Møt studentene på nettet.

Du kan bli med i økter direkte fra nettlenker, fra emner og fra telefonen. Hva som er tilgjengelig, avhenger av institusjonen din.

  • Fra nettlenker: Administratoren har sendt deg en lenke du kan bruke for å bli med i en enkeltøkt eller logge på Collaborate-planlegger. Åpne lenken i datamaskinen eller leseren for mobilenheter. Bli med i økten, eller logg på Planlegger.
  • Fra et emne: Åpne Collaborate fra et emne. Det åpnes i læringsplattformen.
  • Fra telefonen: Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.
  • Fra Blackboard Instructor-appen: Når du har valgt lenken i emnet ditt, åpnes økten i leseren for mobilenheter. 

Fra en lenke:

En administrator kan gi deg en lenke du kan bruke for å bli med i en økt eller logge på Scheduler. Denne lenken gir deg moderatorrettigheter.

Mer om øktroller

Bli med i økter fra datamaskinen eller mobilenheten din. Åpne lenken i nettleseren.

Du får best opplevelse av Blackboard Collaborate med skjermleser ved å bruke Firefox og JAWS på Windows®. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.

Når siden er lastet inn, kan du skrive inn navnet ditt og velge Bli med i økten.

Hvis du ikke har blitt med i økten før, må du konfigurere lyden og videoen og legge til et profilbilde. Hvis det er aktivert, kan du også bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere.

Brukere av mobilenheter kan ikke bruke telefonkonferanse for lydkommunikasjoner når de blir med en økt. Dette er fordi enheten bruker øktens lyd som standard.

Mer om hvordan du blir med i økter fra Planlegger eller nettlenke


Fra emner

Hvis du har Collaborate i emnet ditt, kan du bli med i emnerommet eller opprette nye økter direkte i emnet. Det er opp til deg hva øktene skal brukes til. Systemet kan brukes til én-til-en-økter og klasseforelesninger eller som et sted der studenter kan holde studieøkter for grupper.

Gå til Collaborate i emnet ditt. Velg et øktnavn og så alternativet for å bli med.

Hvis institusjonen tilbyr det, kan du bruke telefonnummeret til å bli med i økten anonymt. Se Bli med i økter fra telefonen for å finne ut mer.

Bli med fra Blackboard Learn-emner

Bli med fra Blackboard Open LMS-emner

Bli med fra andre emner


Fra telefonen

Bli med i Collaborate fra en telefon

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.

Mobilbrukere som bruker Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen for å koble til økter, kan ikke bruke innringing til telekonferanser samtidig med applyden for kommunikasjon i de aktuelle øktene.

Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefon. Hvis maksimumsantallet for deltakere som ringer inn, er nådd, kan ikke andre ringe inn.

Det finnes flere måter å ringe inn til Collaborate-økter med innringing.

  • Fra økten: Hvis du har blitt med i økten fra en nettleser og vil bruke telefonen for lyd, kan du åpne Økt-menyen og velge Bruk telefonen din for lyd. Ring nummeret som er oppgitt, og skriv inn den midlertidige PIN-koden. Når du bruker denne personlige PIN-koden, vises du som deg selv i økten. 

    Denne PIN-koden er tilknyttet den personlige kontoen din. Du må ikke dele den med andre.

  • Fra øktlisten: Velg navnet på økten du vil ringe inn til. Velg informasjonen for Anonym innringing i menyen. Enheten din ringer inn til økten. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 
  • Fra innringingsinformasjon du har fått tilsendt: Ring nummeret, og legg inn PIN-koden for Anonym innringing du har fått tilsendt. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 

Trenger du et annet nummer enn det som er oppført? Eller vil du vite mer om funksjonen for telekonferanser i Collaborate? Gå til Telekonferanser med Collaborate.


Fra Blackboard Instructor-appen

Blackboard Instructor er en mobilapp som lar deg vise kursinnhold karakteroppgaver, få kontakt med elever i diskusjoner og starte Blackboard Collaborator-økter. Appen er tilgjengelig på mobilenheter med iOS og Android.

Brukere kan bli med en Collaborate Ultra-økt fra Blackboard Instructor, hvis en lenke er utgitt inne i emnet. Når du har valgt lenken, åpnes økten i nettleseren for mobile enheter.

Informasjon om og nedlasting av Blackboard Instructor