Gå til Emneinnhold i appen, og trykk på en prøve for å se en forhåndsvisning av oppgaver du har opprettet i Blackboard Learn. Du kan se hva studenter ser når de fullfører en prøve eller oppgave i studentappen. Alle vurderingsdetaljene er tilgjengelige, f.eks. innleveringsfrister, forsøk, mulige poeng og instruksjoner.

Prøver og oppgaver viser om de er skjult for studenter eller ikke. Du kan se forhåndsvisninger av skjulte eller utilgjengelige prøver og oppgaver i Blackboard Instructor, men studentene ser ikke det aktuelle innholdet i studentappen.

Enkelte prøvefunksjoner er ikke tilgjengelig i mobilappen. Du bør forhåndsvise prøver i Blackboard Instructor før du anbefaler at studenter tar prøven i Blackboard-appen for studenter.

Mer om støttet prøveinnhold