Innføring i rapporten om øktdeltakelse

Denne rapporten bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).

Rapporten om øktdeltakelse inneholder en oversikt over når deltakere ble med og gikk ut av en økt. Du får også et inntrykk av hvor lenge deltakerne i snitt var med i økten.

Alle deltakere telles. Det spiller ingen rolle om de blir med fra en nettleser eller en mobilapp.

Hvis øktene dine brukes flere ganger, opprettes det en rapport for hver gang.

Velg Vis rapporten for å se hele rapporten. Se når hver deltaker ble med i og forlot økten. Når du vet dette, kan du høre med deltakerne om de har tekniske problemer eller trenger en kjapp gjennomgang av det som har blitt presentert og diskutert.

View session attendance reports

Managers can view attendance reports for all sessions on their instance. Moderators can view Session attendance reports for only their own sessions. Administrators can export this data in a Printable view or in CSV format.

Moderators can view reports for their own sessions. To learn more, see Session attendance report for moderators.

Manager view of reports

 1. Log into the Scheduler as a manager, select Reports and Session reports to view the list of recent reports. If you don't see any reports, use the Filter by to look by date range. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 2. Find the report you want to view and select View Report.

Skriv ut rapporter om øktdeltakelse

Eksporter og skriv ut rapporter

Last ned en versjon som kan skrives ut, av hele rapporten.

 1. Finn rapporten du vil laste ned, og velg Vis rapporten.
  • Velg Kan skrives ut, og skriv ut siden.

   Den utskriftsvennlige versjonen av rapporten viser alle deltakerne for den valgte datoperioden. Hvis du filtrerer rapporten etter brukere og velger utskriftsvennlig, vises alle brukerne fortsatt i den utskriftsvennlige versjonen.

  • Velg Eksporter som en CSV-fil for å eksportere rapporten.

   iPhone og iPad-brukere bør ha Microsoft Excel installert på enheten for å kunne vise rapporten på riktig måte.

Kolonnenavn i CSV-rapporter

Denne rapporten bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).

 • Navn: Navnet til en unik deltaker
 • Brukernavn: Unikt brukernavn for deltakeren
  • Bli med i LMS: Brukernavnet er deltakerens unike studentbrukernavn i LMS.
  • Gjestelenke: Brukernavnet er det samme som navnekolonnen fordi de ikke blir med som student i en LMS.
 • Rolle: Deltakerens rolle
  • Moderator
  • Presentatør
  • Deltaker
 • AttendeeType: Typen deltaker – om deltakeren logget på med brukerkontoen sin eller ble med som gjest
 • Første gang: Datoen og klokkeslettet deltakeren ble med i økten for første gang. Bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).
 • Gikk sist ut: Datoen og klokkeslettet deltakeren sist gikk ut av økten.Bruker tidssonen UTC/GMT (00:00).
 • Total tid: Den totale tiden deltakeren var i økten
 • Antall som har blitt med: Antallet ganger deltakeren har blitt med i og/eller koblet til økten på nytt

  En høy verdi her kan indikere at deltakeren hadde problemer med tilkoblingen

Filter reports

Use the search and filters to find the report you are looking for.

 • By date range: From the Reports page, select Recent Reports or Reports In A Range from the Filter by menu. By default, recent reports from the last 30 days appear. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 • By session name: From the Reports page, select Search Reports. Type the name of the session you are looking for.

Want to view a specific attendee? Open a report and select Search Report. Type the name of the attendee you are looking for.

Rapporter om øktdeltakelse med økt-ID

Økt-ID

Økt-ID-en i rapporten er en unik øktidentifikator. Den inneholder informasjon Blackboard-brukerstøtten kan bruke for å løse problemer knyttet til økten.

 1. Send en sak til Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk)
 2. Beskriv problemet detaljert. Jo flere detaljer, jo bedre er det.
 3. Ta med disse detaljene i beskrivelsen.
  • Øktidentifikator
  • Øktnavn
  • Start- og sluttdatoer og -tider