Gjør øktene mer engasjerende med chatting!

De fleste studenter er svært komfortable med tekstbasert kommunikasjon. Du kan oppleve at deltakerne synes det er utfordrende å svare eller gi tilbakemeldinger muntlig ved bruk av kamera og mikrofon.

Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne chat for å begynne å chatte.

Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.


Tillat chatting i øktene dine

Det kan hende at chattekanalen ikke er åpen når du først blir med i økten. Du må kanskje slå den på.


Collaborate Chat Emoji


Chat emoji

An important part of a classroom dynamic is the non-verbal communication. The look on someone's face, or hearing their tone, tells you a lot about how they are getting along in the class. Emojis bring that non-verbal communication to a virtual setting. Browse or search for the emoji that conveys exactly what you want to.

The emoji pack for Collaborate with the Ultra experience supports diversified emojis and Unicode 8 characters.

Use one of five supported skin tones on any human emoji. Use the Select skin tone button to change the skin tone of all human emoji at once. Or use Unicode characters to set the skin tone for the emoji when you use it.

  • Select skin tone: Select the Select skin tone button and choose the tone you want.
  • Unicode 8 characters: Add underscore, tone, and the supported tone number (1 through 5) to your emoji when typing. Don't forget the colons on either end of your emoji text. For example, :wave_tone5:

Innstillinger for privat chatting

Moderatorer kan begrense hvem deltakerne kan chatte privat med. Moderatorer kan også overvåke alle private chatter:

Hvis du vil overvåke private chatter eller bare tillate at deltakerne chatter med moderatorer, må du velge dette i øktinnstillingene FØR økten starter.

  • Deltakerne kan bare chatte med moderatorer: Privat chatting er aktivert som standard. Når dette er valgt, kan deltakerne bare chatte privat med moderatorer. Hvis det ikke velges, kan deltakerne chatte privat med hvem som helst i økten.

  • Moderatorer overvåker alle private chatter: Når dette er valgt, kan moderatorene se alt som blir sagt i private chattekanaler. Det vises et varsel øverst i den private chattekanalen, så brukerne vet at chatten overvåkes. Hvis du ikke velger dette alternativet, ser du ikke private chattekanaler.

Overvåk chatten


Overvåk chatten

Det kan hende du ser at studenter som deltar via chat, nøler med å snakke ved bruk av lyd/video.

Følg med på chatten for å se om noen er i ferd med å stille et spørsmål eller skrive en kommentar. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne chat.

Du kan også overvåke alle private chatter.

Hvis du vil overvåke private chatter eller bare tillate at deltakerne chatter med moderatorer, må du velge dette i øktinnstillingene FØR økten starter.