Du oppretter prøver og oppgaver i nettleservisningen av emnet på en datamaskin. Du kan forhåndsvise prøver og oppgaver i appen og endre enkelte innstillinger.

Forhåndsvise prøver og oppgaver

Naviger til Emneinnhold i appen, og velg en prøve eller oppgave. Du kan se detaljene for vurderingen, for eksempel leveringsfrister, antall tillatte forsøk og om studentene er synlige.

Trykk på Forhåndsvise for å se hva studenter ser når de fullfører en prøve eller oppgave i studentappen. Du kan se forhåndsvisninger av skjulte eller utilgjengelige prøver og oppgaver i Blackboard Instructor, men studentene ser ikke det aktuelle innholdet i studentappen.

Enkelte prøvefunksjoner er ikke tilgjengelig i mobilappen. Du bør forhåndsvise prøver i Blackboard Instructor før du anbefaler at studenter tar prøven i Blackboard-appen for studenter.

Mer om støttet prøveinnhold

Rediger prøve-og oppgaveinnstillinger

Velg en prøve eller oppgave, og trykk på Innstillinger-ikonet for å endre innstillinger, som synlighet for studenter, antall forsøk eller leveringsfrist. Du finner flere alternativer ved å trykke på REDIGER PÅ NETTET for å åpne innstillinger-panelet i en mobilnettleser.

Endringer du gjør i appen, reflekteres i nettleservisningen av emnet ditt.

Du kan redigere disse prøve-og oppgaveinnstillingene i appen.

  • TITTEL: Gi prøven en intuitiv tittel, sånn at studentene lett kan finne den blant emneinnholdet ditt.
  • Synlighet: Studenter kan ikke se prøver før du velger å vise dem.
  • Leveringsfrist: Leveringsfrister vises i studentappen i Leveringsfrister, Aktivitetsstrømog emneelementer.
  • Beskrivelse: Studentene kan se en valgfri beskrivelse før de tar vurderingen.
  • Tillatte forsøk: Du kan la studentene dine sende inn flere enn ett forsøk på en prøve.
  • Poeng maksimalt: Endre poengverdien for vurderingen.

For Original-emner i appen kan du ikke redigere beskrivelser eller poeng, og alternativet for å redigere på nettet er ikke tilgjengelig.

Vurdering i appen

Du kan vurdere Original-emneoppgaver i appen.

Mer om vurdering i appen