Finn Del innhold-panelet

 1. Fra Collaborate-panelet gå til Del innhold-fanepanelet.
 2. Mellomrom eller velg Del innhold-fanepanel for å åpne.
 3. Finn Del innhold-overskriften med hurtigtaster, TAB-tasten eller visuelt.
 4. Fortsett å navigere i panelet for å finne følgende funksjoner:
  • Primært innhold-overskrift
   • Del blank tavle-knapp
   • Del program/skjerm-knapp
   • Deling av filer-knappen
  • Sekundært innhold-overskrift
   • Avspørring-knapp
   • Tidtaker-knapp
  • Interaksjon-overskrift
   • Samarbeidsgrupper-knappen

Del tavlen

 1. Gå til Del tom tavle-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Del blank tavle-knappen for å åpne tavlen i hovedinnhold-delen.
  • Fokuset blir værende i Del innhold-panelet på Del blank tavle-knappen.
  • Varslingsteksten «Deler tavle» vises under Del blank tavle-knappen og gjengis til brukere av skjermlesere som «Deler tavle, tavlen blir delt”.

Mer om tavlen


Del en applikasjon eller skjermen din

Applikasjoner må være åpne for å dele dem. Hvis applikasjonen ikke er åpen, vises det ikke som et alternativ å dele.

 1. Gå til Del program/skjerm-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Del program/skjerm-knappen for å åpne et dialogvindu for operativsystemer eller Del program/skjerm-panelet i Collaborate. 
  • ChromeTM og Edge®  åpne dialogbokser for operativsystemer
  • Firefox®  åpner Del program/skjerm-panelet i Collaborate
  • Safari®  støttes ikke
 3. Følg instruksjonene i nettleseren for å velge et program eller en skjerm som skal deles, deriblant aktivering av Flash
  • Fokuset blir værende i Del innhold -panelet på Del program/skjerm-knappen.
  • Varslingsteksten «Du deler et program» vises under Del program/skjerm-knappen og gjengis til skjermleserbrukere som «[Presenter name] deler et program».

Mer om deling av applikasjoner


Del filer

Innhold som deles fra Del filer kan gjengis for brukere av skjermlesere, så lenge innholdet i den delte filen er tilgjengelig.

 1. Gå til Del filer-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Del filer-knappen for å åpne Del filer-panelet.
 3. Naviger i panelet for å finne følgende funksjoner:
  1. Velg for å legge til bilde-, PowerPoint- eller PDF-filer-knappen visuelt, vist som Legg til filer.
  2. Liste over filer som er gruppert under overskriftene for Hovedromfiler og Samarbeidsgruppefiler.
   • Disse overskriftene vises bare hvis det er lagrede filer.  
   • Hovedromfiler er filer som lagres i hovedrommet for økten. 
   • Samarbeidsgruppefiler er filer i samarbeidsgrupper som lagres i hovedrommet.

Mer om deling av filer

Legg til filer

 1. Gå til knappen Velg for å legge til bilde-, PowerPoint- eller PDF-filer visuelt vist som Legg til filer.
 2. Mellomrom eller velg-knappen for å åpne filmappen for operativsystemet.
 3. Bruk standardkommandoer for å velge en fil fra datamaskinen.
  • Varsling om opplasting vises på siden og gjengis for brukere av skjermlesere.
 4. Når filen er lastet opp, vises den under Hovedromfiler-overskriften med antall sider den inneholder.
 5. For å dele, mellomrom eller velg Del nå-knappen for å åpne Forhåndsvis lysbilder-panelet.
 6. Gå til Lysbilde 1 og mellomrom, eller velg 1 for å starte delingen. 
  • Fokuset blir værende i Del innhold-panelet på Del filer-knappen.
  • Varslingsteksten «Deling [filnavn]» vises under Del filer-knappen i Del innhold-panelet og gjengis for brukere av skjermlesere som «Tavlen deles. tavlen blir delt [filnavn]».

Filalternativer

 1. Del filer-panelet, gå til [navn] Filalternativer-popup-knappen.
 2. Mellomrom eller velg [navn] Filalternativer-knappen for å åpne [navn] Filalternativer-menyen.
 3. Fortsett med å navigereFilalternativer -menyen for å finne følgende funksjoner: 
  • Fjern fil-knapp
  • Endre navn på fil-knapp

Merknadsverktøy med hjelpeteknologi


Merknadsverktøy

Merknader er ikke tilgjengelig for brukere med skjermlesere uten at en person har sanntids forklaring av hva som vises på skjermen.

Når en fil eller tavlen er delt, kan du gå til hovedsiden for å finne følgende funksjoner:

 1. Velg-knapp
 2. Markør-knapp
 3. Blyant-knapp
 4. Former-popup-knapp
  1. Rektangel-knapp
  2. Ellipse-knapp
  3. Linje-knapp
 5. Tekst-knapp
 6. Tøm-knapp
 7. Farger-popup-knapp (vises når Blyant eller Tekst er valgt)
 8. Stopp deling-knapp (roller for presentatør og moderator)
 9. Vis visningskontroller-veksleknapp
  1. Zoom inn -knapp
  2. Zoom ut-knapp
  3. Best passform-knapp
  4. Faktisk størrelse-knapp

Velg en knapp med mellomrom-eller velg-knappen.

Tale-til-tekst-brukere kan bruke ekstra kontroller som muserutenett til å legge til tekst eller tegne på tavlen eller annet delt innhold.


Avslutt deling

 1. For å slutte å dele tavlen, programmet/skjermen eller filene kan du gå til Stopp deling-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Stopp deling-knappen.
  • Tavle:Meldingstekst «Deler tavle» forsvinner under Del blank tavle-knappteksten og gjengis på skjermleserbrukere som «Deling av tavle».Tavlen deles ikke lenger.
  • Program/skjerm: Varslingstekst «[Personnavn] deler et program» forsvinner under Del programmer/skjerm-knappen og gjengis til brukere av skjermlesere som «Appdeling stoppet».
  • Filer for presentatører og moderatorer: Fokuset går til Del filer-overskriften i Del filer-panelet og gjengis for brukere av skjermlesere som "Overskrift nivå 1, del filer, hoved"
  • Filer for deltakere: Varslingstekst «Deling [filnavn]« forsvinner under Del filer-knappen i Del innhold-panelet og gjengis for brukere av skjermlesere som “Tavlen deles ikke lenger”.