Lagrer du filer i nettskyen, sånn at du har tilgang til dem fra hvor som helst? Du kan koble skylagringskontoene dine til Blackboard Instructor for å gjøre det lettere å legge ved filer i diskusjoner.

Mer om filvedlegg i diskusjoner

På iOS kan du legge til filer fra Filer-appen, OneDrive®, Google Disk™ og Dropbox.

Se alle skykontoer

 1. Trykk på menyikonet, og åpne innstillingene. Menyikonet vises når du ikke er i noe emne.
 2. Trykk på Koblede kontoer.
 3. Velg Filer-appen, OneDrive, Google Disk eller Dropbox.
 4. Følg instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 5. Skytjenesten bekrefter at du er pålogget og godkjent. Du kan endre eller fjerne kontoen for den aktuelle tjenesten. Du kan tilknytte én konto per tjeneste.
 6. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til Koblede kontoer. Trykk på pilen for å gå tilbake til Innstillinger.
 7. Trykk på menyikonet for å navigere til et emne.

Filer-appen på iOS

Du kan åpne andre skylagringstjenester som er installert på enheten, via integreringen mellom Blackboard-appen og Filer-appen på iOS.

 1. Installer appen for den aktuelle skylagringstjenesten på enheten din, og logg på.
 2. Åpne Filer-appen på iOS på enheten.
 3. Gå til Steder.
 4. Trykk på Rediger.
 5. Skyv for å slå på tredjepartsapper du vil bruke i Filer-appen. Når du nå velger Filer for vedlegg i Blackboard Instructor-diskusjoner, har du tilgang til filer på de aktuelle skylagringstjenestene.

Mer om Filer-appen på iOS

Legg ved en fil

 1. Trykk på Legg til filer-ikonet i et diskusjonssvar.
 2. Velg en skylagringstjeneste, filer eller et bildealbum på iOS.
 3. Følg eventuelt instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 4. Velg en fil du vil legge ved.
 5. Trykk på Legg til svar.

Android

På Android brukes operativsystemet til å legge ved filer fra en hvilken som helst skylagringsapp du har installert på enheten din.

 1. Trykk på Legg til filer-ikonet i et diskusjonssvar.
 2. Velg et sted på lagringsplassen på enheten eller en skylagringstjeneste. Hvis du ikke ser listen over alle tilgjengelige områder, kan du trykke på menyknappen for å gå tilbake til Åpne fra-menyen og velge en annen filplassering.
 3. Følg eventuelt instruksjonene for den aktuelle skytjenesten for å logge på.
 4. Velg en fil du vil legge ved.
 5. Trykk på Legg til svar.

Blackboard Instructor-appen er ikke tilknyttet eller sponset av Dropbox, Inc.

©2018 Google LLC. Med enerett. Google Disk™ er et varemerke som tilhører Google LLC

OneDrive® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land