For å legge til rette for at små grupper skal kunne samarbeide, kan du opprette utbrytergrupper – som er atskilt fra hovedrommet – og legge til deltakere i disse rommene.

Utbrytergrupper er deaktivert for økter med over 250 deltakere.

Utbrytergrupper har privat lyd, video, tavle, applikasjonsdeling og chat. Samarbeidet som skjer i grupper, skjer uavhengig av hovedrommet (og andre grupper).

Det som sies eller vises i grupperom, kommer ikke med i innspillinger.


Start utbrytergrupper

Du kan velge at Collaborate skal opprette og tilordne utbrytergrupper vilkårlig. Alternativt kan du opprette gruppene selv. Samarbeidsgrupper tildeles i løpet av økten. Du kan ikke opprette dem på forhånd eller lagre dem.

 1. Åpne Del innhold-panelet fra Collaborate-panelet.

  Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

 2. Velg Utbrytergrupper.
 3. Tilordne grupper. Velg ett av disse alternativene:
  • Tilfeldig tilordning: Collaborate oppretter økter og tilordner deltakere vilkårlig.

   «Tilordne tilfeldig» er bare tilgjengelig når det er fire eller flere personer i rommet.

   • Hvis du vil være med i en gruppe, velger du Legg til moderatorer i gruppeoppgaver.
   • Du kan endre hvor mange deltakere som skal være i hver gruppe. Velg antall grupper i Antall grupper-menyen.
   • Hvis du ikke er fornøyd med gruppene, kan du velge alternativet for å tilordne deltakerne på nytt.
  • Egendefinert oppgave: Opprett dine egne grupper.

   Du kan endre navnet på gruppene-

   Du kan opprette opptil 20 grupper. Utbrytergrupper er bare tilgjengelig for økter med maksimalt 250 deltakere. Det finnes ingen grense for antall deltakere i hver gruppe. Men vi anbefaler at du sprer deltakerne jevnt mellom gruppene.

   • Tilordne deltakere til grupper. Du kan velge alternativsmenyen for deltakeren og velge en gruppe. Du kan også velge deltakeren og dra vedkommende til riktig gruppe.
   • Velg Opprett ny gruppe for å legge til flere grupper.
  • Emnegruppesett: Bruk gruppene som er opprettet i Blackboard Learn-emnet ditt.

   Emnegruppesett er bare tilgjengelig med Collaborate- og Blackboard Learn-integreringen.

   • Velg gruppesettet du vil bruke.
   • Hvis du vil, kan du også velge deltakere og dra dem til en annen gruppe. Flytting av deltakere til forskjellige grupper i Collaborate har ingen innvirkning på gruppestrukturen i emnet ditt.
   • Et gruppesett kan bare ha mer enn 20 grupper i det.
 4. Alternativt kan du velge Tillat at deltakere bytter gruppe hvis du vil la deltakerne bytte gruppe på egen hånd.
 5. Velg Start.

Blackboard Learn-gruppeintegrering

Start utbrytergrupper med gruppene som er oppretteti Blackboard Learn-emnet ditt. Bruk de eksisterende emnegruppene dine til å opprette utbrytergrupper på forhånd og spare tid. Bygg på eksisterende studentsamarbeid.

Med Collaborate- og Blackboard Learn-integreringen kan studentene holde seg i samme gruppe uten ekstraarbeid for underviseren. I Collaborate-økter kan underviseren også ha litt fleksibilitet og justere grupper etter behov uten at det påvirker gruppene i Learn. Hvis du for eksempel  vil balansere grupper blant deltakerne.

Integreringen av Collaborate- og Blackboard Learn gruppene er tilgjengelig i SaaS-distribusjonen. Dette gjelder for begge opplevelsene:

 • Gruppesett for Original-emneopplevelsen (ikke frittstående grupper)
 • Emnenivågrupper for Ultra-emneopplevelsen

Når du starter en utbrytergruppe, kan du gå til Tilordne grupper-menyen og velge Emnegruppesett. Velg gruppesettet du vil bruke, og start utbrytingen.


Del filer i samarbeidsgrupper

Du kan dele filer med én eller flere samarbeidsgrupper.

 1. Når du har startet samarbeids-gruppene, velger du Del filer.
 2. Åpne Filalternativer-menyen for filen du vil dele.
 3. Velg Del med grupper.
 4. Velg gruppene du vil dele filen med.
 5. Velg Del nå.

Det første lysbildet i filen vises i samarbeidsgruppen.

Du kan også lagre gruppefiler som skal brukes senere. Finn samarbeidsgruppefilene, og lagre dem i hovedrommet før du logger ut av økten.

Mer om hvordan du lagrer samarbeidsgruppefiler


Collaborate-tidtaker

Tidsur

Tidsuret er midlertidig deaktivert.Finn ut mer fra støttemeldingen i Bak Blackboard.

Angi en tidtaker, og informer deltakerne om når du starter eller hvor mye tid som er igjen. Åpne Collaborate-panelet, velg Del Innhold og start Tidsur.

Hvis du bruker samarbeidsgrupper, kan du angi tidtakeren i hovedrommet. Alle ser tidtakeren. Det spiller ingen rolle hvilken gruppe de er i.


Hva kan deltakerne gjøre i samarbeidsgrupper?

Utbrytergrupper er designet for gruppearbeid. Alle deltakerne i gruppen er presentatører. Det betyr at alle deltakere kan dele tavlen, filer og applikasjoner med resten av gruppen.

Sørg for at nettleseren din har støtte for applikasjonsdeling

Mer om presentatørtillatelser


Følg opp grupper

Når utbrytergruppene har kommet i gang, kan du bytte mellom dem for å følge opp studentene. Hvis du har tilordnet deg selv til en gruppe, kan du se og høre hva andre i gruppen legger ut. Dette omfatter alt av delt innhold, lyd, video og chat.

Hvis du vil se hvordan det går med de andre gruppene, må du bli med i dem. Velg Bli med i gruppeDeltakere-panelet.

Gruppechat er privat for gruppen. Alle-chatterommet er åpent for alle, uansett hvilken gruppe de er i. Moderatorer har dessuten et chatterom som bare er tilgjengelig for moderatorer.

Du kan ikke flytte mellom grupper hvis en annen sensor oppdaterer utbrytergruppene.


Flytt deltakere til andre grupper

Moderatorer kan bytte til andre grupper ved å velge Bli med i gruppe på Deltakere-panelet. Du kan også flytte andre deltakere.

 1. Finn frem til en deltaker på Deltakere-panelet, og velg Deltakerkontroller.
 2. Velg Flytt til andre grupper. Utbrytergruppe-panelet åpnes.
 3. Flytt deltakeren til en annen gruppe. Det finnes to måter å gjøre dette på.
  • Du kan velge alternativsmenyen for deltakeren og velge en gruppe.
  • Du kan velge deltakeren og dra vedkommende til den nye gruppen.
 4. Velg Oppdater.

Du eller deltakerne kan ikke flytte mellom grupper hvis en sensor oppdaterer utbrytergruppene.

Kan jeg fjerne noen fra en økt?

Ja. Du kan velge å flytte deltakere tilbake til hovedrommet eller til en annen gruppe. Du kan også velge å fjerne deltakere fullstendig fra en økt. Åpne alternativsmenyen for deltakeren på Deltakere-panelet. Velg Fjern fra økt.

Hva skjer hvis en annen moderator gjør endringer i gruppene?

Hvis en annen moderator gjør endringer i gruppen før du velger Oppdater, mister du endringene dine. Du blir varslet om at en annen moderator har gjort endringer. Ingen kan gå mellom grupper mens en sensor redigerer utbrytergrupper.


Avslutt utbrytergrupper

Når du vil avslutte bruk av utbrytergrupper og få alle tilbake til hovedrommet, velger du Avslutt utbrytergrupper. Du finner dette alternativet øverst på Deltakere-panelet eller ved siden av UtbrytergrupperDel innhold-panelet.

Når du velger Avslutt utbrytergrupper, flyttes alle deltakerne tilbake til hovedrommet.

Innhold som er delt i gruppene, gjøres ikke tilgjengelig i hovedrommet når gruppene er avsluttet. Du bør informere deltakerne noen minutter før du avslutter utbrytergruppene. Gi deltakerne tid og mulighet til å ta skjermdumper eller opptak av hva de jobbet med, før du avslutter gruppene.


Lagre filer fra samarbeidsgrupper

Du kan også lagre gruppefiler som skal brukes senere. Finn samarbeidsgruppefilene, og lagre dem i hovedrommet før du logger ut av økten.

 1. Etter at du har avsluttet samarbeidsgruppene og før du forlater økten, kan du velge Del filer.
 2. Åpne en gruppemappe
 3. Åpne Filalternativer-menyen for filen du vil lagre.
 4. Velg Flytt til hovedromfiler.

Gruppefilen lagres i hovedrommet og kan brukes på nytt.

Merknader og endringer som gjøres i filene, fjernes når øktforekomsten lukkes.

Collaborate-samarbeidsgrupper og-opptak


Opptak og samarbeidsgrupper

Det som sies eller vises i grupperom, kommer ikke med i innspillinger. Collaborate stopper opptaket av økten hvis alle deltakerne forlater hovedrommet for å bli med i samarbeidsgrupper. 

Du kan starte innspillingen på nytt fra Øktmeny når én eller flere deltakere returnerer til hovedrommet.


Nyttige tips

Slett enkeltelementer fra tavlen. Viskelærknappen fjerner alle merknader fra tavler/lysbilder. Bruk Velg-verktøyet til å velge en merknad, og trykk deretter på Backspace-tasten (ikke Delete-tasten) på tastaturet for å slette bare det valgte elementet.

Roter innhold på tavlen. Bruk Velg-verktøyet til å velge et element, og velg og dra deretter den (svært) lille boksen som vises på høyre side av valgboksen.

Tilordne flere deltaker til en gruppe samtidig. Hvis du fyller utbrytergrupper manuelt, kan du holde Shift-tasten på tastaturet inne og velge flere deltakere samtidig. Deretter kan du dra og slippe dem i gruppen du vil ha dem i. Du kan også velge «...» i raden for de ulike deltakerne og velge dem på den måten.

La deltakere som kommer sent, bli med i samarbeidsgrupper. Hvis du vil la deltakere som kommer sent, bli med i samarbeidsgrupper, kan du velge Tillat at deltakere bytter gruppe.

Bidragsytere for nyttige tips

Amy Eyre (E-Learning Support Officer) | Programme Design and Learning Technology Team | University of York, Storbritannia

Helga Gunnarsdottir (Learning Technologist) | Learning Innovation Unit | The University of the West of England, Storbritannia