Møt meg på nettet!

Hva har du? Velg alternativet som ser kjent ut.

Moderatortilgang til planleggingsverktøyet i Collaborate

Du får tilgang til Collaborate fra en nettadresse. I listen ser du navnet ditt først – deretter økter, innspillinger og avlogging samt et alternativ om å bytte til Original-opplevelsen.


Collaborate i Blackboard Open LMS-emner

Undervisere som bruker Blackboard Open LMS, kan klikke på Legg til aktivitet eller ressurs for å åpne Collaborate.


Collaborate i Blackboard Learn-emner

Lærere som bruker Blackboard Learn med Original-emnevisningen, kan åpne Blackboard Collaborate via Emneverktøy i Administrasjon-menyen. Hvis du bruker Ultra-emnevisningen, velger du Bli med i klasserommet under Detaljer og handlinger for å åpne Blackboard Collaborate.


Collaborate på en LTI-kompatibel læringsplattform

Du kan gå til Collaborate direkte fra emnet ditt. Det åpnes i læringsplattformen. I listen ser du navnet ditt først – deretter økter og innspillinger. Du finner ingen alternativer for å logge av eller bytte opplevelser i listen.


Moderatortilgang til det klassiske administratorsystemet for økter

Du får tilgang til Collaborate fra en nettadresse. I fanene ser du Min timeplan, innspillinger, profiler, hjelpeprogrammer, rapporter samt et Logg av-ikon.