En administrator kan gi deg en lenke du kan bruke for å bli med i en økt eller logge på Collaborate Scheduler. Denne lenken gir deg moderatorrettigheter.

Mer om øktroller

Åpne lenken i nettleseren. Du får best opplevelse ved å bruke ChromeTM eller Firefox®.

Du får best opplevelse av Blackboard Collaborate med skjermleser ved å bruke Firefox® og JAWS på Windows®. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.

Når siden er lastet inn, kan du bli med i økten eller logge på Scheduler.

Hvis du har Blackboard Instructor-appen, kan du åpne lenken på mobilenheten din og følge veiledningen for å bli med i økten fra appen.

Collaborate scheduler

Blackboard Collaborate har et intuitivt design som gjør det lett å planlegge økter i Ultra-opplevelsen og å se på opptak. Vi kaller dette Collaborate Scheduler.

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn, LMS-emner som er i tråd med LTI, og direkte fra en nettlenke. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Angi datoen for økten og tidspunktene for start og slutt. Fortell deretter studentene hvor de finner økten.

Dette finner du i Scheduler.

 • Emnerom: På starten av siden finner du et emnerom. Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

  Dette er bare tilgjengelig når du åpner Collaborate fra et emne.

 • Opprett økt Opprett nye økter. Økter du oppretter, vises etter emnerommet Opprett økt-knappen. 
 • Øktalternativer: Åpne Øktalternativer-menyen for å bli med i, redigere eller slette den aktuelle økten. Du kan også kopiere en gjestelenke og se rapporter for denne økten.
 • Meny: Åpne menyen for å bytte mellom en liste med økter og en liste med øktopptak.

Bli med i økter for moderatorer


Bli med i økter

I Blackboard Collaborate Ultra genereres det en unik øktlenke for å identifisere deg i hver økt. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for deg på det spesifikke tidspunktet. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløpet etter 5 minutter.

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette. Du finner mer informasjon underBli med via telekonferanser i Collaborate.

 1. I Scheduler velger du økten du vil bli med i.
 2. Velg Bli med i økten.

Opprett økter

Opprett Collaborate-økter

Velg Opprett en økt i øktlisten. Gi økten et navn.

Vet du ikke hvor du finner øktlisten? Gå til Bli med i økter, og velg versjonen du bruker.

Aktivitetsdetaljer

Du må legge inn noen grunnleggende detaljer om aktiviteten før den kan opprettes.

 • Angi dato og klokkeslett for når økten starter og slutter. Du kan velge å holde økten åpen eller gjenta den. Du kan også velge om studentene kan bli med i økten før den starter.

  Collaborate bruker datamaskinens lokale tidssone for å bestemme når økten starter og ender.

 • Skriv inn en detaljert beskrivelse av møtet. Dette gjør det enkelt for studentene å finne riktig økt.

Hvis du venter over 250 deltakere i en økt, må du sende inn en forespørsel for store økter til brukerstøtteteamet for Collaborate via Behind the Blackboard. Dette må gjøres FØR økten begynner.


Øktinnstillinger

Bestemmer hvem som kan gjøre hva i øktene.

 • Tillat nedlasting av innspillinger fra Innspillinger- og avspillingssiden.
 • Bare vis profilbilder som tilhører moderatorer.
 • Tillat at deltakerne bruker lyd, video, chat og redigeringsverktøy for tavlen.
 • Tillat at brukere blir med i økten og får lyd via telefon.

Mer om øktinnstillinger


Legg til økter i emneinnhold

Legg til en lenke til økten i emnet ditt. Kopier gjestelenken, og lim den inn et sted det er lett for studentene å finne den.

Gruppeøkter


Gruppeøkter

Gruppeøkter kan bidra til å forbedre evnene for kritisk tenkning, problemløsning, tilpasning og kommunikasjon. Det er flere måter du kan konfigurere gruppeøkter på.

 • Samarbeidsgrupper: Du kan bruke samarbeidsgrupper under økter for gruppesamarbeid der og da.
 • Flere økter: Opprett flere økter. Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.
 • Gruppeverktøy for emner: Hvis det er for gruppearbeid over lengre tid, kan du lage grupper i emnet ditt og gi tilgang til en Collaborate-økt.

Inviter deltakere

Inviter andre til øktene dine

Velg en økt for å åpne øktdetaljene. Du ser informasjonen du trenger for å bli med i eller dele økten, rett etter øktnavnet. 

Du kan invitere brukere på to måter:

 • Du kan sende en offentlig gjestelenke
 • Du kan sende en personlig invitasjon

Gjestelenke

Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem.

Gjestetilgang er slått på som standard. Du kan fjerne merket for Gjestetilgang for å slå av dette. Dette deaktiverer bare gjestelenken. Du kan fortsatt invitere deltakere enkeltvis.

Du kan sende en kopi av gjestelenken til studentene eller andre gjester.

Øktlenker kan være lange og bli ødelagt når de sendes. Bruk en tjeneste som forkorter nettadresser, for eksempel TinyURLTM eller Bitly, for å lage et kort alias for økten.

Alle som blir med via denne lenken, får den samme gjesterollen. Bestem om gjestene skal bli med som deltakere, presentatører eller moderatorer. Er du ikke sikker på hvilke tillatelser du bør gi? Ta det helt med ro. Tillatelser kan også angis under møtet.

Mer om roller og tillatelser


Personlig invitasjon

Hvis du vil invitere flere moderatorer og la gjestene være deltakere, kan du sende personlige invitasjoner til moderatorene.

 1. Utvid Invitasjoner, og velg Inviter deltager.
 2. Skriv inn navnet og e-postadressen til deltakeren.
 3. Velg rollen du vil gi vedkommende.

Collaborate sender en e-post med den personlige invitasjonen og alt deltakeren trenger for å bli med i økten – deriblant en unik øktlenke som bare kan brukes av den aktuelle deltakeren.

Du kan sende invitasjoner på nytt, for eksempel hvis en deltaker ikke har mottatt eller har mistet en invitasjon. Du kan også slette inviterte deltakere. Da kan de ikke bli med i økten via den unike lenken lenger. De kan fortsatt bli med ved å bruke gjestelenken.

Hvis du vil sende en invitasjon til en registrert bruker, det vil si noen som har en brukerkonto på Collaborate, kan du velge Søk etter registrerte brukere.

Collaborate sender deltakeren den personlige invitasjonen med alt han eller hun trenger for å bli med i økten.

 • Øktinformasjon
 • Unik øktlenke
 • Gjestelenke (hvis gjestetilgang er aktivert)
 • Informasjon for innringing (hvis tilgjengelig)