Spol tilbake og gjenta!

Ta opp øktene dine så studentene kan se dem når som helst. Stopp og start på nytt når du trenger det, og når du er ferdig, og del med studentene dine.

Collaborate-opptak av innhold

Innspilte økter komprimeres og lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke.

Bare moderatorer kan slå på opptak i økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.

Hvis du ønsker at chattemeldinger skal være anonyme i innspillingen, må du velge dette alternativet i øktinnstillingene før du starter økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger.

Hvis en økt har mer enn ett alternativ for teksting tilgjengelig, vises bare det første på opptaket. Du kan finne ut mer under Direkteteksting.


Spill inn økter

Opptakene er begrenset til åtte timer.

Du kan ha flere opptak i samme økt. Hvis du velger å fortsette å ta opp en økt etter at du har stoppet opptaket, lagres det et nytt opptak. Dette legges til på listen over opptak for økten.

Åpne Øktmenyen og velg Start opptak. Kameraet som tar opp videoen, vises med en rød prikk mens du spiller inn.

For å avslutte opptaket åpner du Øktmenyen og velger Stopp opptak.

Hvis du deler en fil, vent 8 sekunder før du fortsetter for at opptaket skal inkludere den delte filen.

Påminnelse for opptak

Collaborate bruker en varsling for å minne deg på å starte opptaket. Påminnelsen er synlig til du starter innspillingen eller lukker påminnelsen.

Slik finner du Collab-opptak


Hvordan finner jeg innspillingene?

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Moderatorer må tillate nedlasting av hver enkelt økt.

Gå til Collaborate, åpne Meny, og velg Opptak eller Vis alle opptak.

Filtrer og søk etter Collaborate-opptak


Filtrer og søk etter opptak

Du kan filtrere listen over opptak som vises i alle de nyeste innspillingene i løpet av de siste 30 dagene og innspillingene i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til opptaket du leter etter.

Hvis du vet navnet på opptaket du ser etter, kan du velge Søk i opptak og skrive inn navnet på opptaket.

Ikke sikker på hvor du finner Collaborate-opptakene i emnet ditt? Gå til Bli med økter og gå til din LMS for å lese mer.

Spill inn e-post

Collaborate e-postmoderatorer har lenker til opptakene sine. Dette krever en gyldig e-postadresse. Sensorer som eier økten eller blir med ved personlig invitasjon får e-posten. E-posten sendes ikke til moderatorer som har blitt med via gjestelenke eller forfremmelse i løpet av økten.

Ingen opptaks-e-post sendes, hvis Collaborate-økten ble opprettet i et emne. Undervisere og studenter kan sikkert få tilgang til opptaket via -emnet.

Avspiller


Avspiller

Avspilleren har det samme utseendet som Collaborate-øktene. Det finnes en Opptak-meny som minner om Økt-menyen i direkteøkter, samt kontroller for avspilling av opptaket.

 • Opptak-menyen: Åpne Opptak-menyen øverst til venstre på skjermen. Herfra kan du laste ned den fullstendige innspillingen, laste ned avskrifter av teksting, laste ned chatteavskrifter, få ekstra hjelp eller rapportere et problem hvis du har problemer med innspillingen.
 • Undertekster:Undertekster er tilgjengelige hvis de er lagt til av en sensor senere, eller hvis direkteteksting brukes i økten. Undertekster er slått på i innspillingen som standard. Velg Undertekster i avspillingskontrollene for å slå av undertekstene eller justere størrelsen på teksten.

  Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.

 • Avspillingskontrollere: De intuitive avspillingskontrollene gjør det mulig å navigere gjennom innspillingen slik du ønsker.
  Recording playback controls
  • Pause: Trykk på mellomromstasten på tastaturet for å sette innspillingen på pause eller spille den av.
  • Gjenta/Fremover: Trykk på venstre og høyre piltast på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Fremdrift: Skyv markøren langs fremdriftslinjen for å forflytte deg gjennom innspillingen. Trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Volum: Trykk på pil opp eller pil ned på tastaturet for å skru volumet opp eller ned med 5 %.
  • Avspillingshastighet: Velg mellom en rekke hastigheter for avspilling av opptaket: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x.
   Playback speed option is located between the volume and closed caption options on the recording playback controls.
  • Undertekster: Velg Undertekster for å vise innspillingene med teksting. Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.
 • Chattemeldinger: Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Chattemeldinger i innspillinger.

Ta det rolig, vi skal vise deg hvordan du gjør det. Første gangen du åpner avspilleren, viser vi deg hvor du finner alt du trenger.

Collab-cattemeldinger i innspillinger


Chattemeldinger i innspillinger

Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten.

Bare chattemeldinger i Alle-kanalen tas opp. Private meldinger og chattemeldinger i utbrytergrupper blir ikke spilt inn.

Når innspillingen spilles av, blir chattemeldingene som er lagt ut, uthevet slik at du kan se hva som ble sagt i det øyeblikket. Du kan også navigere til et bestemt sted i innspillingen ved å velge et tidsstempel for en chattemelding. Hvis en melding er nedtonet, har du ikke nådd den delen av innspillingen ennå.

Du kan laste ned chatteavskrifter fra Opptak-menyen.

Chatteopptak og -avskrifter er kun tilgjengelige i HTML5-avspilleren.

Moderatorer kan også gjøre chattemeldinger i innspillingen anonyme fra øktinnstillingene. Dette må gjøres før direkteøkten startes og spilles inn. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger.


Last ned opptak og transaksjoner

Last ned opptak og transkripsjoner i Collaborate

Hvis moderatoren har tillatt nedlasting av øktopptak, kan du laste ned opptak og transkripsjoner fra Opptak-menyen i avspilleren.

Du finner Opptak-øverst til venstre på skjermen.

 • Last ned hele innspillingen
 • Last ned transkripsjoner av undertekstene
 • Last ned transkripsjoner av chatten

Du kan også laste ned undertekster fra den primære Opptak-listen.

 1. Gå til Opptak, og finn et opptak med undertekster.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Last ned undertekster.

Hvordan ser jeg undertekster i innspillingen jeg lastet ned?

Åpne den nedlastede MP4-filen i avspilleren. Velg tekstings- eller tekstingssporet i avspilleren, så den vises. Noen avspillerne har teksting aktivert som standard. Andre har det ikke.


Tillat nedlasting av opptak og anonymisere chattemeldinger

I Collaborate Scheduler, åpner du en økts Øktinnstillinger for å se innstillingene for opptak.

Innstillinger for øktopptak

 • Tillat opptaknedlasting: Hvis du er eieren av en økt, trenger du ikke å slå dette alternativet på for å laste ned opptak. Økteiere, emneundervisere og administratorer kan alltid laste ned opptak. Tillat nedlasting av opptak-avkryssingsruten lar andre laste ned opptaket. Velg dette alternativet for å tillate deltakerne og studentene laste ned opptak. 

  Du kan slå denne innstillingen på etter at økten er avsluttet. Hvis økten er avsluttet, endrer du sluttdatoen for økten til gjeldende eller en fremtidig dato og velger lagre.

  Chrome-utvidelsen for Collaborate-nedlastingsfunksjonen lar brukere laste ned opptaket selv om Tillat nedlasting av opptak ikke er merket av.

 • Anonymisere chattemeldinger: Du kan få chattemeldinger som legges ut under økten, til å vises som anonyme innlegg i innspillingen. Du må planlegge på forhånd med dette alternativet og slå det på før du tar opp økten. Når opptaket har begynt, kan du ikke ombestemme deg. Dette alternativet kan ikke angres.

Rediger Collaborate-opptaksnavn


Rediger opptaksnavn

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Gi opptakene dine et nytt navn.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptaket du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Endre navnet, og velg Lagre.

Opptaksnavn begynner alltid på øktnavnet. Endringer i navnet endrer bare teksten bak skråstreken (/).

Slett Collaborate-opptak


Slett opptak

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptaket du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Slett.
 3. Trykk på knappen Ja, slett den for å bekrefte.

Innspillinger som er merket som slettet, blir automatisk fullstendig slettet («hard sletting) fra serverne våre (inkludert chat, teksting og så videre) 30 dager senere uten mulighet til å be om gjenoppretting via brukerstøtte etter den perioden.

Del Collaborate-opptak

Del opptakene dine

Studentene kan finne øktopptak fra emnet. Hvor opptakene er avhengig av institusjonen din. Fortell studentene hvordan de kan finne dem.

Hvis du vil dele opptakene dine med noen som ikke er i emnet, må du gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Åpne Opptaksinnstillinger og velg Offentlig i Tilgang-menyen.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan raskt se om opptaket er offentlig eller bare for emnemedlemmer, på opptakssiden.

Når du har slått på offentlig tilgang, kan du sende alle en lenke til opptaket. Sjekk e-posten din for å få en opptakslenke når du avslutter opptaket av en økt. Du kan også kopiere opptakslenken fra Opptak-siden.

Lenkene for opptakene blir nedtonet, noe som betyr at lenkene bruker tilfeldig antall tegn i stedet for beskrivende filnavn. Dette bidrar til å sikre at brukere bare kan se opptak hvis de har lenken. For at gjester skal kunne se opptak, er ikke tilgang til opptakene begrenset, og opptakene krever ikke et passord. Dette betyr at alle som har tilgang til lenken, kan se opptaket, og kan også dele lenken med andre. Husk på dette før du deler lenker til opptak med potensielt konfidensielt eller annet sensitivt innhold.

 1. Gå til Opptak-sidene.
 2. Finn opptaket du vil dele, og åpne Opptaksalternativer-menyen.
 3. Velg Kopier lenke.
 4. Del felleslenken med hvem som helst.

Legg til teksting til Collaborate-opptakene dine

Teksting

Hvis du har brukt direkte teksting i økten er det allerede teksting med opptaket ditt! 

Teksting med videoer gir studentene en ny mulighet til å få tilgang til informasjonen de trenger, ipåmåten de trenger eller vil ha den på. Og selv om teksting forbedrer tilgjengeligheten for innhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel, er undertekster virkelig nyttig for alle.  

Eksempler 

 • Folk som jobber på støyfylte steder, kan lese undertekster.
 • Personer med andre morsmål kan lese undertekster for å forsterke forståelsen deres. 
 • Elever som lærer å lese, kan følge det som blir sagt. 
 • Studenter kan se stavingen for begreper som er med i prøver. 

Opprett en datamaskingenerert undertekst, eller last opp din egen undertekstkildefil. Videotekstspor (VTT) og SRT-filer (SubRip Subtitle) støttes.  

Opprett automatisk teksting

Hvis du ikke ser dette alternativet, betyr det at det ikke er slått på av institusjonen din. Bruk av denne funksjonen kan gi kostnader for institusjonen, avhengig av kontrakten. 

Collaborate bruker AI-drevet tale til tekst-gjenkjenning for å generere en transkripsjon av det som blir sagt i løpet av økten. Selv om automatisert undertekst kanskje ikke samsvarer med undertekster som er laget av mennesker, er det en enkel løsning å begynne med.

Tale til tekst-tjenesten og den resulterende underteksten driftes i det samme datasenteret som Collaborate-økten.

Bruk Automatisk generering av undertekster for å få teksting opprettet for deg, som økteier:

 1. I Collaborate Scheduler, velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.
 2. Velg Opptaksalternativer-menyen, og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Velg Aktiver undertekster hvis det ikke allerede er aktivert.
 4. Velg Opprett automatisk teksting og Lagre.

  Det kan ta tid før automatisk teksting genereres. Du kan gå ut av skjermen og komme tilbake senere for å se og dele den.

Recording settings screen open with all of the fields visible.

Når undertekstene er opprettet, ser du at teksting er tilgjengelig fra opptakslisten. Undertekstene vises også umiddelbart i avspilleren for alle som har tilgang til opptaket.

Moderatorer kan gå gjennom undertekstene. Hvis du vil forbedre eller korrigere noe i undertekstene, bør du laste ned tekstfilen for å redigere den. Last opp den nye filen når du er ferdig.

Last opp din egen undertekstfil

Collaborate støtter VTT- og SRT-filer (Video Text Tracks). VTT- og SRT-filer er enkle tekstfiler du oppretter, og inneholder vanligvis disse elementene:

 • Antall undertekster
 • Tidsstempel for undertekstene
 • Tekst for det som ble sagt i økten

Du kan finne ut mer om VTT-undertekstfiler ved å gå til W3C-WebVTT og Mozilla WebVTT.

Du kan finne ut mer om SRT-filer ved å gå til SubRip-emne på Wikipedia og Slik oppretter du en SRT-fil via 3Play Media.

 1. I Collaborate Scheduler, velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.

  Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 2. Velg Opptaksalternativer -menyen, og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Velg Aktiver undertekster hvis det ikke allerede er aktivert.
 4. Velg Last opp / overskriv undertekster.
 5. Se etter VTT-filen, og last den opp.

  Lagre-knappen er inaktiv, men ta det helt med ro. Undertekster lastes opp og lagres automatisk.

Overskriv undertekster

Opptak med teksting har en Alternativer for teksting-meny. Åpne denne menyen hvis du vil overskrive teksting.

 1. Finn frem til et opptak under Opptak.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Overskriv undertekster.
 3. Se etter VTT-filen, og last den opp.

Opptaksbruk

Opptaksbruk -fanen kan du se en oversikt over hvordan studentene engasjerer seg i innspillingene for øktene dine; hvor mange av dem som ser på og laster ned hvert opptak; og når de sist gjorde det.

Med disse måleverdiene kan du ta datadrevne avgjørelser om hvilke opptak du vil beholde, slette eller laste ned for arkivering.

 1. Fra Mine opptak
 2. Gå til Opptaksbruk-fanen
 3. Du ser listen over alle opptakene dine etterfulgt av:
  • Antall visninger
  • Datoen for siste visning
  • Hvor mange nedlastinger  hvert opptak har hatt
  • Datoen for den siste nedlastingen

Collaborate-samarbeidsgrupper og-opptak


Opptak og samarbeidsgrupper

Det som sies eller vises i grupperom, kommer ikke med i innspillinger. Collaborate stopper opptaket av økten hvis alle deltakerne forlater hovedrommet for å bli med i samarbeidsgrupper. 

Du kan starte innspillingen på nytt fra Øktmeny når én eller flere deltakere returnerer til hovedrommet.


Vanlige spørsmål

Hvordan oppretter jeg mer enn én innspilling i økten min?

Bruk Start-og stopp-opptak-alternativet i økt menyen. Når du velger stopp innspillingen, avsluttes opptaket. Når du velger Start, begynner en ny innspilling.

Hvor lenge tar det før jeg eller andre kan se innspillingene?

Det skal bare ta minutter før opptaket er tilgjengelig for visning.