Finn deltakere-panelet med hjelpeteknologi

Finn Deltakere-panelet

 1. I Collaborate-panelet går du til Deltakere-fanepanelet.
 2. Mellomrom eller velg Deltaker-fanepanelet for å åpne.
 3. Finn overskriften # Deltakere med overskriftstastatursnarveier, Tab-tasten eller visuelt.
 4. Fortsett å navigere i panelet for å finne følgende funksjoner:
  1. Flere alternativer popup-knapp
  2. Deltakerlister som er gruppert etter roller under overskriftene i Moderatorer (#), Presentatører (#), og Deltakere (#)
  3. Deltakerkontroller-popup-knapp for hver deltaker
  4. Verktøytips for nettverksstyrkeindikator for hver deltaker

Flere alternativer popup-knapp

 1. Gå til Flere alternativer -popup-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Flere alternativer popup-knapp for å åpne en meny.
 3. Flere alternativer-menyen inneholder følgende funksjoner:
  1. Finn deltaker-knapp
  2. Koble fra panel-knapp eller Slå sammen panel-knapp
  3. Demp alle -knapp (moderatorrolle)

Inaktive deltakere

Når deltakere har forlatt eller blitt fjernet fra økten, blir en ny liste under overskriften Inaktiv tilgjengelig.

For å samhandle med denne listen kan du gjøre følgende:

 1. Gå til Inaktiv-overskriften.
 2. Gå gjennom listen for å finne ut hvilke deltakere som er igjen og hvilke som ble fjernet.
  • Deltakere som forlot frivillig er igjen: [navn]
  • Deltakere som ble fjernet, er fjernet: [navn]
 3. Du kan skjule listen ved å gå til Skjul-knappen. Mellomrom eller velgSkjul-knappen for å skjule listen. 
  • Inaktiv-overskriftsteksten endres til Inaktiv (#)
 4. Du kan se listen ved å gå til Vis-knappen. Mellomrom eller velgVis-knappen for å vise listen. 
  • Inaktiv (#)-overskriftsteksten endres til Inaktiv

Grunnleggende om deltakerpanelet med hjelpeteknologi


Koble fra eller slå sammen panel

Panelet Deltakere fungerer på samme måten uansett om det er koblet fra eller slått sammen i Collaborate-panelet.

Koble fra panel

 1. I Flere alternativer -menyen, kan du gå til Koble fra panel -knappen.
 2. Mellomrom eller velg Koble fra panel -knappen.
  1. Deltakere-panelet flytter seg til hovedsiden til Collaborate-økten.
  2. Skjermlesere gjengir at Deltakere-panelet er koblet fra.
  3. Fokuset plasseres på Flere alternativer-knappen i frakoblet Deltakere-panel.

Slå sammen panel

 1. I Flere alternativer-menyen, gå til Slå sammen panel -knappen.
 2. Mellomrom eller velg Slå sammen panel -knappen.
  1. Deltakere-panelet flytter seg til Collaborate-panelet.
  2. Skjermlesere gjengir at Deltakere-panelet er slått sammen.
  3. Fokuset plasseres på Chat-fanepanelet og Chat-panelet er aktivt.

Finn deltaker

 1. I Flere alternativer-menyen, kan du gå tilFinn deltaker-knappen.
 2. Mellomrom eller velgFinn deltaker -knappen for å åpne redigeringsfeltet Søk etter deltakere med plassholderteksten Finn deltaker
  • Fokuset plasseres i dette redigeringsfeltet når det åpnes.
 3. Begynn å skrive inn navnet på en annen deltaker i feltet.
  • Hvis ingen deltaker blir funnet, får du meldingen 0 resultater for «navn»
 4. Gå til Deltakerkontroller [navn] -knappen for deltakeren. 

Popup-knapp for deltakerkontroller

 1. I Deltakere-panelet, gå til [navn] Deltakerkontroller-popup-knappen.
 2. Mellomrom eller velg [navn] Deltakerkontroller-knappen for å åpne [navn] Deltaker-menyen.
 3. Fortsett med å navigere Deltakerkontroll -menyen for å finne følgende funksjoner:  
  1. Send en chattemelding-knapp
  2. Gjør til moderator-knapp
  3. Gjør til presentatør-knapp
  4. Gjør til deltaker-knapp
  5. Gjør til tekster-knapp
  6. Demp-knapp

   Demp-knappen vises bare på deltakere som har lyd aktivert.

  7. Fjern fra økt-veksleknapp

Chat privat med hjelpeteknologi


Chat privat

Chattetillatelser må være slått på for at du skal kunne chatte privat.

 1. Fra [navn] Deltakerkontroller-popup-knappen går du til Send chattemeldinger-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Send en chattemelding-knappen.
 3. Fokuset plasseres i redigeringsfeltet «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» med plassholderteksten Si noe i Chat-panelet.

Indikator for nettverksstatus med hjelpeteknologi


Nettverksstatus verktøytips for indikator

Tilgangslisten for deltakere-knappen er bare synlig når den får fokus på tastaturet.

 1. Tab til, mellomrom eller velg Få tilgang til deltakerlisten-knappen.
  1. Fokuset flyttes automatisk til Deltakerkontroller-knappen der følgende informasjon vises:
   • Statusverdier har en verdi som er utmerket, bra, ganske bra eller dårlig
   • Opplevelsen din har en verdi som er utmerket, bra, ganske bra eller dårlig
   • Bithastighet kan ha verdier for opp og ned
  2. Tab til hver deltaker for å finne ut deres nettverksstyrke.

Demp deltakere

 • Demp alle deltakere:Gå til Demp alle-knappen i menyen Flere alternativer. Mellomrom eller trykk på Demp alle-knappen 

  I små økter kan deltakerne fortsatt slå av og delta med lyd.

 • Demp en deltaker: Finn deltakerne som snakker i listen over deltakere.Mellomrom eller velg [navn] Deltakerkontroller-knappen for å åpne [navn] Deltaker-menyen. Gå til Lyd-knapp. Mellomrom eller velg Lyd-knappen.


Gi deltakere andre roller

Du kan forfremme deltakere til moderatorer, presentatører og tekstere.

 1. I [navn] Deltakerkontroller-popup-knappen gå til en av følgende knapper:
  • Gjør til moderator-knapp
  • Gjør til presentatør-knapp
  • Gjør til deltaker-knapp
  • Gjør til tekster-knapp
 2. Mellomromstasten eller velg knappen for å aktivere den.
  • Fokuset blir værende på [navn] Deltakerkontroller.
  • Det finnes ingen statusmelding for å bekrefte at den nye rollen er tilordnet. Noen brukere av hjelpeteknologi kan gå til rolleoverskriften og deretter bekrefte at deltakeren er flyttet til riktig rolle.

Mer om de forskjellige rollene


Fjern deltakere

 1. I [navn] Deltakerkontroller-popup-knappen til Fjern fra økt-veksleknappen.
 2. Mellomrom eller velg Fjern fra økt-knapp.
  1. Statusmelding med «[navn] venstre økt» gjengis/vises
  2. Inaktiv-listen legges til i Deltakere-panelet