Opprett Collaborate-økter

FraScheduler-øktlisten, velger du Opprett økt. Opprett økt-panelet er organisert etter faner.

Fanene du ser, avhenger av om du oppretter økter i emnet ditt eller ikke. Bare hendelsesdetaljer er obligatoriske for å opprette økten. De andre kategoriene er valgfrie.

 • Hendelsesdetaljer: Grunnleggende informasjon som er nødvendig for en økt. Mer om hendelsesdetaljer.
 • Invitasjoner: Hvis du vil, kan du sende e-postinvitasjoner til bestemte deltakere. Mer om invitasjoner.

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettsiden for Scheduler. Du kan ikke sende invitasjoner i LMS-emner.

 • Øktinnstillinger: Det er valgfritt om du vil bestemme om brukere kan laste ned opptak, dele lyd eller video, skrive chat-meldinger og mer. Mer om øktinnstillinger
 • Deltakelsesrapporter: Du kan også dele informasjon om øktdeltakelse til Blackboard Learn-emnet ditt. Mer om deltakelsesrapportering

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Blackboard Learn.


Hendelsesdetaljer

Hendelsesdetaljer inkluderer navn, dato og klokkeslett for en økt. Velg om økten er åpen eller gjentakende.

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Opptakene er også begrenset til åtte timer.

Bruk et navn som gir mening for deltakerne, slik at de vet hva økten gjelder.

Collaborate bruker datamaskinens lokale tidssone for å bestemme når økten starter og ender.

Du kan også tillate gjestetilgang fra fanenHendelsesdetaljer.

Rediger gjentakende økter

Gjentakende økter er basert på den første økten i serien. For å endre tidspunktet for hele serien må du gjøre oppdateringen i den første forekomsten. Du kan også oppdatere enkelt forekomster.

 1. I planleggingsverktøyet finner du den gjentakende økten.
 2. Utvid økten for å se alle forekomster.
 3. Velg Øktalternativer-menyen, og velg Rediger forekomsten.
 4. Rediger forekomsten og lagre.

Økter som kjører veldig lenge, blir automatisk koblet fra

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Selv om økter kan planlegges over lengre tid – inkludert ingen sluttdatoer – er det uvanlig at noen blir værende i økten i mer enn 12 timer om gangen. Vi antar at det er utilsiktet og kobler fra rommet. Deltakerne kan bli med i økten på nytt hvis de trenger det.


Gjestetilgang

Gjester er deltakere som ikke trenger å logge på økten eller melde seg på emnet ditt for å bli med i økten. Gjester krever ikke godkjenning.

Når du gir gjestetilgang, er en gjestelenke tilgjengelig for økten. Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem. Alle med gjestelenken kan bli med i økten.

Gjestetilgang er deaktivert som standard for å begrense tilgangen til godkjente deltakere. Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker.

Mer om øktsikkerhet

Når du har tillatt gjestetilgang, kan du velge en rolle for gjestene dine basert på tillatelsene du vil gi dem.Sørg for at du forstår de ulike rollene og tillatelsene deres før du tilordner dem til gjester.

Mer om roller og tillatelser

Hvis du tillater at deltakere kan ringe opp en økt, er informasjon om anonym oppringing også tilgjengelig. Som med gjestelenker kan alle som har oppringingsinformasjon, bruke den. Som anonym vet du heller ikke hvem deltakeren er. Hvis du vil gjøre økten sikker, må du ikke dele informasjonen om anonym oppringing. Deltakere kan fortsatt bruke konferanser, men med oppringingsinformasjon som godkjenner dem.

Mer om telekonferanse i Collaborate

Fjern gjestetilgang

Hvis du tillater gjestetilgang og ombestemmer deg senere, kan du fjerne avkryssingen for Gjestetilgang-avkryssingsruten i øktens Hendelsesdetaljer-fane. Eventuelle gjeste lenker som tidligere er delt, vil ikke lenger fungere. Økten er fortsatt aktiv, men gjestelenken er brutt. Deltakere må bli med fra emnet ditt eller e-postinvitasjon.


Session Settings

Innstillinger for samarbeidsøkten før og i løpet av

Med Øktinnstillinger kan du kontrollere hva du vil tillate i økten din. Du må angi noen innstillinger før økten starter. Andre innstillinger du kan endre når som helst før eller under økten.

Innstillinger du må endre før økten starter

Du kan endre de fleste innstillingene underveis i økten, men enkelte innstillinger må konfigureres før økten hvis du vil bruke dem.

 • Gjestetilgang
 • Standard deltakerrolle
 • Anonymisere chattemeldinger:
 • Aktiver øktens telefoni
 • Innstillinger for privat chat
 • Filter for upassende språk
 • Tillat at 250+ deltakere blir med

  Hvis du ikke ser dette alternativet for store økter, kan det hende at den ikke er tilgjengelig i integreringen din. Administratoren kan sette opp dette for deg.

Innstillinger du kan endre under en økt

Enkelte innstillinger du kan endre under økten. Hvis du vil endre innstillinger under en økt, kan du åpne Collaborate-panelet, velge Mine innstillinger, og åpne Øktinnstillinger.

 • Velg ditt foretrukne språk
 • Vis kun profilbilder til sensorer
 • Gallerivisning
 • Deltakertillatelser

Standard deltakerrolle for Collaborate

Standard deltakerrolle

Alle er deltakere som standard når de blir med i økten. Økteiere og emneundervisere blir med som moderatorer. Bruk Standard deltakerrolle-menyen for å endre standard for gjester og studenter. 

Du kan ikke endre standard under økten. Men hvis økten ikke har sluttdato, kan du endre standardverdien før den neste gangen du bruker den.

Sørg for at du forstår de ulike rollene og deres tillatelser før du foretar noen standard.

Mer om roller og tillatelser


Recordings

Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download them to view them. Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one captions available during the session, the recording will capture only the first one.

More on recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

More on recordings for moderators

Session recording settings

Innstillinger for øktopptak

 • Tillat opptaknedlasting: Hvis du er eieren av en økt, trenger du ikke å slå dette alternativet på for å laste ned opptak. Økteiere, emneundervisere og administratorer kan alltid laste ned opptak. Tillat nedlasting av opptak-avkryssingsruten lar andre laste ned opptaket. Velg dette alternativet for å tillate deltakerne og studentene laste ned opptak. 

  Du kan slå denne innstillingen på etter at økten er avsluttet. Hvis økten er avsluttet, endrer du sluttdatoen for økten til gjeldende eller en fremtidig dato og velger lagre.

  Chrome-utvidelsen for Collaborate-nedlastingsfunksjonen lar brukere laste ned opptaket selv om Tillat nedlasting av opptak ikke er merket av.

 • Anonymisere chattemeldinger: Du kan få chattemeldinger som legges ut under økten, til å vises som anonyme innlegg i innspillingen. Du må planlegge på forhånd med dette alternativet og slå det på før du tar opp økten. Når opptaket har begynt, kan du ikke ombestemme deg. Dette alternativet kan ikke angres.

Økttillatelser for Collaborate

Velg ditt foretrukne språk

Frem til nå har Collaborate brukt standardspråket som er angitt i nettleseren, noe som kanskje ikke er språket du foretrekker. Nå kan du velge hvilket som helst språk som støttes av Collaborate som standardspråk under en økt i Øktinnstillinger. Det du velger, blir husket av denne nettleseren på denne enheten for de neste øktene dine.

In My Settings under Sessions Settings is a Default Language menu

For å forbedre sikkerheten og støtten for denne versjonen vil Blackboard implementere produktendringer som vil styrke sikkerheten til Collaborate-integreringer. Denne endringen rulles automatisk ut som en del av utgivelsen i det planlagte publiseringsvinduet.

Bare vis profilbilder som tilhører moderatorer:

Hvis du vil gjøre økten sikker og fri for upassende profilbilder, tillat kun sensorer å vise sine profilbilder. Hvis du velger dette, vises ikke deltakernes profilbilder der profilbilder vanligvis vises i øktene. Dette inkluderer Deltakere-listen, chat, utbrytergrupper og hovedområdet. I stedet vises standardavataren for deltakerne.

Gallerivisning

Gallerivisning gjør at du ser flest studenter samtidig. Med denne visningen kan du se opptil 25 deltakere på èn side. 25 er det optimale antallet videoer du kan vise på en side og fortsatt se nok detalj for visuell ikke-verbalt tilbakemelding.

Med Gallerivisning-innstillinger kan du bestemme om:

 • Alle i økten kan bruke Gallerivisning
 • Bare moderatorer kan bruke Gallerivisning
 • Slå Gallerivisning av for alle

Når du deaktiverer galleri-visningen, kan du se opptil fire videoer. Deltakerne kan ikke velge å se mer.

Deltakertillatelser

Alle deltakertillatelser er som standard aktivert for økter med færre enn 250 deltakere. Deltakere kan dele lyd, video, publisere chattemeldinger eller tegne på tavler og filer.Fjern eventuelle avkrussingsruter for å slå slå av tillatelsene.

Du kan endre deltakelsetillatelser når som helst før eller under økten. Disse innstillingene gir eller skjuler tillatelser for alle deltakerne. Du kan ikke endre tillatelser for bare én deltaker. Hvis du vil at bestemte deltakere skal ha andre tillatelser, endrer du rollen deres.

Deltakertillatelser endrer ikke hva sensorer og presentatører kan gjøre.

For større økter er alle deltakertillatelser deaktivert som standard og kan ikke endres. Du kan finne ut mer ved å gå til Innstillinger i nettseminar-modus.

Aktiver øktens telefoni

Velg Tillat at deltakere blir med i økten via telefon for å la deltakere ringe inn i øktens telefonkonferanse. Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefonen. Hvis maksimumsantallet for deltakere som ringer inn, er nådd, kan ikke andre ringe inn.

Du kan ikke endre denne innstillingen i løpet av økten. Hvis du vil la deltakerne ringe opp, krysser du av i denne ruten før økten starter.

Mer om telekonferanse i Collaborate

Innstillinger for privat chat

Privat chat mellom deltakere er aktivert som standard, men du kan begrense hvordan de brukes.

 • Deltakere kan kun chatte med sensorer: Når valgt, kan deltakere kun chatte privat med sensorer. Hvis det ikke velges, kan deltakerne chatte privat med hvem som helst i økten.

 • Sensorer kan overvåke alle private chatter: Når valgt, kan moderatorer se alt som blir sagt i private chattekanaler mellom deltakere. Det vises et varsel øverst i den private chattekanalen, så brukerne vet at chatten overvåkes. Hvis du ikke velger dette alternativet, ser du ikke private chattekanaler.

Mer om privat chat


Use a toll-free number

Save your students long distance charges and add a toll-free number for session dial in. Owners of the toll-free number are responsible for the charges instead.

Collaborate doesn't provide toll-free numbers. If you don't already have one, you can purchase them from services like Toll-Free Forwarding

 1. Set up your toll-free number to forward to one of Collaborate's dial-in telephony numbers.
 2. Submit a request to replace the number in the session user interface with the toll-free number on Behind the Blackboard.

Filter for upassende språk for Collab-chat


Chatfilter for upassende språk

Hvis noen bruker upassende ord i chatten, kan disse ordene filtreres i både direkte-økten og opptaket. Ordene erstattes med en serie med stjerner.

Filter for upassende språk filtrerer hovedsakelig noen av de mest brukte støtende termene som er knyttet til rase/nasjonal opprinnelse og kjønnsidentitet/-uttrykk samt nedsettende slang for kroppsdeler eller seksuelle handlinger. Det er på engelsk, fransk og spansk. Det er hovedsakelig ment å brukes av K12-skoler.Som standard er denne funksjonen deaktivert. Vi forstår at det ikke finnes noen slik liste, og det er sannsynlig at de er over- eller underinkludert.

Moderatorer kan slå den på i Øktinnstillinger.

 1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Skjul upassende ord i chattemeldinger
 2. Avslutt den gjeldende økten
 3. Start en ny økt for å bruke den endrede innstillingen. Endringer gjelder også for påfølgende øktinnspillinger.

  Det er ikke tilstrekkelig å laste inn økten på nytt.


Turn on webinar mode

Webinar mode is not available for our clients on the Moderator Access (Classroom) license. It is available for clients on our Department and Enterprise licenses. For questions about your license or to upgrade, please contact your Blackboard Account Executive.

Change a session to webinar mode and support up to 500 attendees. To help manage the increased number of attendees, webinar sessions have these limitations.

 • Webinar sessions can't be longer than 24 hours in length
 • Attendees see a maximum of 2 videos at a time
 • Guests must be assigned the participant role
 • Participant permissions are turned off.

  Moderators can turn on chat while in the session.

 • Breakout groups aren't available
 • Session ends and attendees are removed at the scheduled end time

To create a session in webinar mode, go to the Session Settings and select Allow 250+ attendees to join. If you don't see the option in Session Settings, submit a request to enable it on Behind the Blackboard.

Invite attendees

You can invite users two ways:

 • Send a public guest link
 • Send a personal invitation

You can't send invitations to sessions in a Learning Management System (LMS) course. Everyone enrolled the course has access to the session. If you want to invite someone not in your course, send them a guest link.

More on how to invite attendees

Collaborate-masseinvitasjon av deltakere


Masseinviter deltakere

Du kan opprette en kommaseparert (CSV) fil og invitere opptil 500 deltakere samtidig.

Samarbeidsøkter støtter 250 deltakere om gangen. Administratorer kan slå på rom-modus for å støtte større økter med opptil 500 deltakere. Hvis du inviterer flere deltakere enn økten har støtte for, kan ikke alle inviterte bli med.

Start med CSV-filen. Begrens CSV-filen til 500 deltakere. CSV-filen må bruke disse feltene i denne rekkefølgen og kolonneoverskrifter som er skrevet på denne måten:

 • displayName (obligatorisk)
 • e-post (obligatorisk)
 • rolle (valgfritt)
  • moderator
  • innstiller
  • deltaker

  Hvis rolle er tom, tilordnes deltakere som standard.

Overskrifter i CSV-kolonnen må skrives nøyaktig slik det vises her. Du kan for eksempel bruke «displayName», ikke «visningsnavn». Overskriftene må også være på engelsk. Oversatte overskrifter fungerer ikke.

Last opp filen.

 1. Fra Øktinnstillinger, velg Invitasjoner.
 2. Velg Importer deltakere.
 3. Velg Importer nye deltakere, finn din CSV-fil og velg Laste opp.
 4. Hvis alt er OK, velger du Bekrefte for å fullføre opplastingen av deltakerne. Hvis det er feil, kan du løse dem i CSV-filen og laste opp filen på nytt.
 5. Velg Legg til i økten.
 6. Velg Lagre for å sende invitasjonene.

Reports

Administrators, managers, and moderators can view reports from the Scheduler.

More on reports