Avspørringer er en god metode for å få deltakerne engasjert og interessert. Det er mange muligheter.

Eksempel: Hold på deltakernes oppmerksomhet ved å gi dem muligheter til å delta. Start en diskusjon ved å spørre deltakerne om hva de tenker om noe. Still spørsmål for å se hvor godt deltakerne forstår det som ble presentert. Eller still spørsmål som får deltakerne til å reflektere over og forstå innholdet du har presentert.

Deltakere svarer på avspørringer ved å velge et av opptil fem alternativer. Du velger hvor mange alternativer de ser.

Avspørringer støttes ikke i Bb Student-appen. Eventuelle studenter som bruker Bb Student, kan ikke delta i avspørringer.


Opprett avspørringer

Du kan bruke avspørringer for å gjøre det mulig for deltakerne å delta og gi tilbakemelding. 

 1. Åpne Collaborate-panelet.

  Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

 2. Velg Del innhold.
 3. Velg Avspørring.
 4. Velg Flervalg med ett riktig svar eller Ja/nei-alternativer.
 5. Alternativt kan du skrive inn spørsmålet for avspørringen – eller la det stå tomt. Avspørringsspørsmål har en grense på 110 tegn.
 6. Hvis du bruker Flervalg med ett riktig svar, kan du legge inn opptil fem svaralternativer. Skriv inn svaralternativene, eller la dem stå tomme. Svaralternativer har en grense på 90 tegn. Hvis du lar alternativene stå tomme, ser deltakerne tall som alternativer.

  Skjermlesere leser bare opp tallene for de ulike alternativene. Hvis du har deltakere som bruker skjermlesere eller du lar alternativene stå tomme, må du sørge for at deltakerne vet hvilke alternativer de ulike tallene representerer.

 7. Velg Start.

Følg opp avspørringen

Umiddelbart etter avspørringen kan du se en oversikt over svarene. Denne oversikten viser hvor mange som har valgt hvert svar. Du ser til og med hvor mange som ikke har svart ennå. Hvis du vil vite hva hver deltaker har svart, samt hvem som ikke her svart, kan du gå til Deltakere-panelet.

Moderatorer kan også svare på avspørringer. Derfor telles du også med i Ingen tilbakemelding-gruppen.

Oversikten over avspørringen holdes ikke åpen. Du åpner den ved å velge Avspørring.

Her kan du velge om du vil låse avspørringen til alle deltakerne eller stoppe avspørringen.


Lås avspørringen for å vise deltakerne svarene

Velg Avspørring for å åpne oversikten. Velg Lås avspørring for å vise alle deltakerne svarene. Deltakerne ser bare hvor mange som har valgt hvert svar.

Velg Lås opp avspørring for å skjule resultatene fra deltakerne og tillate nye svar.


Hva ser deltakerne?

Når du har startet en avspørring, blir deltakerne bedt om å velge noe. De ser bare tilbakemeldingen de velger.

Valgene blir borte, så de ikke blokkerer noe i hoveddelen. Deltakerne kan velge Avspørring for å åpne alternativene igjen.

Deltakerne ser hva de selv har valgt. De ser ikke resultatene av avspørringen før du deler svarene. Deltakere ser aldri hva andre har svart.


Hvordan avslutter jeg en avspørring?

Velg Avspørring for å åpne oversikten. Velg Avslutt avspørringen for å avslutte avspørringen.

Collaborate, last ned resultater fra avspørring


Last ned resultater fra avspørring

Sensorer, undervisere og administratorer kan laste ned en økts avspørringsrapport. Denne rapporten inneholder spørsmålet for avspørring og hvordan hver deltaker svarte.

Når du forlater økten, kan du åpne Økt Alternativer for økt-menyen og velge Vis rapporter.

 • Hvis en deltaker blir koblet fra, lagres avspørringssvarene i rapporten.
 • Hvis avspørringsspørsmålet eller -alternativene oppdateres av moderatoren, inkluderes oppdateringen i avspørringsrapporten, og den gamle versjonen inkluderes ikke.