Se øktrapporter

Du kan se rapporter fra øktlisten i Blackboard Collaborate-verktøyet.

 1. Finn økten du vil se en rapport for, og velg Øktalternativer-menyen.
 2. Velg Vis rapporter.

Hvis du ikke ser Vis rapporter, er ikke alternativet tilgjengelig på systemet du bruker.

Administratorer kan se rapporter for alle økter. Hvis du vil vite mer, kan du se Rapport for øktdeltakelse for moderatorer.


Rapport om øktdeltakelse

Innføring i rapporten om øktdeltakelse

Denne rapporten bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).

Rapporten om øktdeltakelse inneholder en oversikt over når deltakere ble med og gikk ut av en økt. Du får også et inntrykk av hvor lenge deltakerne i snitt var med i økten.

Alle deltakere telles. Det spiller ingen rolle om de blir med fra en nettleser eller en mobilapp.

Hvis øktene dine brukes flere ganger, opprettes det en rapport for hver gang.

Velg Vis rapporten for å se hele rapporten. Se når hver deltaker ble med i og forlot økten. Når du vet dette, kan du høre med deltakerne om de har tekniske problemer eller trenger en kjapp gjennomgang av det som har blitt presentert og diskutert.

Collaborate, last ned resultater fra avspørring


Last ned resultater fra avspørring

Sensorer, undervisere og administratorer kan laste ned en økts avspørringsrapport. Denne rapporten inneholder spørsmålet for avspørring og hvordan hver deltaker svarte.

Når du forlater økten, kan du åpne Økt Alternativer for økt-menyen og velge Vis rapporter.

 • Hvis en deltaker blir koblet fra, lagres avspørringssvarene i rapporten.
 • Hvis avspørringsspørsmålet eller -alternativene oppdateres av moderatoren, inkluderes oppdateringen i avspørringsrapporten, og den gamle versjonen inkluderes ikke.

Skriv ut rapporter om øktdeltakelse

Eksporter og skriv ut rapporter

Last ned en versjon som kan skrives ut, av hele rapporten.

 1. Finn rapporten du vil laste ned, og velg Vis rapporten.
  • Velg Kan skrives ut, og skriv ut siden.

   Den utskriftsvennlige versjonen av rapporten viser alle deltakerne for den valgte datoperioden. Hvis du filtrerer rapporten etter brukere og velger utskriftsvennlig, vises alle brukerne fortsatt i den utskriftsvennlige versjonen.

  • Velg Eksporter som en CSV-fil for å eksportere rapporten.

   iPhone og iPad-brukere bør ha Microsoft Excel installert på enheten for å kunne vise rapporten på riktig måte.

Kolonnenavn i CSV-rapporter

Denne rapporten bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).

 • Navn: Navnet til en unik deltaker
 • Brukernavn: Unikt brukernavn for deltakeren
  • Bli med i LMS: Brukernavnet er deltakerens unike studentbrukernavn i LMS.
  • Gjestelenke: Brukernavnet er det samme som navnekolonnen fordi de ikke blir med som student i en LMS.
 • Rolle: Deltakerens rolle
  • Moderator
  • Presentatør
  • Deltaker
 • AttendeeType: Typen deltaker – om deltakeren logget på med brukerkontoen sin eller ble med som gjest
 • Første gang: Datoen og klokkeslettet deltakeren ble med i økten for første gang. Bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).
 • Gikk sist ut: Datoen og klokkeslettet deltakeren sist gikk ut av økten.Bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).
 • Total tid: Den totale tiden deltakeren var i økten
 • Antall som har blitt med: Antallet ganger deltakeren har blitt med i og/eller koblet til økten på nytt

  En høy verdi her kan indikere at deltakeren hadde problemer med tilkoblingen


Filtrer rapporter

Filtrer rapportlisten etter datoområde og deltakere.

 • Etter datoområde:Rapporter-hovedsiden velger du Vis rapporter i et område fra Vis rapporter-menyen.
 • Etter deltaker: Velg Søk fra siden Full rapport. Skriv inn navnet på deltakeren du leter etter.

Rapporter om øktdeltakelse med økt-ID

Økt-ID

Økt-ID-en i rapporten er en unik øktidentifikator. Den inneholder informasjon Blackboard-brukerstøtten kan bruke for å løse problemer knyttet til økten.

 1. Send en sak til Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk)
 2. Beskriv problemet detaljert. Jo flere detaljer, jo bedre er det.
 3. Ta med disse detaljene i beskrivelsen.
  • Øktidentifikator
  • Øktnavn
  • Start- og sluttdatoer og -tider