Session roles

Øktroller i Collaborate

Deltakere kan være moderatorer, presentatører, deltakere og tekstere i Ultra-opplevelsen.

Lurer du på hvem som er hvem? Åpne Deltakere-panelet for å finne det ut.


Moderator

Moderatorer har full kontroll over alt innhold som deles. De kan gjøre deltakere til presentatører eller moderatorer. Moderatorer kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene. De kan fjerne deltakere fra økter, men de kan ikke fjerne andre moderatorer. Moderatorer kan angi øktinnstillinger, deriblant bestemme hva deltakere kan og ikke kan gjøre.

Mer om å være moderator


Presentatør

Presentatør-rollen er designet for å gi studenter muligheten til å presentere, uten å gi dem alle moderatorrettighetene. Presentatører kan laste opp, dele, redigere og stoppe deling av innhold. De kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene.

Mer om hvordan du presenterer


Deltaker

Deltakere kan slå av og på varslinger, for eksempel varslinger som vises når andre blir med i eller forlater økter eller når noen publiserer noe i chatten. Moderatorer kan bestemme om deltakere skal kunne dele lyd og video, chatte, tegne på tavlen eller dele filer.

Mer om å være deltaker


Tekster

Tekster-rollen er designet for å gi studenter som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, en lett tilgjengelig læringsopplevelse. En deltaker blir tildelt denne rollen av en moderator. Teksteren får et område hvor vedkommende kan skrive det som blir sagt. Andre deltakere kan se hva teksteren skriver, i sanntid. Du kan ha flere tekstere for flere språk.

Mer om å være teksterBrukerkontoer for Collaborate

Brukerkontoer

Når konfigurasjonen er ferdig, gir Blackboard deg administratorkontoer og en overordnet konto. Det finnes bare én overordnet konto. Og det er ikke mulig å opprette flere. Overordnede kontoer har det høyest mulige tillatelsesnivået og kan opprette administrator- og lederroller.

  • Overordnet:Kan se rapporter og opprette administratorer og ledere.
  • Administratorer: Kan se rapporter, opprette ledere, opprette nye økter og invitere folk til økter.
  • Ledere: Kan opprette økter og invitere folk til dem.

Du kan ha mer enn én administratorkonto. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du vil at administratorer skal administrere brukere og økter etter avdeling. Administratorkontoer kan bare administreres av den overordnede kontoen.

Lederkontoer administreres av administratorer. Hvis du har den overordnede kontoen, kan du tilordne en eksisterende administrator til alle lederkontoer du oppretter. Hvis du er administrator, blir du automatisk tilordnet som administrator for alle lederkontoer du oppretter.

Hvis du oppretter nye brukerkontoer, må du informere de aktuelle brukerne om påloggingsinformasjonen deres. Collaborate gjør ikke dette automatisk.