Engasjer studenter med en samarbeidsrettet læreopplevelse fra Blackboard Open LMS-klassen.

Du kan enten opprette en økt for hvert møte eller en økt du bruker flere ganger for klassen, hvor du bare trenger å oppdatere datoen og klokkeslettet for økten. Alternativt kan du opprette en åpen økt du bruker hele semesteret. Du kan også vurdere studentenes deltakelse. Det er opp til deg.


Bli med i økter

Collaborate-økter legges til i emneinnholdet ditt. Alle aktivitetsmoduler i Collaborate er unike økter. Finn frem til en økt du vil bli med i, og velg modulen. Velg Bli med i økten.


Legg til økter i emnet

Trinn i Snap: Opprett læringsaktivitet eller ressurs > Collaborate > Legg til

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Legg til aktivitet eller ressurs > Collaborate > Legg til

 1. Velg Opprett læringsaktivitet eller ressurs i et hvilket som helst emne, og velg Collaborate. Velg Legg til.

  Hvis du ikke bruker Snap, velger du Slå på redigering. Velg Legg til aktivitet eller ressurs og deretter Avansert forum. Velg Legg til.

 2. Skriv inn et beskrivende navn for aktiviteten.
 3. Velg dato og klokkeslett i Start-menyene.
 4. Velg hvor lenge økten skal vare, i Varighet-menyen. Økter planlegges som standard med varighet på en time.

  Hvis du vil ha økten åpen gjennom semesteret, velger du Varighet for emnet.

 5. Hvis du vil invitere gjester som ikke er tilknyttet det aktuelle emnet, kan du velge Tillat gjestetilgang til Collaborate for å gi dem tilgang til økten. Du kan deretter velge rolle for gjesten i økten i Gjesteroller i Collaborate-menyen. Gjester er som standard angitt som presentatører i øktene. Bare lærere kan invitere gjester.

  Mer om roller

 6. Hvis du vil, kan du skrive inn en relevant beskrivelse. Hjelp studentene med å forberede seg til økten. Hvis du legger til en beskrivelse, velger du Vis beskrivelse på emnesiden så studentene ser den når de ser gjennom emnet.

  Hvis du har grupper i emnet ditt, blir individuelle gruppeøkter lagt til i Collaborate-aktiviteten din. Si ifra til studentene hvilken gruppe de skal velge når de slutter seg til en økt. Hvis du vil ha alle i samme økt, ber du dem velge Ingen gruppe.

 7. Hvis du vil, kan du angi følgende:
 8. Velg Lagre og vis for å bli med i økten og kopiere lenken for gjestetilgang.

Deltakere kan bli med i økter 15 minutter før de starter.


Vurderingsinnstillinger

Trinn i Snap: Collaborate > Rediger > Vurdering

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Collaborate > Rediger > Rediger innstillinger > Vurdering

Gi vurderinger for studentenes deltakelse, oppmøte, presentasjoner og annet du synes bør vurderes. Vis Vurdering når du legger til eller oppdaterer Collaborate-aktiviteter og angir hvordan du vil gi vurderinger.

 1. Velg et av de følgende alternativene i Type-menyen.
  • Ingen: Det finnes ingen vurderingstype.
  • Skala: Bruk en skala for vurdering. Velg skalaen du vil bruke, på Skala-menyen.
  • Punkt: Bruk punkter når du vurderer. Skriv inn den maksimale poengsummen studentene kan få.
 2. Hvis du bruker Vurderingsbok-kategorier, velger du kategori i Vurderingskategori-menyen.
 3. Hvis du vil, kan du skrive inn den laveste poengsummen studentene må oppnå for å bestå.

Bruk beskrivelsen for å gi studentene klare forventninger og detaljerte instruksjoner. Oppgi vurderingskriteriene. Ikke glem å velge Vis beskrivelse på emnesiden.

Mer om kategoriene i vurderingsboken i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere

Mer om vurdering av Collaborate-aktiviteter


Resultater

Trinn i Snap: Opprett eller rediger aktivitet > Resultater

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Opprett eller rediger aktivitet > Resultater

Resultater (kompetanse, standarder og mål) er konkrete beskrivelser av hva en student har vist og forstått ved avslutningen av en aktivitet eller et emne. Hvert resultat blir evaluert av instruktøren for å avgjøre om studenten har møtt kriteriet.

Nettstedet administrator må konfigurere resultater på områdenivå og resultatene må være inkludert i kursinnstillingene som skal knyttes til.

Mer om resultater i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere


Innstillinger for fellesmoduler

Trinn i Snap: Opprett eller rediger aktivitet > Innstillinger for fellesmoduler

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Opprett eller rediger aktivitet > Innstillinger for fellesmoduler

Bestem om du vil vise eller skjule aktiviteten for elevene. Lag et unikt ID-nummer for å identifisere aktiviteten når du skal beregne vurdering.

Mer om innstillinger for fellesmoduler i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere


Begrens tilgang

Trinn i Snap: Opprett eller rediger aktivitet > Begrens tilgang > Legg til begrensning

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Opprett eller rediger aktivitet > Begrens tilgang > Legg til begrensning

Bestem når du vil gjøre ressurser eller aktiviteter tilgjengelig for studenter. Du kan bruke datoer, poengintervaller, regler for det personlig tilpassede verktøyet for læringsdesign, profilområder og/eller gjennomføring av andre emneaktiviteter for å gjøre elementer tilgjengelig.

Mer om tilgangsbegrensninger i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere


Gjennomføring av aktiviteter

Trinn i Snap: Opprett eller rediger aktivitet > Gjennomføring av aktivitet

Trinn i andre temaer: Slå på redigering > Opprett eller rediger aktivitet > Gjennomføring av aktivitet

Du kan angi alternativer for gjennomføring av aktivitet når du oppretter eller redigerer aktiviteter. Gjennomføring av aktiviteter bidrar til å gjennomføre emnet. Med dette alternativet kan studentene angi studieprogresjonen i emnet eller automatisk oppdatere studieprogresjonen i emnet ut fra betingelsene for aktiviteter.

Mer om fullføring av aktiviteter i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere


Vurderingsøkter

Trinn i Snap: Emneverktøy > Vurderingsbok

Trinn i andre temaer:

Før du kan vurdere aktiviteter i en Collaborate-økt, må du slå på vurdering.

Finn studenten og aktiviteten du vil vurdere, i vurderingsboken. Skriv inn vurderingene i de tomme cellene ved å bruke vurdering gjennom poeng- eller prosentverdier eller bokstavkarakter. Trykk på Enter eller velg en annen celle for å lagre vurderingen.

Mer om vurdering i Blackboard Open LMS-hjelpen for undervisere


Hvor finner jeg innspillingene mine?

Når du har spilt inn en økt, kan du og studentene dine se den i aktivitetsstrømmen. Finn og velg Collaborate-aktiviteten i emnet. Alle opptakene for den valgte aktiviteten vises nederst på siden. Velg opptaket for å se det.

Mer om opptak


Kan jeg invitere gjester?

Du kan invitere gjester til å bli med i økten. Gjester kan være presentatører, deltakere eller moderatorer. Velg Tillat gjestetilgang i Collaborate og velg gjesterolle i menyen for gjesteroller i Collaborate.

Når du tillater gjestetilgang, finner du gjestelenken på Bli med i økten-siden i Collaborate. Kopier lenken og send den til gjestene, så de kan bli med.

Det er bare du som ser gjestelenken. Studentene ser den ikke.

Mer om roller