Deltakerliste i Collaborate

Hvor ser jeg hvem som deltar?

Åpne Deltakere-listen for å se alle deltakere. Åpne Collaborate-panelet og velg Deltakere.

Attendees list panel is open. Attendees are grouped as moderators, presenters, and participants.

Kort fortalt ser du følgende:

 • Rollen til hver av deltakerne. Vi har gruppert deltakere etter roller for å gjøre det lettere å se hvem som kan gjøre hva i økten.
 • Deltakere som rekker opp hånden. Deltakere som rekker opp hånden, vises øverst på rollelisten.
 • Deltakernes status eller tilbakemelding.
 • Deltakere med mikrofonen aktivert.

Bla gjennom deltakerlisten eller åpne Flere alternativer øverst i panelet, og velg Søk. Du kan skjule listene Deltakere og Foredragsholdere.

Hold markøren over en deltaker for å se mer informasjon, for eksempel vedkommendes nettverkstilkobling. Moderatorer kan velge Deltakerkontroller ved siden av navnet på en deltaker for å forfremme, ignorere eller fjerne vedkommende.

Hvis du bruker tastaturnavigering, trykk på fanen øverst på panelet for å finne "Tilgangsliste for deltakere". "Tilgangsliste for deltakere" er ikke synlig med mindre fokuset er på den. Trykk på mellomromstasten for å aktivere den. Moderatorer kan nå bruke Tab-tasten til å bevege seg mellom kontrollene for de ulike deltakerne.


La Deltakere-panelet være åpent hele tiden

Du kan la Deltakere-panelet være åpent. Du kan chatte med andre og se alle i økten samtidig. Du kan se hvem som er borte, har mikrofonen på eller har problemer med å koble seg til nettverket. Alt dette mens du chatter og deltar i økten.

Du må løsne Deltakere-panelet for å holde det åpent. Det er to måter å gjøre dette på:

 1. Åpne Collaborate-panelet. Dra og slipp Deltakere-ikonet i hovedområdet.
 2. Åpne Collaborate-panelet og velg Deltakere. Velg Flere alternativer øverst i panelet. Velg Koble fra panel.
Shows the flow of detaching the Attendees list from the Collaborate panel.

Hoveddelen justerer seg slik at du fortsatt kan se alt innholdet. Videoer, innhold, tavler og applikasjoner som deles, blir flyttet til venstre for å gjøre plass til panelet. Collaborate-panelet har nå bare fanene Chat, Del innhold, og Mine innstillinger.

Du kan lukke panelet når som helst. Velg deltakere-panelet og dra det tilbake til Collaborate-panelet. Eller velgFlere alternativerøverst på Deltakere-panelet og velg Sammenslå panel.

Attendees list more controls menu is open with the Find Attendee and Merge panel options.

Deltakerkontroller

Bruk Deltakerkontroller for å sende personer en privat chat, fremme en deltaker, dempe deltakeren eller fjerne personen fra økten.

Pek på videoen til en deltaker for å se Deltakerkontroller. Du kan også finne Deltakerkontroller for hver deltaker i Deltakere-listen

Attendee controls open from the video card and Attendees list.

Varsler

Varsler

My Settings panel with audio, video, notification, and session settings visible. Notification settings is highlighted.

Vil du bli varslet når noen blir med i eller forlater en økt? Eller når de legger ut en chattemelding? Foretrekker du varsling visuelt eller med lyd?

Åpne Collaborate-panelet, og velg Mine innstillinger. Velg Varslingsinnstillinger.

Alle innstillingene er som standard slått på. Disse innstillingene slår bare på og av varslingsbannerne og -lyden.

Sample of a notification box that shows the attendee name, profile, picture, and text they typed. "I have a question about the group assignment."

Du ser fortsatt følgende selv om du slår av disse varslingene:

 • Deltakelsesstatusen for den aktuelle deltakeren i Deltakere-panelet.
 • Antallet nye meldinger som er publisert, på chatteikonet.
 • Hendene som er rukket opp, i Deltakere-panelet.
 • Det røde lyset over opptaksikonet når du spiller inn.

Dette er de personlige innstillingene dine. Alle angir sine egne varslinger. Bare moderatorer og presentatører kan angi å få varslinger når noen rekker opp hånden.


Varslingstyper

Hva slags varsling vil du ha? Vil du se den? Vil du at en lyd skal varsle deg om noe nytt? Velg varslingstypen du vil ha. Du har tre alternativer:

 • Collaborate-popup-vindu: En visuell varsling som vises i innholdspresentasjonsområdet for Collaborate. Du må åpne øktvinduet og være aktiv for å se det.
 • Lyd: En lyd som varsler deg om noe nytt. Forskjellige varslinger har forskjellige lyder.
  • Bli med økt-varsling: Høres ut som en «boing».
  • Ny chatvarsling: Høres ut som et «dunk».
  • Håndsopprekking-varsel: Høres ut som «duh da». Kun moderatorer kan høre håndopprekking-varsler.
  • Forlat økt-varsel: Høres ut som «Bing Bong».
  • Chat-nevning: Høres ut som «Ba dun».

  Hør på hver lyd på tilgjengelighetssiden

 • Popup-vindu: En visuell varsling som vises øverst i leservinduet. Popup-varslinger for lesere vises ikke når øktvinduet er åpent og aktivt. De vises bare når du har et annet leservindu, eller en applikasjon, åpent og aktivt.

Overvåk chatten


Overvåk chatten

Det kan hende du ser at studenter som deltar via chat, nøler med å snakke ved bruk av lyd/video.

Som standard blir du varslet når noen legger inn en ny chattemelding. Hvis du ikke ser eller hører chattevarslinger, bør du sjekke Varslingsinnstillinger i Mine innstillinger.

Følg med på chatten for å se om noen er i ferd med å stille et spørsmål eller skrive en kommentar. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne chat.

Du kan også overvåke alle private chatter.

Hvis du vil overvåke private chatter eller bare tillate at deltakerne chatter med moderatorer, må du velge dette i øktinnstillingene FØR økten starter.

Ikke gå glipp av chattemeldinger mens du presenterer. Se chattevarsler når du er i en annen app, som for eksempel PowerPoint. Velg popup-varsling i nettleseren i varslingsinnstillingene dine.

Demp deltakere i Collaborate


Demp deltakere

Moderatorer kan dempe enkeltdeltakere eller alle i en økt. Det gjelder også deltakere som bruker Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen.

 • Demp individuelle deltakere: Pek på en deltaker med lyden deres på. Velg Deltakerkontroller , og velg Demp
 • Demp alle deltakere: Velg Flere alternativer øverst på Deltaker-panelet Velg Demp alle.

Dempede deltakere ser en melding om at moderatoren har dempet mikrofonen deres.

Merk: Deltakerne kan slå på mikrofonen igjen etter at den er dempet.

Mute options are in the Attendees list More controls menu and in the individual Attendee controls on attendee video cards and in the Attedees list.

Administrer hender som er rukket opp, i Collaborate


Administrer hender som er rukket opp

Deltakere kan rekke opp hendene når som helst under økten. Dette gjør de for å få oppmerksomheten din eller stille spørsmål. Du kan velge å høre hva de har å si, med en gang eller lukke varslingen og gjøre det senere.

Slå på varslinger for når noen rekker opp hånden sin. Det vises et bilde av en person som rekker opp hånden ved siden av deltakere med hånden i været.Slike deltakere vises også øverst i rollelisten på Deltakere-panelet, slik at det er lett å finne dem og de ikke blir glemt.

Du kan ta ned hendene på Deltakere-panelet. Hold markøren over en deltaker med hånden i været, og velg Deltakerkontroller. Velg Ta ned hånden.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du blir som standard varslet når noen rekker opp hånden. Hvis du ikke ser eller hører noen varsler om håndsopprekninger når deltakerne rekker opp hånden, bør du sjekke Varslingsinnstillinger i Mine innstillinger.

 • Lydvarslinger: Du hører et varsel som høres ut som «duh da».
 • Collaborate-popup-varsel: Et popup-vindu vises over medieplassen. Velg Ta ned hånden i varslingen for å fjerne hender som er rukket opp. Lukk varslingen for å la en hånd være oppe hvis du vil komme tilbake til deltakeren senere.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Popup-varsel for nettleser: Et popup-vindu vises øverst i nettleservinduet. Nettleservarsler vises bare når du har et annet leservindu, eller en applikasjon, åpent og aktivt. Lukk varslingen for å la en hånd være oppe hvis du vil komme tilbake til deltakeren senere.

Deltakertillatelser

My Settings panel where you control audio, video, notification, and session settings.

Vil du dempe mikrofonen til alle med deltakerroller under gjesteforeleseres presentasjoner? Kan deltakerne bruke tavlen?

Du kan avgjøre hvem som kan gjøre hva, i Øktinnstillinger – når som helst eller under en økt. Åpne Collaborate-panelet, og velg Mine innstillinger. Velg Øktinnstillinger.

Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

Alle med deltakerrolle kan som standard vise profilbildet sitt, dele lyd og video, publisere chattemeldinger og tegne på tavlen og delte filer.

Mer om øktinnstillinger


Gi deltakere andre roller

Deler du moderator- eller presentatørroller med andre i presentasjonen? Du kan når som helst gi deltakere andre roller.

Sørg for at du forstår de ulike rollene før du forfremmer noen. For eksempel, forfremmet moderatorer har full kontroll over økten.

Mer om de forskjellige rollene

Pek på en deltaker, og velg Deltakerkontroller. Velg rollen du vil gi den aktuelle deltakeren.

Forfremmede deltakere kan oppleve et par sekunders avbrudd før de kan snakke eller delta.

Options to make attendees moderators or presenters are in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Gi alle deltakere andre roller

Du kan også velge at alle deltakere skal være presentatører eller moderatorer. Finn frem til en økt i Økt-listen. Velg Øktalternativer og Rediger innstillinger. Velg Presentatør eller Moderator i Gjesterolle-menyen.

Dette er for øyeblikket bare tilgjengelig for brukere som har moderatortilgang til planleggingsverktøyet eller bruker Collaborate på en LTI-kompatibel læringsplattform eller Blackboard Collaborate Ultra i Blackboard Learn-emner. Er du ikke sikker på hva du bruker? Gå til Planlegg økter.

Hva kan de ulike rollene gjøre?

Brukere kan være moderatorer, presentatører, deltakere og tekstere i Ultra-opplevelsen.

 • Moderator: Moderatorer har full kontroll over alt som deles. 
 • Presentatør:Presentatørrollen er utformet slik at studenter kan presentere uten at de får fullstendige sensorrettigheter. 
 • Deltaker: Sensorer avgjør hva deltakerne kan gjøre under økten. Deltakerne kan chatte, bruke lyd osv, hvis det er tillatt. 
 • Tekster: Teksterrollen er utformet for å gi en tilgjengelig læringsopplevelse for studenter som er døve eller tunghørte samt studenter hvis morsmål er forskjellig fra sensorens. 

Mer om de ulike rollene og hva de kan gjøre


Fjern deltakere

Du kan når som helst fjerne deltakere.

Pek på en deltaker, og velg Deltakerkontroller. Velg Fjern fra økt.

Remove attendee option appears in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Kan deltakere bli med igjen?

Hvis deltakeren ble med fra en gjestekobling, kan deltakeren bruke gjestekoblingen til å bli med igjen umiddelbart.

Hvis deltakeren ble med fra et emne eller personlig invitasjon, varsles de om frakoblingen og får ikke koble til igjen. Hvis økten er åpen som emnerommet, kan deltakeren bli med etter at sensoren har forlatt og blitt med i økten igjen. Deltakeren kan bli med i økten igjen neste gang sensoren blir med.

Kan jeg fjerne andre sensorer?

Nei. Sensorer kan ikke fjernes. Du kan bare fjerne deltakere, presentatører og tekstere.

 

Deltakelse

La Collaborate registrere deltakelse. Collaborate registrerer når deltakere blir med i og forlater økter. Du får også et inntrykk av hvor lenge deltakerne i snitt var med i økten.

Du kan se en rapport om øktdeltakelse for hver økt.

Deltakelse i Blackboard Learn-emner

Deltakelsesinnstillingen i Collaborate for Blackboard Learn

Hvis du bruker Collaborate i Blackboard Learn-emnet ditt, kan du få Collaborate til å sende studentdeltakelsen til Deltakelse-siden for Blackboard Learn-emnet ditt.

Dette må angis FØR økten starter.

Deling av deltakelsesinformasjon med et emne er bare tilgjengelig i Blackboard Learn. Er du ikke sikker på om du bruker Blackboard Learn? Gå til Planlegg møter for å se hvilken læringsplattform du bruker.

Mer om deltakelsesrapportering