En administrator kan gi deg en lenke du kan bruke for å bli med i en økt eller logge på Collaborate Scheduler. Denne lenken gir deg moderatorrettigheter.

Mer om øktroller

Åpne lenken i nettleseren.

For å få den beste skjermleseropplevelsen i Blackboard Collaborate bør du bruke ChromeTM og JAWS på et Windows®-system. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.

Når siden er lastet inn, kan du bli med i økten eller logge på Planlegger.

Collaborate scheduler

Blackboard Collaborate har et intuitivt design som gjør det lett å planlegge økter i Ultra-opplevelsen og å se på opptak. Vi kaller dette Collaborate Scheduler.

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn, LMS-emner som er i tråd med LTI, og direkte fra en nettlenke. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Angi datoen for økten og tidspunktene for start og slutt. Fortell deretter studentene hvor de finner økten.

Dette finner du i Scheduler.

 • Emnerom: På starten av siden finner du et emnerom. Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

  Dette er bare tilgjengelig når du åpner Collaborate fra et emne.

 • Opprett økt Opprett nye økter. Økter du oppretter, vises etter emnerommet Opprett økt-knappen. 
 • Øktalternativer: Åpne Øktalternativer-menyen for å bli med i, redigere eller slette den aktuelle økten. Du kan også kopiere en gjestelenke og se rapporter for denne økten.
 • Menyen: Åpne menyen for å bytte mellom en liste med økter og en liste med øktopptak.

Filtrer og søk etter økter

Du kan filtrere listen over økter som vises av alle kommende økter, alle tidligere økter og økter i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til økten du leter etter.

Hvis du vet navnet på økten du leter etter, velger du Søk i økter og skriv inn navnet på økten.

Bli med i økter for moderatorer


Bli med i økter

I Blackboard Collaborate Ultra genereres det en unik øktlenke for å identifisere deg i hver økt. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for deg på det spesifikke tidspunktet. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette. Du finner mer informasjon underBli med via telekonferanser i Collaborate.

 1. I Scheduler velger du økten du vil bli med i.
 2. Velg Bli med i økten.

Opprett økter

Opprett Collaborate-økter

FraScheduler-øktlisten, velger du Opprett økt. Opprett økt-panelet er organisert etter faner.

Fanene du ser, avhenger av om du oppretter økter i emnet ditt eller ikke. Bare hendelsesdetaljer er obligatoriske for å opprette økten. De andre kategoriene er valgfrie.

 • Hendelsesdetaljer: Grunnleggende informasjon som er nødvendig for en økt. Mer om hendelsesdetaljer.
 • Invitasjoner: Hvis du vil, kan du sende e-postinvitasjoner til bestemte deltakere. Mer om invitasjoner.

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettsiden for Scheduler. Du kan ikke sende invitasjoner i LMS-emner.

 • Øktinnstillinger: Det er valgfritt om du vil bestemme om brukere kan laste ned opptak, dele lyd eller video, skrive chat-meldinger og mer. Mer om øktinnstillinger
 • Deltakelsesrapporter: Du kan også dele informasjon om øktdeltakelse til Blackboard Learn-emnet ditt. Mer om deltakelsesrapportering

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Blackboard Learn.


Hendelsesdetaljer

Hendelsesdetaljer inkluderer navn, dato og klokkeslett for en økt. Velg om økten er åpen eller gjentakende.

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Opptakene er også begrenset til åtte timer.

Bruk et navn som gir mening for deltakerne, slik at de vet hva økten gjelder.

Collaborate bruker datamaskinens lokale tidssone for å bestemme når økten starter og ender.

Du kan også tillate gjestetilgang fra fanenHendelsesdetaljer.

Rediger gjentakende økter

Gjentakende økter er basert på den første økten i serien. For å endre tidspunktet for hele serien må du gjøre oppdateringen i den første forekomsten. Du kan også oppdatere enkelt forekomster.

 1. I planleggingsverktøyet finner du den gjentakende økten.
 2. Utvid økten for å se alle forekomster.
 3. Velg Øktalternativer-menyen, og velg Rediger forekomsten.
 4. Rediger forekomsten og lagre.

Økter som kjører veldig lenge, blir automatisk koblet fra

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Selv om økter kan planlegges over lengre tid – inkludert ingen sluttdatoer – er det uvanlig at noen blir værende i økten i mer enn 12 timer om gangen. Vi antar at det er utilsiktet og kobler fra rommet. Deltakerne kan bli med i økten på nytt hvis de trenger det.


Gjestetilgang

Gjester er deltakere som ikke trenger å logge på økten eller melde seg på emnet ditt for å bli med i økten. Gjester krever ikke godkjenning.

Når du gir gjestetilgang, er en gjestelenke tilgjengelig for økten. Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem. Alle med gjestelenken kan bli med i økten.

Gjestetilgang er deaktivert som standard for å begrense tilgangen til godkjente deltakere. Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker.

Mer om øktsikkerhet

Når du har tillatt gjestetilgang, kan du velge en rolle for gjestene dine basert på tillatelsene du vil gi dem.Sørg for at du forstår de ulike rollene og tillatelsene deres før du tilordner dem til gjester.

Mer om roller og tillatelser

Hvis du tillater at deltakere kan ringe opp en økt, er informasjon om anonym oppringing også tilgjengelig. Som med gjestelenker kan alle som har oppringingsinformasjon, bruke den. Som anonym vet du heller ikke hvem deltakeren er. Hvis du vil gjøre økten sikker, må du ikke dele informasjonen om anonym oppringing. Deltakere kan fortsatt bruke konferanser, men med oppringingsinformasjon som godkjenner dem.

Mer om telekonferanse i Collaborate

Fjern gjestetilgang

Hvis du tillater gjestetilgang og ombestemmer deg senere, kan du fjerne avkryssingen for Gjestetilgang-avkryssingsruten i øktens Hendelsesdetaljer-fane. Eventuelle gjeste lenker som tidligere er delt, vil ikke lenger fungere. Økten er fortsatt aktiv, men gjestelenken er brutt. Deltakere må bli med fra emnet ditt eller e-postinvitasjon.

Gruppeøkter


Gruppeøkter

Gruppeøkter kan bidra til å forbedre evnene for kritisk tenkning, problemløsning, tilpasning og kommunikasjon. Det er flere måter du kan konfigurere gruppeøkter på.

 • Samarbeidsgrupper: Du kan bruke samarbeidsgrupper under økter for gruppesamarbeid der og da.
 • Flere økter: Opprett flere økter. Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.
 • Emnegruppeverktøy: Hvis det er for gruppearbeid over lengre tid, kan du lage grupper i emnet ditt og gi tilgang til en Collaborate-økt.

Inviter deltakere

Inviter andre til øktene dine

Velg en økt for å åpne øktdetaljene. Du ser informasjonen du trenger for å bli med i eller dele økten, rett etter øktnavnet. 

Du kan invitere brukere på to måter:

 • Du kan sende en offentlig gjestelenke
 • Du kan sende en personlig invitasjon

Du kan ikke sende invitasjoner til økter i et Learning Management System (LMS)-emne. Alle som er meldt på emnet, har tilgang til økten. Hvis du vil invitere noen som ikke er i emnet ditt, kan du sende dem en gjestelenke.


Gjestelenke

Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem.

Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger.

Gjestetilgang er slått av som standard. Du kan fjerne merket for Gjestetilgang for å slå det på. 

Du kan sende en kopi av gjestelenken til studentene eller andre gjester.

Øktlenker kan være lange og bli ødelagt når de sendes. Bruk en tjeneste som forkorter nettadresser, for eksempel TinyURLTM eller Bitly, for å lage et kort alias for økten.

Alle som blir med via denne lenken, får den samme gjesterollen. Bestem om gjestene skal bli med som deltakere, presentatører eller moderatorer.

Er du ikke sikker på hvilke tillatelser du bør gi? Ta det helt med ro. Tillatelser kan også angis under møtet.

Sørg for at du forstår de ulike rollene før du angir gjester som moderatorer. Alle moderatorer har full kontroll over økten

Mer om roller og tillatelser


Invitasjon

Hvis du ikke bruker Collaborate integrert med et system for læringsadministrasjon (LMS), kan du sende personlige invitasjoner. 

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettsiden for Scheduler. Du kan ikke sende invitasjoner i LMS-emner.Send dem en gjestelenke i stedet.

Hvis du inviterer noen som moderator, har de full kontroll over økten. De får også en e-post med innspillingslenke

 1. Fra Invitasjoner velg menyen Invitasjonsalternativer.
 2. Velg Inviter deltaker.
 3. Skriv inn navnet og e-postadressen til deltakeren.
 4. Velg rollen du vil gi vedkommende.
 5. Velg Legg til i økten.

Collaborate-masseinvitasjon av deltakere


Masseinviter deltakere

Du kan opprette en kommaseparert (CSV) fil og invitere opptil 500 deltakere samtidig.

Samarbeidsøkter støtter 250 deltakere om gangen. Administratorer kan slå på rom-modus for å støtte større økter med opptil 500 deltakere. Hvis du inviterer flere deltakere enn økten har støtte for, kan ikke alle inviterte bli med.

Start med CSV-filen. Begrens CSV-filen til 500 deltakere. CSV-filen må bruke disse feltene i denne rekkefølgen og kolonneoverskrifter som er skrevet på denne måten:

 • displayName (obligatorisk)
 • e-post (obligatorisk)
 • rolle (valgfritt)
  • moderator
  • innstiller
  • deltaker

  Hvis rolle er tom, tilordnes deltakere som standard.

Overskrifter i CSV-kolonnen må skrives nøyaktig slik det vises her. Du kan for eksempel bruke «displayName», ikke «visningsnavn». Overskriftene må også være på engelsk. Oversatte overskrifter fungerer ikke.

Last opp filen.

 1. Fra Øktinnstillinger, velg Invitasjoner.
 2. Velg Importer deltakere.
 3. Velg Importer nye deltakere, finn din CSV-fil og velg Laste opp.
 4. Hvis alt er OK, velger du Bekrefte for å fullføre opplastingen av deltakerne. Hvis det er feil, kan du løse dem i CSV-filen og laste opp filen på nytt.
 5. Velg Legg til i økten.
 6. Velg Lagre for å sende invitasjonene.

Invitasjons-e-post

Collaborate sender en e-post med den personlige invitasjonen og alt deltakeren trenger for å bli med i økten. Deriblant en unik øktlenke som bare kan brukes av den aktuelle deltakeren.

 • Øktinformasjon
 • Unik øktlenke

  Ingen personer kan bruke den samme invitasjons lenken. Lenken er unik for hver deltaker som inviteres.

 • Informasjon for innringing (hvis tilgjengelig)

Sørg for at navnet på økten tydelig informerer hva økten gjelder.

Du kan sende invitasjoner på nytt, for eksempel hvis en deltaker ikke har mottatt eller har mistet en invitasjon. Du kan også slette inviterte deltakere. Da kan de ikke bli med i økten via den unike lenken lenger. De kan fortsatt bli med ved å bruke en gjestelenke.

Du kan ikke redigere en invitasjon. Hvis du må endre noe som en e-postadresse i invitasjonen, kan du slette invitasjonen og opprette en ny. 

Hvis du vil sende en invitasjon til en registrert bruker, det vil si noen som har en brukerkonto på Collaborate, kan du velge Søk etter registrerte brukere.

 

Fjern invitasjoner

Du kan fjerne invitasjoner for enkelt personer eller alle i økten fra Invitasjoner-panelet.

 • Individuell: Finn deltakeren du vil oppheve invitasjonen til, og velg Fjern invitasjon.
 • Alle: Åpne Invitasjonsalternativer-menyen, og velg Fjern alle invitasjoner.