Kommuniser direkte og personlig i møter med studentene i klassen din.

Collaborate scheduler

Blackboard Collaborate har et intuitivt design som gjør det lett å planlegge økter i Ultra-opplevelsen og å se på opptak. Vi kaller dette Collaborate Scheduler.

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn, LMS-emner som er i tråd med LTI, og direkte fra en nettlenke. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Angi datoen for økten og tidspunktene for start og slutt. Fortell deretter studentene hvor de finner økten.

Dette finner du i Scheduler.

 • Emnerom: På starten av siden finner du et emnerom. Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

  Dette er bare tilgjengelig når du åpner Collaborate fra et emne.

 • Opprett økt Opprett nye økter. Økter du oppretter, vises etter emnerommet Opprett økt-knappen. 
 • Øktalternativer: Åpne Øktalternativer-menyen for å bli med i, redigere eller slette den aktuelle økten. Du kan også kopiere en gjestelenke og se rapporter for denne økten.
 • Menyen: Åpne menyen for å bytte mellom en liste med økter og en liste med øktopptak.

Filtrer og søk etter økter

Du kan filtrere listen over økter som vises av alle kommende økter, alle tidligere økter og økter i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til økten du leter etter.

Hvis du vet navnet på økten du leter etter, velger du Søk i økter og skriv inn navnet på økten.

Bli med i økter for moderatorer


Bli med i økter

I Blackboard Collaborate Ultra genereres det en unik øktlenke for å identifisere deg i hver økt. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for deg på det spesifikke tidspunktet. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette. Du finner mer informasjon underBli med via telekonferanser i Collaborate.

 1. I Scheduler velger du økten du vil bli med i.
 2. Velg Bli med i økten.

Vet du ikke hvor du finner Collaborate i emnet ditt? Spør institusjonsadministratoren for å finne det ut.


Emnerom

Oversikt over emnerom

Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

Det gjør det enklere for deg å bruke Collaborate med Ultra-opplevelsen i emnene dine. Det gir også et praktisk startpunkt for klasser og ikke-planlagte møter – for både deg og studentene.

Emnerommet er slått på som standard, men det kan også slås av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.

Vet du ikke hvor du finner Blackboard Collaborate i emnet ditt? Gå til Bli med i økter , og velg læringsplattformen du bruker.

Velg øktnavnet eller Øktalternativer for å bli med i økten. Da åpnes det et panel med informasjonen du trenger for å bli med i økten:

 • Bli med i økten-lenken som er tilknyttet kontoen din. Velg denne for å åpne økten. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.
 • Informasjon for innringing (hvis tilgjengelig)

Slå av det dedikerte emnerommet

Hvis du ikke vil at studentene skal se eller bli med i økten i det åpne emnerommet, kan du slå det av.

 1. Åpne Mer-menyen for emnerommet.
 2. Velg Lås emnerom.

Når emnerommet er deaktivert, kan ingen – inkludert underviseren – bli med i det.

Hvis du ikke ser eller kan åpne emnerommet, har administratoren din slått det av.

Vanlige spørsmål om emnerom i Collaborate


Kan studentene bruke rommet uten meg?

Ja, rommet er åpent til du slår det av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.


Hvorfor opprette nye økter hvis jeg har et emnerom?

Det kan være flere gode grunner til å opprette planlagte økter når du har et emnerom. Her er to eksempler:

 • Overvåkede økter:Når emnerommet er låst opp, kan hvem som helst bli med økten når som helst. Lærerne trenger ikke å være til stede for at studenter skal kunne slutte seg til økten. Hvis du ikke vil at studenter skal slutte seg til en økt uten tilsyn, kan du låse emnerommet og opprette planlagte økter.
 • Flere økter samtidig:Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.

Opprett økter

Opprett Collaborate-økter

FraScheduler-øktlisten, velger du Opprett økt. Opprett økt-panelet er organisert etter faner.

Fanene du ser, avhenger av om du oppretter økter i emnet ditt eller ikke. Bare hendelsesdetaljer er obligatoriske for å opprette økten. De andre kategoriene er valgfrie.

 • Hendelsesdetaljer: Grunnleggende informasjon som er nødvendig for en økt. Mer om hendelsesdetaljer.
 • Invitasjoner: Hvis du vil, kan du sende e-postinvitasjoner til bestemte deltakere. Mer om invitasjoner.

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettsiden for Scheduler. Du kan ikke sende invitasjoner i LMS-emner.

 • Øktinnstillinger: Det er valgfritt om du vil bestemme om brukere kan laste ned opptak, dele lyd eller video, skrive chat-meldinger og mer. Mer om øktinnstillinger
 • Deltakelsesrapporter: Du kan også dele informasjon om øktdeltakelse til Blackboard Learn-emnet ditt. Mer om deltakelsesrapportering

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Blackboard Learn.


Hendelsesdetaljer

Hendelsesdetaljer inkluderer navn, dato og klokkeslett for en økt. Velg om økten er åpen eller gjentakende.

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Opptakene er også begrenset til åtte timer.

Bruk et navn som gir mening for deltakerne, slik at de vet hva økten gjelder.

Collaborate bruker datamaskinens lokale tidssone for å bestemme når økten starter og ender.

Du kan også tillate gjestetilgang fra fanenHendelsesdetaljer.

Rediger gjentakende økter

Gjentakende økter er basert på den første økten i serien. For å endre tidspunktet for hele serien må du gjøre oppdateringen i den første forekomsten. Du kan også oppdatere enkelt forekomster.

 1. I planleggingsverktøyet finner du den gjentakende økten.
 2. Utvid økten for å se alle forekomster.
 3. Velg Øktalternativer-menyen, og velg Rediger forekomsten.
 4. Rediger forekomsten og lagre.

Økter som kjører veldig lenge, blir automatisk koblet fra

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Selv om økter kan planlegges over lengre tid – inkludert ingen sluttdatoer – er det uvanlig at noen blir værende i økten i mer enn 12 timer om gangen. Vi antar at det er utilsiktet og kobler fra rommet. Deltakerne kan bli med i økten på nytt hvis de trenger det.


Gjestetilgang

Gjester er deltakere som ikke trenger å logge på økten eller melde seg på emnet ditt for å bli med i økten. Gjester krever ikke godkjenning.

Når du gir gjestetilgang, er en gjestelenke tilgjengelig for økten. Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem. Alle med gjestelenken kan bli med i økten.

Gjestetilgang er deaktivert som standard for å begrense tilgangen til godkjente deltakere. Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker.

Mer om øktsikkerhet

Når du har tillatt gjestetilgang, kan du velge en rolle for gjestene dine basert på tillatelsene du vil gi dem.Sørg for at du forstår de ulike rollene og tillatelsene deres før du tilordner dem til gjester.

Mer om roller og tillatelser

Hvis du tillater at deltakere kan ringe opp en økt, er informasjon om anonym oppringing også tilgjengelig. Som med gjestelenker kan alle som har oppringingsinformasjon, bruke den. Som anonym vet du heller ikke hvem deltakeren er. Hvis du vil gjøre økten sikker, må du ikke dele informasjonen om anonym oppringing. Deltakere kan fortsatt bruke konferanser, men med oppringingsinformasjon som godkjenner dem.

Mer om telekonferanse i Collaborate

Fjern gjestetilgang

Hvis du tillater gjestetilgang og ombestemmer deg senere, kan du fjerne avkryssingen for Gjestetilgang-avkryssingsruten i øktens Hendelsesdetaljer-fane. Eventuelle gjeste lenker som tidligere er delt, vil ikke lenger fungere. Økten er fortsatt aktiv, men gjestelenken er brutt. Deltakere må bli med fra emnet ditt eller e-postinvitasjon.

Gruppeøkter


Gruppeøkter

Gruppeøkter kan bidra til å forbedre evnene for kritisk tenkning, problemløsning, tilpasning og kommunikasjon. Det er flere måter du kan konfigurere gruppeøkter på.

 • Samarbeidsgrupper: Du kan bruke samarbeidsgrupper under økter for gruppesamarbeid der og da.
 • Flere økter: Opprett flere økter. Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.
 • Emnegruppeverktøy: Hvis det er for gruppearbeid over lengre tid, kan du lage grupper i emnet ditt og gi tilgang til en Collaborate-økt.

Inviter deltakere

Studenter som er tilknyttet emnet ditt, har automatisk tilgang til en økt når den er tilgjengelig. Det er lurt å konfigurere Standard deltakerrolle i Øktinnstillinger som Deltaker, med mindre du vil at studentene skal bli med som presentatører eller moderatorer.

Det kan hende studentene ikke alltid er klar over nye økter. Sørg for at du lar dem vite når og hvordan de blir med.