Har du ikke Blackboard Instructor-appen? Gå til hjelpen om Blackboard Instructor-appen.

Collaborate i Blackboard Instructor

Blackboard Instructor inkluderer Blackboard Collaborate Ultra for synkrone nettkonferanser. Du kan avholde virtuelle timer og dele filer med tale, video, chat og tavle. Du trenger ikke å installere noe annet enn Blackboard Instructor for å bli med i økter.

Collaborate med Original-opplevelsen støttes ikke.

Blackboard Instructor for Windows har ikke støtte for Collaborate. Windows-versjonen av appen ble flyttet til vedlikeholdsmodus i januar 2018, og den får ikke nye funksjoner lenger.

Undervisere kan bli med i økter via appen eller via nettvisningen av Collaborate Ultra, hvor de finner alle moderatorfunksjonene. Undervisere og moderatorer kan bli med i økter i nettvisningen av Collaborate Ultra, mens deltakere blir med på mobil. Alle samarbeider på samme sted – selv om deltakerne blir med i økten fra forskjellige enheter.


Bli med i økter via emner

Collaborate Ultra-økter er oppført i emner i appen. Åpne et emne, trykk på Collaborate under Emnemateriell og velg en økt.

 • Emnerom er en standardøkt i Collaborate Ultra. Hvis en underviser deaktiverer dette rommet i nettleservisningen av emnet, vises det som Låst i appen.
 • Trykk på en tilgjengelig økt for å bli med i den.
 • Økter som ikke er tilgjengelige akkurat nå, vises i listen, men du har ikke tilgang til dem.
 • Trykk på alternativene for en økt for å kopiere en gjestelenke. Hvis du åpner emnet i skrivebordsversjonen av en nettleser, får du flere funksjoner, for eksempel kan du da opprette økter.
 • For gjentatte økter viser mobilappen bare øktene. Nettleservisningen i Collaborate Ultra viser hver forekomst av den gjentatte økten. En kommende Collaborate-oppdatering kommer til å gjøre mobilappvisningen mer eller mindre lik nettleservisningen.

Hvis du kan, bør du bli med i økten tidlig og gjøre deg kjent med hvordan alt fungerer.


Bli med i økter fra lenker

Du trenger ikke å være en påmeldt bruker for å bli med i en Collaborate Ultra-økt i Blackboard Instructor. Så lenge du har appen installert og har en lenke til økten, er alt klart.

Mer om hvordan du blir med i økter fra en lenke


Inviter deltakere

Studentene ser Collaborate-økter i emnet ditt i Blackboard-appen – akkurat som du ser listen i Blackboard Instructor. Det kan være lurt å bruke kunngjøringer eller andre metoder til å minne studenter på kommende økter.


Store økter

Store Collaborate-økter kan inneholde fra 250 til 500 brukere. Enkelte deltakerfunksjoner deaktiveres for å gjøre det lettere å administrere store økter.

Mer om store Collaborate-økter

Hvis du venter over 250 deltakere i en økt, må du sende inn en forespørsel for store økter til brukerstøtteteamet for Collaborate. Dette må gjøres via Behind the Blackboard FØR økten starter.


Funksjoner

Du kan utføre disse oppgavene:

 1. Trykk på profilbildet ditt for å endre det, angi statusen din til Borte eller åpne hjelpeinformasjon. Bruk kontrollene til å dele video eller tale, rekke opp hånden og chatte med andre. Når filer eller tavlen vises, vises videoen din nederst til venstre. Personen som snakker for øyeblikket vises nederst til høyre.
 2. Trykk på pilen i ikonfeltet for å bruke tegneverktøy. Pilen vises bare etter at en øktmoderator har slått på tavlen eller delt en fil. Velg blyanten eller en figur for å tegne. Du kan knipe for å zoome mens du tegner.
 3. Trykk på menyen ved siden av øktnavnet for å se hvem som er i økten eller velge en delt fil.
 4. Forlat økten.

Sørg for at enheten er fulladet eller tilkoblet strømforsyningen.

Flere funksjoner

Aktivitetsvarslinger. Du kan se nye chat-meldinger, personer som har rakt opp hånden, når noen har blitt med eller forlatt en økt og når opptak starter og stopper.

Gjør flere ting samtidig. Hvis du går ut av appen for å gjøre noe annet på enheten, kan du trykke på statusfeltet på skjermen for å gå tilbake.

Demp alle. Hvis du demper alle deltakere fra nettversjonen av Collaborate med Ultra-opplevelsen, blir alle mikrofoner slått av i mobilappen også.

Tips

Du får best opplevelse med Wi-Fi. Wi-Fi-tilkobling reduserer også mengden mobildata som brukes.

Lad enheten. Sørg for at du har ladet opp enheten eller koblet den til en strømkilde, slik at du ikke går tom for strøm mens du jobber med oppgavene dine.

Har du problemer? Hvis du opplever problemer med Collaborate, kan du sende inn en henvendelse på Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk).


Gjør mer med ulike roller

Deltaker

Hvis du åpner Collaborate med en gjestelenke, har du bare tilgang til deltakerfunksjoner i appen.

En moderator i nettversjonen av Collaborate kan gjøre deltakere på mobilenheter til moderatorer eller presentatører.

Moderator eller presentatør

Hvis du åpner Collaborate via moderatorlenken, har du moderatorfunksjoner i appen. Brukere med presentatør- eller moderatorprivilegier kan trykke på menyen ved siden av øktnavnet for å få tilgang til disse ekstrafunksjonene:

 • Last opp og dele innhold.
 • Se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og ta ned hendene.
 • Slå på tavlefunksjoner, slik at deltakerne kan tegne på delte filer.
 • Spill inn øktene hvis du er moderator.

I Blackboard Instructor har presentatør- og moderatorrollene de samme funksjonene tilgjengelig. I Collaborate med Ultra-opplevelsen i nettlesere på datamaskiner har moderatorer tilgang til flere funksjoner.


Del filer

Hvis du har presentatør- eller moderatorprivilegier, kan du vise filer til resten av deltakerne. Du kan vise bilder, PowerPoint-presentasjoner eller PDF-filer mens du snakker om dem, og kan navigere i dokumenter eller presentasjoner. Når du deler en fil i appen, slås tavlen på automatisk, slik at deltakerne kan tegne på den delte filen.

For å sikre at brukere har tillatelse til å tegne, må en Collaborate-moderator gå til Øktinnstillinger via en nettleser for å tillate tegning på tavlen.

Alle filer som lastes opp av moderatorer eller presentatører, er tilgjengelige for alle andre brukere med fildelingstillatelser.

 1. Trykk på Delte filer. Dette ikonet vises bare hvis du har presentatør- eller moderatorprivilegier.
 2. Trykk på Legg til fil.
 3. Velg en fil fra mobilenheten din eller et emne.
  • Velg fra Min enhet: I iOS kan du bare dele bilder fra enheten. Med Android kan du laste opp GIF-, JPEG-, PNG-, PDF- og PowerPoint-filer.
  • Velg et emne: Du kan dele filer som du tidligere har lagt til for et emne. Skjermbildet for filvalg viser bare elementer du kan dele. Du kan for eksempel ikke dele prøver og oppgaver.
 4. Hvis du velger Stopp delingen, kan ikke deltakerne se filen lenger.

Hvis du blir med i en økt som gjest, kan du bare dele filer fra enheten. Du kan ikke dele filer fra emner.

Hvis du vil fjerne et element fra Delte filer-listen, sveiper du mot venstre og trykker på Fjern.


Utbrytergrupper

Øktmoderatorer i nettleservisningen av Collaborate kan dele inn deltakerne i grupper for mindre prosjekter og samarbeid. Du blir varslet i appen når du blir plassert i – eller flyttet ut av – en gruppe.

Bare gruppemedlemmer får tilgang til lyd, video, chat og delte filer i utbrytergrupper. Alle deltakerne i en gruppe er presentatører, så alle kan dele tavlen, filer og apper med resten av gruppen. Interaksjoner i utbrytergrupper tas ikke med i øktopptak.

Innholdet som deles i utbrytergrupper, er ikke tilgjengelig når utbrytergruppene er ferdige. Hvis du vil beholde noe for å bruke det senere, kan du ta skjermdumper av filer og tavler som er delt i gruppen.


Sammenlign med Collaborate i nettleseren

Slik kan du bruke Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen i en nettleser, altså utenfor appen:

Funksjonene er uansett de samme.

Du kan bruke Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen i en nettleser for å få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelig i appen:


Bli med via lenkedetaljer

Øktlenker som er tilknyttet emner, er synlige i emner i Blackboard Instructor- og Blackboard-appen. Du kan bli med i økter selv om du ikke er påmeldt noen emner, såfremt moderatoren sender deg en lenke. Det kan for eksempel hende at en moderator som ikke har noe Blackboard-emne, sender deg en e-post med en øktlenke.

Fremgangsmåte for å bli med i økter via lenker:

Trinn for å bli med i økter via lenker

Hvis du støter på problemer når du åpner en øktlenke, bør du følge disse trinnene.

 1. Installer Blackboard-appen. Hvis du ikke har appen ennå, kan du gå til Hurtigstart.
 2. Åpne øktlenken i den mobile nettleseren på enheten din.
  • Hvis du åpner en moderatorlenke, kan du bruke de tilgjengelige moderatorfunksjonene i appen.
  • Hvis du åpner en deltakerlenke, har du bare deltakerfunksjonene i appen.
 3. Velg Blackboard Instructor i applisten på nettlesersiden.
 4. Du kobles til økten på en av følgende måter:
  • Hvis du allerede er logget på Blackboard Instructor, blir du automatisk med i økten.
  • Hvis du ikke er logget på, kan du gjøre ett av følgende:
   • Skriv inn navnet ditt, og velg Bli med som gjest.
   • Logg på Blackboard Instructor. Bruk samme påloggingsinformasjon som du bruker for å åpne Blackboard-emner på en datamaskin. Med denne metoden fylles navnet ditt automatisk ut i Collaborate-økten, og du logges på appen.

Hvis skolen din ikke er konfigurert til å bruke Blackboard Instructor-appen, kan du trykke på Bli med som gjest.

Gi deltakerne lenker

Hvis du vil invitere deltakere til en Collaborate-økt på mobil som ikke er tilknyttet noe Blackboard-emne, kan du sende gjestelenken til deltakere via e-post eller legge den ut som et element i et emne. Collaborate-lenken åpner appen automatisk, uavhengig av hvordan du deler lenken. Deltakere kan logge på med Blackboard-påloggingsinformasjonen sin eller bli med som gjester.

Hvis du vil at noen deltakere skal bli med som moderatorer, må du sende vedkommende moderatorlenken.

Få øktlenker

Her ser du hvordan du finner øktlenker:

Blackboard-emner. Avhengig av systeminnstillingene kan Collaborate være tilgjengelig i nettleservisningen av emnet ditt. Collaborate-emneverktøyet er ikke tilgjengelig i appen.

Original-emnevisningen

 1. Velg Blackboard Collaborate under Emneverktøy.
 2. Åpne menyen ved siden av Emnerom.
 3. Velg Kopier gjestelenke – ELLER – Rediger innstillinger for å kopiere moderatorlenken.

Ultra-emnevisningen

 1. Velg Emnerom under Detaljer og handlinger.
 2. Åpne menyen ved siden av Emnerom
 3. Velg Få gjestelenke – ELLER – Rediger innstillinger for å kopiere moderatorlenken.

Administratorer. Administratoren som vedlikeholder Collaborate for deg kan gi deg øktlenker.

Blackboard Instructor. Appen gir deg gjestelenken for en økt.

Utenfor Blackboard. Hvis du har tilgang til nettstedet for Collaborate-øktplanleggeren kan du opprette økter og kopiere øktlenker for moderatorer og gjester.

Mer om Collaborate-øktplanlegger