når du har et emnerom. Her er to eksempler:

  • Overvåkede økter:Når emnerommet er låst opp, kan hvem som helst bli med økten når som helst. Lærerne trenger ikke å være til stede for at studenter skal kunne slutte seg til økten. Hvis du ikke vil at studenter skal slutte seg til en økt uten tilsyn, kan du låse emnerommet og opprette planlagte økter.
  • Flere økter samtidig:Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.