Android-brukere må oppdatere appen for å fortsette å motta push-varslinger.

Google Cloud Messaging (GCM) ble avviklet i april 2019. Derfor ble Blackboard-appene overført til Googles nye Firebase Cloud Messaging (FCM). For å fortsette å få push-varslinger på Android-enheten din må du oppdatere til Blackboard Instructor 2.5.

iOS force to web-pålogginger registrerte tre ganger i aktivitetsakkumulatortabell (løst).

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 2.8, som ble lansert 24. juni 2019.

Akkumulatortabellen for aktivitet i Blackboard Learn-databasen registrerer påloggingsforsøk på mobil tre ganger for hver brukerpålogging i mobilappen på iOS når Mobile B2 er konfigurert med «Force to Web»-autentisering. Dette har innvirkning på pålogginger fra både Blackboard- og Blackboard Instructor-appen. Aktivitetsstatistikken for mobilbruk for pålogginger er forhøyet for brukere av iOS-appen.

Kan ikke rulle etter å ha lagt inn merknader i oppgavefiler

Når undervisere vurderer oppgaver, kan de ikke rulle i åpne oppgavevedlegg etter å ha brukt merknadsmodusen. Når underviserne bytter til merknadsmodusen ved å velge blyantikonet og deretter trykker på Ferdig, kan de ikke rulle oppover eller nedover i dokumentet lenger. Som en midlertidig løsning kan underviserne lukke dokumentet og åpne det på nytt. Da kan de rulle i det igjen. 

Karakterrunding er forskjellig fra skrivebordsvisning (løst)

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 2.8, som ble lansert 24. juni 2019.

Blackboard Instructor- og Blackboard-appen tvinger gjennom avrundingsregler som kan føre til at vurderinger ser annerledes ut enn når du bruker Blackboard Learn i en nettleser på en datamaskin

  1. Hvis poengsummen eller prosentverdien er over 100, avrundes den til nærmeste heltall.
  2. Hvis poengsummen eller prosentverdien er under 100, avrundes den til to desimalplasser.
  3. Ubetydelige tall vises ikke.

Gjentakende Collaborate-økter åpnes ikke i appen

Når brukere åpner et emne via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen og trykker på en Collaborate-økt, åpnes den ikke hvis den er en del av en gjentakende serie. Appen viser en feilmelding med en veiledning om hvordan de får tilgang via nettet. Dette problemet gjelder ikke frittstående Collaborate-økter – bare gjentakende økter.

Appen krasjer når diskusjonstråder åpnes på iOS 12 (løst)

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 2.1.1, som ble lansert 27. september 2018.

Når brukere trykker på en tråd på diskusjonstavlen, krasjer Blackboard Instructor-appen på iOS 12. Blackboard jobber med å finne en løsning på problemet. For øyeblikket er det best å vente med å oppgradere iOS til det finnes en feilretting for appen.

Box-skylagring er ikke tilgjengelig på iOS (løst)

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 2.1 ved å integrere løsningen med Filer-appen på iOS. I Filer-appen på iOS kan du legge til Box som en plassering. Mer om integreringen med Filer-appen på iOS

iOS-versjonen av appen har støtte for Dropbox, Google Disk og OneDrive (personlig). Blackboard Instructor for iOS har for øyeblikket ikke støtte for integrering med Box-skylagring. Android-versjonen har imidlertid støtte for integrering av alle skylagringsapper med filsystemet på enheten.

OneDrive for Business støttes ikke (løst)

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 2.1.

Lenken til skylagringsfunksjon støtter integrasjon med Dropbox, Google Disk og personlige MS OneDrive-kontoer. OneDrive for Business støttes ikke.

Favoritter i emnelisten

I Ultra-opplevelsen i nettlesere på datamaskiner kan brukere legge til emner i Favoritter-listen for å ha rask tilgang til dem. Favorittemner vises øverst i emnelisten. Mobilappene har ikke støtte for favorittlisten, så favorittemner vises ikke øverst i listen i appene.

Aktivitetsindikatorer for aktive Collaborate-rom

For Ultra-emner i nettlesere på datamaskiner vises det en indikator når et Collaborate-rom er i bruk. Mobilappene har ikke støtte for aktivitetsindikatoren for aktive Collaborate-rom.

Push-varslinger for DUO 2FA støttes ikke

Blackboard-mobilappene har for øyeblikket ikke støtte for metoden med push-varslinger via DUO 2FA. Enkelte konfigurasjoner fungerer tilsynelatende på Android og eldre iOS-enheter, men det er et kjent problem med iOS 11. Hvis du vil bruke en mekanisme med implementert DUO 2FA-sikkerhet til autentisering i appene, må du bruke en metode basert på passkoder.

Har ikke tilgang til tidligere eller fremtidige emner

For øyeblikket gir Blackboard Instructor-appen bare tilgang til emner som er tilgjengelige for studenter.

Utilgjengelige emner vises ikke i Blackboard Instructor-appen. Dette er en feil.

Støtte for egendefinerte underviserroller

Støtte for egendefinerte underviserroller krever følgende SaaS-versjon, kumulative oppdatering eller Blackboard Mobile Web Services Building Block:

  • SaaS 3300.6.0
  • SaaS FDO 3300.0.2
  • Q4 2017 CU2
  • Q2 2017 CU6
  • Q4 2016 Mobile B2 94.9.8
  • Q2 2016 Mobile B2 94.9.8

Blackboard Instructor er ikke kompatibel med øktfingeravtrykk (løst)

Dette er løst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 og nyere og Blackboard Learn 9.1 Q2 2019 (3700.0.0) og nyere.

Blackboard Instructor-appen er ikke kompatibel med innstillingene for øktfingeravtrykk, slik at det opprettes en ny økt når fingeravtrykket endres. Flere typer innhold som ikke støttes i det integrerte brukergrensesnittet, lastes inn i en nettleser i appen (webView), som bruker en annen brukeragent enn den innebygde visningen i appen. Trafikken for WebView-forespørsler går ikke gjennom mBaaS-reléet på samme måte som integrerte forespørsler, så den eksterne IP-adressen og brukeragenten endres. Derfor må brukeragenten og IP-adressen endres i alle webView-prosesser. Forsøk på å opprette en ny økt når fingeravtrykket for økten er endret, fører til en øktfeil i webView-nettleseren i appen.

Appbruk registreres ikke i Mobile Building Block Analytics

Mobile Building Block Analytics inkluderer ikke bruksdata for Blackboard- eller Blackboard Instructor-appen. Lenken til Mobile Analytics ble fjernet fra Mobile B2 fra og med versjon 94.9.11.

Mer om aktivitet ved mobilbruk


*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.