Spol tilbake og gjenta!

Ta opp øktene dine så studentene kan se dem når som helst. Stopp og start på nytt når som helst, og publiser økten på emnesiden når du er ferdig.

Opptakene inneholder lyd, video og alt innhold som deles under økten. Innspillingene inneholder også eventuell direkteteksting eller chat som er tilgjengelig under økten.

Hvis du ønsker at chattemeldinger skal være anonyme i innspillingen, må du velge dette alternativet i øktinnstillingene før du starter økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger.

Hvis en økt har mer enn ett alternativ for teksting tilgjengelig, vises bare det første på opptaket. Du kan finne ut mer under Direkteteksting.


Ta opp økter

Du kan ha flere opptak i samme økt. Hvis du velger å fortsette å ta opp en økt etter at du har stoppet opptaket, lagres det et nytt opptak. Dette legges til på listen over opptak for økten.

Åpne Øktmenyen og velg Start opptak. Kameraet som tar opp videoen, vises med en rød prikk mens du spiller inn.

For å avslutte opptaket åpner du Øktmenyen og velger Stopp opptak.

Hvis du deler en fil, kan det ta rundt 8 sekunder før den tas med i opptaket.


Innspillinger

Innspilte økter lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke

Bare moderatorer kan spille inn økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.


Avspiller

Avspilleren har det samme utseendet som Collaborate-øktene. Det finnes en Opptak-meny som minner om Økt-menyen i direkteøkter, samt kontroller for avspilling av opptaket.

Avspilleren er en HTML5-spiller. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block.

 • Innspillingsmeny: Du åpner innspillingsmenyen øverst til venstre på skjermen. Herfra kan du laste ned den fullstendige innspillingen, laste ned avskrifter av teksting, laste ned chatteavskrifter, få ekstra hjelp eller rapportere et problem hvis du har problemer med innspillingen.
 • Teksting: Undertekster er tilgjengelige hvis de er lagt til av en moderator senere, eller hvis direkteteksting brukes i økten. Undertekster er slått på i innspillingen som standard. Velg Undertekster i avspillingskontrollene for å slå av undertekstene eller justere størrelsen på teksten.

  Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.

 • Avspillingskontroller: De intuitive avspillingskontrollene gjør det mulig å navigere gjennom innspillingen slik du ønsker.
  • Pause: Trykk på mellomromstasten på tastaturet for å sette innspillingen på pause eller spille den av.
  • Spole tilbake/frem: Trykk på venstre og høyre piltast på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Fremdrift: Skyv markøren langs fremdriftslinjen for å forflytte deg gjennom innspillingen. Trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Volum: Trykk på pil opp eller pil ned på tastaturet for å skru volumet opp eller ned med 5 %.
  • Undertekster: Velg Undertekster for å vise innspillingene med teksting. Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.
 • Chattemeldinger: Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Chattemeldinger i innspillinger.

Ta det rolig, vi skal vise deg hvordan du gjør det. Første gangen du åpner avspilleren, viser vi deg hvor du finner alt du trenger.


Chattemeldinger i innspillinger

Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten.

Bare chattemeldinger i Alle-kanalen tas opp. Private meldinger og chattemeldinger i utbrytergrupper blir ikke spilt inn.

Når innspillingen spilles av, blir chattemeldingene som er lagt ut, uthevet slik at du kan se hva som ble sagt i det øyeblikket. Du kan også navigere til et bestemt sted i innspillingen ved å velge et tidsstempel for en chattemelding. Hvis en melding er nedtonet, har du ikke nådd den delen av innspillingen ennå.

Moderatorer kan også gjøre chattemeldinger i innspillingen anonyme fra øktinnstillingene. Dette må gjøres før direkteøkten startes og spilles inn. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger for moderatorer.

Chatteinnspillinger er kun tilgjengelige i HTML5-avspilleren. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block. Er du ikke sikker på hva emnet ditt er? Gå til Bli med i økter.

Chatteavskrifter

Du kan laste ned chatteavskrifter fra Opptak-menyen. Disse er bare tilgjengelig i avspilleren.


Hvordan finner jeg innspillingene?

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Undervisere må tillate nedlasting av innspilte økter for hvert økt.

Gå til Collaborate, åpne menyen og velg Opptak.

Vet du ikke hvor du finner Collaborate-opptak i emnet ditt? Gå til Bli med i økter, og gå til læringsplattformen din for å finne ut mer.


Last ned opptak og transaksjoner

Last ned opptak og transkripsjoner i Collaborate

Hvis moderatoren har tillatt nedlasting av øktopptak, kan du laste ned opptak og transkripsjoner fra Opptak-menyen i avspilleren.

Du finner Opptak-øverst til venstre på skjermen.

 • Last ned hele innspillingen
 • Last ned transkripsjoner av undertekstene
 • Last ned transkripsjoner av chatten

Du kan også laste ned undertekster fra den primære Opptak-listen.

 1. Gå til Opptak, og finn et opptak med undertekster.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Last ned undertekster.

Tillat at brukere laster ned opptak

I Collaborate Scheduler kan du tillate nedlasting av øktopptak for hver økt. Åpne Øktinnstillinger for en økt, og merk av for Tillat nedlasting av innspillinger. Når nedlastinger er tillatt, kan opptak fra økten lastes ned.

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.


Rediger opptaksnavn

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Gi opptakene dine et nytt navn.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Rediger navn.
 3. Endre navnet, og velg Lagre.

Opptaksnavn begynner alltid på øktnavnet. Endringer i navnet endrer bare teksten bak skråstreken (/).


Add Captions to Your Collaborate Recordings

Add captions to your recordings

If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording already!

Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the video content. The uses for captions are limitless.

Examples

 • Anyone working in a noisy environment can read captions.
 • Non-native speakers can read captions in their own language.
 • Students learning to read can follow along with the speaker.
 • Students can see the spelling of terms that will be on a test.
 • Anyone can search the session for key terms.

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or replace captions in recordings.

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT.

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT File by 3Play Media.

 1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want.

  The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS Collaborate activity module.

 2. Select the Recording options menu, and select Add caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.

Overwrite captions

Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to overwrite the captions.

 1. From Recordings, find the recording you want.
 2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.