Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download the recordings to view them.

Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Audio is recorded in mono.

Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one caption available during the session, the recording captures only the first one.

More on recordings for moderators

Why can’t I see my LMS recordings under All Recordings?

Managers and administrators can only see the recordings of sessions the manager or administrator accounts were invited to and don't show the Learning Management System (LMS) recordings at this time.

Recording content

Collaborate-opptak av innhold

Innspilte økter komprimeres og lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke.

Bare moderatorer kan slå på opptak i økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.


Recording and storage

Session files and recordings are stored Amazon's S3 service by region.

Stored data regions
Regions Amazon Web Service (AWS) zone
US US-East (Virginia)
EU Ireland

AU

Sydney
CA Montreal

MP4 Recordings created before November 24, 2018 in the AU and CA regions are stored in Ireland. Learn more about AU and CA recordings on Behind the Blackboard (available in English only).

Amazon S3 uses Amazon CloudFront caching to speed up access to files stored. Those files can be cached for no less than 24 hours on the CloudFront edge server.

If you are hosted on AWS Ireland, the file may be cached on a United States hosted Amazon CloudFront edge server. This depends on your location.

If your data can't be stored in Ireland, you can disable persistent content and recordings. Submit a request to turn off these features on Behind the Blackboard (available in English only).

More on Collaborate with the Ultra experience file and recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

Filtrer og søk etter Collaborate-opptak


Filtrer og søk etter opptak

Du kan filtrere listen over opptak som vises i alle de nyeste innspillingene i løpet av de siste 30 dagene og innspillingene i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til opptaket du leter etter.

Hvis du vet navnet på opptaket du ser etter, kan du velge Søk i opptak og skrive inn navnet på opptaket.

Rediger Collaborate-opptaksnavn


Rediger opptaksnavn

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Gi opptakene dine et nytt navn.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptaket du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Endre navnet, og velg Lagre.

Opptaksnavn begynner alltid på øktnavnet. Endringer i navnet endrer bare teksten bak skråstreken (/).

Slett Collaborate-opptak


Slett opptak

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 1. I Collaborate Scheduler velger du Opptak og finner frem til opptaket du vil ha.
 2. Åpne Opptaksalternativer og velg Slett.
 3. Trykk på knappen Ja, slett den for å bekrefte.

Innspillinger som er merket som slettet, blir automatisk fullstendig slettet («hard sletting) fra serverne våre (inkludert chat, teksting og så videre) 30 dager senere uten mulighet til å be om gjenoppretting via brukerstøtte etter den perioden.

Del Collaborate-opptak

Del opptakene dine

Studentene kan finne øktopptak fra emnet. Hvor opptakene er avhengig av institusjonen din. Fortell studentene hvordan de kan finne dem.

Hvis du vil dele opptakene dine med noen som ikke er i emnet, må du gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Åpne Opptaksinnstillinger og velg Offentlig i Tilgang-menyen.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan raskt se om opptaket er offentlig eller bare for emnemedlemmer, på opptakssiden.

Når du har slått på offentlig tilgang, kan du sende alle en lenke til opptaket. Sjekk e-posten din for å få en opptakslenke når du avslutter opptaket av en økt. Du kan også kopiere opptakslenken fra Opptak-siden.

Lenkene for opptakene blir nedtonet, noe som betyr at lenkene bruker tilfeldig antall tegn i stedet for beskrivende filnavn. Dette bidrar til å sikre at brukere bare kan se opptak hvis de har lenken. For at gjester skal kunne se opptak, er ikke tilgang til opptakene begrenset, og opptakene krever ikke et passord. Dette betyr at alle som har tilgang til lenken, kan se opptaket, og kan også dele lenken med andre. Husk på dette før du deler lenker til opptak med potensielt konfidensielt eller annet sensitivt innhold.

 1. Gå til Opptak-sidene.
 2. Finn opptaket du vil dele, og åpne Opptaksalternativer-menyen.
 3. Velg Kopier lenke.
 4. Del felleslenken med hvem som helst.

Legg til teksting til Collaborate-opptakene dine

Teksting

Hvis du har brukt direkte teksting i økten er det allerede teksting med opptaket ditt! 

Teksting med videoer gir studentene en ny mulighet til å få tilgang til informasjonen de trenger, ipåmåten de trenger eller vil ha den på. Og selv om teksting forbedrer tilgjengeligheten for innhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel, er undertekster virkelig nyttig for alle.  

Eksempler 

 • Folk som jobber på støyfylte steder, kan lese undertekster.
 • Personer med andre morsmål kan lese undertekster for å forsterke forståelsen deres. 
 • Elever som lærer å lese, kan følge det som blir sagt. 
 • Studenter kan se stavingen for begreper som er med i prøver. 

Opprett en datamaskingenerert undertekst, eller last opp din egen undertekstkildefil. Videotekstspor (VTT) og SRT-filer (SubRip Subtitle) støttes.  

Opprett automatisk teksting

Hvis du ikke ser dette alternativet, betyr det at det ikke er slått på av institusjonen din. Bruk av denne funksjonen kan gi kostnader for institusjonen, avhengig av kontrakten. 

Collaborate bruker AI-drevet tale til tekst-gjenkjenning for å generere en transkripsjon av det som blir sagt i løpet av økten. Selv om automatisert undertekst kanskje ikke samsvarer med undertekster som er laget av mennesker, er det en enkel løsning å begynne med.

Tale til tekst-tjenesten og den resulterende underteksten driftes i det samme datasenteret som Collaborate-økten.

Bruk Automatisk generering av undertekster for å få teksting opprettet for deg, som økteier:

 1. I Collaborate Scheduler, velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.
 2. Velg Opptaksalternativer-menyen, og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Velg Aktiver undertekster hvis det ikke allerede er aktivert.
 4. Velg Opprett automatisk teksting og Lagre.

  Det kan ta tid før automatisk teksting genereres. Du kan gå ut av skjermen og komme tilbake senere for å se og dele den.

Recording settings screen open with all of the fields visible.

Når undertekstene er opprettet, ser du at teksting er tilgjengelig fra opptakslisten. Undertekstene vises også umiddelbart i avspilleren for alle som har tilgang til opptaket.

Moderatorer kan gå gjennom undertekstene. Hvis du vil forbedre eller korrigere noe i undertekstene, bør du laste ned tekstfilen for å redigere den. Last opp den nye filen når du er ferdig.

Last opp din egen undertekstfil

Collaborate støtter VTT- og SRT-filer (Video Text Tracks). VTT- og SRT-filer er enkle tekstfiler du oppretter, og inneholder vanligvis disse elementene:

 • Antall undertekster
 • Tidsstempel for undertekstene
 • Tekst for det som ble sagt i økten

Du kan finne ut mer om VTT-undertekstfiler ved å gå til W3C-WebVTT og Mozilla WebVTT.

Du kan finne ut mer om SRT-filer ved å gå til SubRip-emne på Wikipedia og Slik oppretter du en SRT-fil via 3Play Media.

 1. I Collaborate Scheduler, velger du Opptak og finner frem til opptakene du vil ha.

  Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn og LMS-emner som er i tråd med LTI. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

 2. Velg Opptaksalternativer -menyen, og velg Opptaksinnstillinger.
 3. Velg Aktiver undertekster hvis det ikke allerede er aktivert.
 4. Velg Last opp / overskriv undertekster.
 5. Se etter VTT-filen, og last den opp.

  Lagre-knappen er inaktiv, men ta det helt med ro. Undertekster lastes opp og lagres automatisk.

Overskriv undertekster

Opptak med teksting har en Alternativer for teksting-meny. Åpne denne menyen hvis du vil overskrive teksting.

 1. Finn frem til et opptak under Opptak.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Overskriv undertekster.
 3. Se etter VTT-filen, og last den opp.

Auto-generate captions

Auto-generating captions is available through our seamless integration with 3PlayMedia. You must have a 3PlayMedia license and account to use this feature. We set up the integration for you. If you want the integration, submit a case on Behind the Blackboard (available in English only).

Learn more about 3PlayMedia on their website

Use the Recording options to auto-generate captions.

 1. Open the Recordings page in Collaborate Scheduler.
 2. Find the recording and open the Recording options.
 3. Select Auto-generate captions.

The generated captions will be available to anybody who has access to the recording.


FAQs

Do I need to configure my firewall to view recordings?

Most institutions allow access to the Amazon AWS service. If you have trouble accessing recordings, visit these resources to learn more.

Firewall and proxy settings

Networking article on Behind the Blackboard

Do deleted recordings count against the institution's storage quota?

No. Deleted recordings don't count against Collaborate's storage quota. Recordings do still exist on the AWS servers for 30 days in case recovery is necessary. 

Can I track who has viewed the MP4?

No, you can't track who viewed the MP4.

Can I password protect a recording?

No, you can't password protect your recordings.

Can I migrate my Collaborate Original recordings?

Collaborate Original recording file formats are VCR. Collaborate Ultra are MP4. There is no way to migrate Collaborate Original recordings into the Ultra format. All VCR and MP4 recordings for Collaborate Original remain available for use.

Can I set the Blackboard Collaborate building block to only allow recording access?

Yes. Blackboard Learn administrators can give users access to their building block recordings.

How to Enable Recordings only on the Blackboard Collaborate Building Block (available in English only)

Is there a MP4 Viewing Limit?

No. There are no MP4 viewing limits.

How long are my recordings stored?

There is no limit on the amount of time a Collaborate Ultra recording is stored.

Are recordings compressed?

Yes. Recordings are compressed using the H.264 video compression standard and delivered as MP4s. The degree of compression is variable and depends on the content of the recording. Factors that determine the level of compression and ultimate size of the recording include the presence or absence of application sharing, whiteboards, cameras and microphones, and the overall length of the recording.

Bulk download or copy recordings

Before you submit a case to bulk delete recordings, download them locally or copy them to Amazon S3 storage for your institution.

Only manager accounts can choose to download their institution recordings to a local drive or copy them to the Amazon S3 storage.

Local bulk downloads are limited to 10 GB at a time. Anything over that must be copied to the Amazon S3 storage.

Download the Recording report. Edit the file to include the recordings you want to copy. Select Copy Recordings to upload the file and start the process.

Download and edit the recording report

 1. Sign into Collaborate as a manager.
 2. Expand Reports in the left navigation and select Institution reports.
 3. Select Recording report and download the report. If there is no report to download, you need to generate the report.

  The date range can't be longer than 6 months and uses the UTC/GMT (00:00) time zone.

 4. Import the downloaded report into Excel. Open Excel and select File and Import.
 5. Remove recordings you don't want to download or copy to your institution storage. Each row is a recording.

  Local downloads are limited to 10GB at a time. Anything over that must be copied to external storage. Use the StorageUsageGigabytes column in the report to help determine size.

  More on what the recording report columns mean

 6. Save the file and return to Collaborate to start the download or copy.

Download recordings locally

Local downloads are limited to 10GB at a time. Anything over that must be copied to external storage.

 1. Sign into Collaborate as a manager.
 2. Select Recordings in the left navigation and select Institution reports.
 3. Select Copy Recordings. You can't start a new copy while one is in progress.
 4. Select Upload CSV file and browse for the edited recording report.
 5. Select the Local Download.
 6. Select Download.

Copy recordings to an external drive

 1. Sign into Collaborate as a manager.
 2. Select Recordings in the left navigation and select Institution reports.
 3. Select Copy Recordings. You can't start a new copy while one is in progress.
 4. Select Upload CSV file and browse for the edited recording report.
 5. Select External Storage.

  Collaborate needs permission to copy recordings to your Amazon S3 storage. If you haven't already, select the CloudFormation template link to set up your storage. You'll need to sign in with your Behind the Blackboard credentials to get access to the templates.You only need to do this once.

 6. Enter the required information:
  • S3 bucket name: Copy the S3 bucket name from the AWS console. Look for ClientBucket in the Logical ID column. The Physical ID for the ClientBucket is the S3 bucket name you'll need.
  • Email for alerts: The email address that will receive an alert when the copy is complete.
 7. Select Copy.

It may take time for Collaborate to copy the recordings to your Amazon S3 storage. You can leave this page any time. An email will be sent to the address you provide when the copy is complete.

You can also see the status of the copy on the Institution recordings page.

After the copy is complete, go to the S3 bucket to see your files:

 • Recording MP4
 • Chat TXT file
 • Caption VTT file
 • Metadata log CSV

The Copy ID on the Institution recordings page is the same as the folder name in the Amazon storage where you can find the log and copied files.

Review the metadata log to see if everything copied successfully. The file starts with the year, month, and day of when the copy started. The file name ends with "Collaborate_recording_extract.csv". The CSV content is the same as the Recording report used to start the copy process with these additional columns: 

 • RecordingLink: The path in your S3 bucket to find this specific recording.
 • RecordingFailureStatus: If blank, there were no problems copying the recording. 
 • ChatLink: The path in your S3 bucket to find the chat file. If blank, there was either no chat for the recording or the copy failed.
 • ChatFailureStatus: If there is data (NOT blank), there was a problem copying the chat file.
 • SubtitleLink: The path in your S3 bucket to find the caption file. If blank, there was either no captions for the recording or the copy failed.
 • SubtitleFailureStatus: If there is data (NOT blank), there was a problem copying the caption file.