Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download the recordings to view them.

Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Audio is recorded in mono.

Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one caption available during the session, the recording captures only the first one.

More on recordings for moderators


Recording content

Collaborate-opptak av innhold

Innspilte økter komprimeres og lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke.

Bare moderatorer kan slå på opptak i økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.


Recording and storage

Session files and recordings are stored Amazon's S3 service by region.

Stored data regions
Regions Amazon Web Service (AWS) zone
US US-East (Virginia)
EU Ireland

AU

Sydney
CA Montreal

MP4 Recordings created before November 24, 2018 in the AU and CA regions are stored in Ireland. Learn more about AU and CA recordings on Behind the Blackboard (available in English only).

Amazon S3 uses Amazon CloudFront caching to speed up access to files stored. Those files can be cached for no less than 24 hours on the CloudFront edge server.

If you are hosted on AWS Ireland, the file may be cached on a United States hosted Amazon CloudFront edge server. This depends on your location.

If your data can't be stored in Ireland, you can disable persistent content and recordings. Submit a request to turn off these features on Behind the Blackboard (available in English only).

More on Collaborate with the Ultra experience file and recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

Filtrer og søk etter Collaborate-opptak


Filtrer og søk etter opptak

Du kan filtrere listen over opptak som vises i alle de nyeste innspillingene i løpet av de siste 30 dagene og innspillingene i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til opptaket du leter etter.

Hvis du vet navnet på opptaket du ser etter, kan du velge Søk i opptak og skrive inn navnet på opptaket.

Rediger Collaborate-opptaksnavn


Rediger opptaksnavn

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Gi opptakene dine et nytt navn.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptaket du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Endre navnet, og velg Lagre.

Opptaksnavn begynner alltid på øktnavnet. Endringer i navnet endrer bare teksten bak skråstreken (/).

Slett Collaborate-opptak


Slett opptak

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Slett.
 3. Trykk på knappen Ja, slett den for å bekrefte.

Slettede opptak er ikke permanente og telles ikke mot lagringskvoten din.

Del Collaborate-opptak

Del opptakene dine

Studentene kan finne øktopptak fra emnet. Hvor opptakene er avhengig av institusjonen din. Fortell studentene hvordan de kan finne dem.

Hvis du vil dele opptakene dine med noen som ikke er i emnet, må du gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Åpne Opptaksinnstillinger og velg avkryssingsruten Tillat offentlig tilgang.

Du kan raskt se om opptaket er offentlig eller bare for emnemedlemmer, på opptakssiden.

Når du har slått på offentlig tilgang, kan du sende alle en lenke til opptaket. Sjekk e-posten din for å få en opptakslenke når du avslutter opptaket av en økt. Du kan også kopiere opptakslenken fra Opptak-siden.

Lenkene for opptakene blir nedtonet, noe som betyr at lenkene bruker tilfeldig antall tegn i stedet for beskrivende filnavn. Dette bidrar til å sikre at brukere bare kan se opptak hvis de har lenken. For at gjester skal kunne se opptak, er ikke tilgang til opptakene begrenset, og opptakene krever ikke et passord. Dette betyr at alle som har tilgang til lenken, kan se opptaket, og kan også dele lenken med andre. Husk på dette før du deler lenker til opptak med potensielt konfidensielt eller annet sensitivt innhold.

 1. Gå til Opptak-sidene.
 2. Finn opptaket du vil dele, og åpne Opptaksalternativer-menyen.
 3. Velg Kopier lenke.
 4. Del felleslenken med hvem som helst.

Legg til teksting til Collaborate-opptakene dine

Legg til teksting til opptakene dine

Hvis du har brukt direkte teksting i økten er det allerede teksting med opptaket ditt!

Legg til teksting på videoer for å få alle studenter engasjert. Med teksting av videoer blir innholdet lett tilgjengelig for personer som er døve eller har nedsatt hørsel. Med teksting blir det mulig for alle studenter å få med seg innholdet i videoer. Teksting er svært nyttig på mange områder.

Eksempler

 • Folk som jobber på støyfylte steder, kan lese undertekster.
 • Studenter med andre morsmål kan lese undertekster på sine egne språk.
 • Elever som lærer å lese, kan følge det som blir sagt.
 • Studenter kan se stavingen for begreper som er med i prøver.
 • Alle kan søke etter nøkkelbegreper i økten.

Du kan laste opp teksting for videotekstspor (VTT) og SubRip-undertekster (SRT) for å legge til eller erstatte teksting i opptak.

Du kan finne ut mer om VTT-undertekstfiler ved å gå til W3C-WebVTT og Mozilla WebVTT.

Du kan finne ut mer om SRT-filer ved å gå til SubRip-emne på Wikipedia og Slik oppretter du en SRT-fil via 3Play Media.

 1. I Collaborate Scheduler, velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.

  Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 2. Velg Opptaksalternativer -menyen, og velg Legg til undertekstkilde.
 3. Se etter VTT-filen, og last den opp.

Overskriv undertekster

Opptak med teksting har en Alternativer for teksting-meny. Åpne denne menyen hvis du vil overskrive teksting.

 1. Finn frem til et opptak under Opptak.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Overskriv undertekster.
 3. Se etter VTT-filen, og last den opp.

Auto-generate captions

Auto-generating captions is available through our seamless integration with 3PlayMedia. You must have a 3PlayMedia license and account to use this feature. We set up the integration for you. If you want the integration, submit a case on Behind the Blackboard (available in English only).

Learn more about 3PlayMedia on their website

Use the Recording options to auto-generate captions.

 1. Open the Recordings page in Collaborate Scheduler.
 2. Find the recording and open the Recording options.
 3. Select Auto-generate captions.

The generated captions will be available to anybody who has access to the recording.


FAQs

Do I need to configure my firewall to view recordings?

Most institutions allow access to the Amazon AWS service. If you have trouble accessing recordings, visit these resources to learn more.

Firewall and proxy settings

Networking article on Behind the Blackboard

Do deleted recordings count against the institution's storage quota?

No. Deleted recordings don't count against Collaborate's storage quota. Recordings do still exist on the AWS servers for 30 days in case recovery is necessary. 

Can I track who has viewed the MP4?

No, you can't track who viewed the MP4.

Can I password protect a recording?

No, you can't password protect your recordings.

Can I migrate my Collaborate Original recordings?

Collaborate Original recording file formats are VCR. Collaborate Ultra are MP4. There is no way to migrate Collaborate Original recordings into the Ultra format. All VCR and MP4 recordings for Collaborate Original remain available for use.

Can I set the Blackboard Collaborate building block to only allow recording access?

Yes. Blackboard Learn administrators can give users access to their building block recordings.

How to Enable Recordings only on the Blackboard Collaborate Building Block (available in English only)

Is there a MP4 Viewing Limit?

No. There are no MP4 viewing limits.

How long are my recordings stored?

There is no limit on the amount of time a Collaborate Ultra recording is stored.

Are recordings compressed?

Yes. Recordings are compressed using the H.264 video compression standard and delivered as MP4s. The degree of compression is variable and depends on the content of the recording. Factors that determine the level of compression and ultimate size of the recording include the presence or absence of application sharing, whiteboards, cameras and microphones, and the overall length of the recording.