Blackboard Instructor-appen hjelper deg med å enkelt identifisere emner der du må vurdere studentinnsendinger. Lærere og sensorer kan gå gjennom, kommentere og vurdere innsendinger og raskt publisere karakterene tilbake til elevene.

Vurdere kun i Original-emner.

Den første utgaven av appens vurderingsfunksjon er tilgjengelig kun for oppgaver i Original-emner. På dette tidspunktet må institusjonen din ha Blackboard Learn SaaS eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4 eller nyere.

Lær mer om tilgjengelighet av vurdering i appen

Vurdering støttes på både telefoner og nettbrett. Alle skjermstørrelser har de samme funksjonene, men grensesnittet er litt annerledes på telefoner og nettbrett.

Tilgang til vurdering

Du kan få tilgang til vurdering på to måter:

 • Hovedmeny. Trykk på Vurderinger for en globalvisning av elementer å vurdere eller innlegg for alle Original-emner.
 • Emneoversikt. Oppfølgingsoppgaver viser studentarbeid du trenger å vurdere.

  Den øverste delen av emneoversikt er litt annerledes for Ultra-emner. I stedet for Oppfølgingsoppgaver så viser Leveringsfrister-delen hva som kommer opp i løpet av de neste to ukene i det aktuelle emnet. Vurdering er ikke tilgjengelig, men du kan forhåndsvise oppgaver.

Vurderinger for alle emner

Velg Vurderinger på hovedmenyen for å se hvilke emner som trenger din oppmerksomhet. Bare Original-emner og-organisasjoner vises i denne listen.

Trykk på en individuell oppgave for å se innsendinger og vurderinger. Trykk på Se alle evalueringer for å se alle vurderte elementer for det emnet.

Vurderinger-siden ser du opptil tre oppfølgingsoppgaver for hvert emne. Trykk på Se alle evalueringer for å sjekke om flere evalueringer er klare for å vurderes eller publiseres.

Vurderinger-siden kan du skjule emner du ikke trenger å fokusere på. Trykk på Vis eller skjul emner-ikonet, velg emnene du vil skjule, og trykk på Lagre. Trykk på ikonet igjen for å vise et skjult emne. Eller trykk på kortet på slutten av listen som viser antallet skjulte emner.

Vurderinger for enkeltemner

Når du er inne i Original-emne, kan du se vurderinger som du må redigere umiddelbart i emneoversikt. Du kan også trykke på Vurderinger for å vise alle vurderinger.

Emneoversikt

Den første informasjonsblokken i emneoversikten er delen Oppfølgingsoppgaver. Denne delen viser oppgaver med innsendinger som er klare for å vurderes eller publiseres. Du kan trykke på et element for å starte med vurdering.

Hvis du ikke har noen oppgaver å vurdere, vil du ikke se delen Oppfølgingsoppgaver.

Oversikt over vurdering

Trykk på Vurderinger i emneoversikten for å se alle elementer som skal vurderes i emnet. Denne visningen er delt i deler:

 • Oppfølgingsoppgaver. Innsendinger som er klare for å vurderes eller publiseres.
 • Publisert. Innsendinger som er vurderte og publiserte. Publiserte vurderinger synlig for studenter. Vanligvis trenger ikke disse elementene mer oppmerksomhet.
 • Ikke innsendt ennå. Elementer som kan gis karakterer, som kommende oppgaver, som ikke har innsendinger ennå.
 • Anonym og delegert. Oppgaver innstilt til anonym vurdering eller delegert vurdering vises her. Hvis du ikke har noen oppgaver i denne delen, vises den ikke i appen.

På dette tidspunktet kan du bare trykke og vurdere oppgaver. Andre vurderinger som for eksempel diskusjoner, wikier og tester er oppført for synlighet, men du kan ikke vurdere dem i appen. Du må få tilgang til emnet i en nettleser for å vurdere disse innsendingene.

Vis innsendinger

Etter at du har gått inn på Vurderinger fra hovedmenyen eller en individuell emneoversikt, trykker du på en oppgave for å se innsendingene.

Innsendelseslisten er delt inn i deler for å hjelpe deg med å fokusere innsatsen din.

 • Sammendrag. Viser hvor mange av studentene dine som har sendt inn denne oppgaven, og det totale klassegjennomsnittet for publiserte vurderinger. På nettbrett ser du også en distribusjonsgraf for karakterer.
 • Vurderingsdetaljer. Gir informasjon som forfallsdato og antall forsøk. Du kan også vise filvedlegg eller vurderingsmatrisen som brukes til å vurdere. På nettbrett kan du trykke på informasjonsikonet for å se detaljene.
 • Klar for vurdering. Studenter har sendt inn dette arbeidet, og du kan begynne å vurdere.
 • Klar for publisering. Innsendinger er vurdert og klare for å publiseres til studenter.
 • Publiserte vurderinger. Disse vurderingene har blitt publisert til studenter.
 • Ikke innsendt. Disse studentene har ikke sendt inn oppgaven.

Bare trykk på en innsending i Klar for vurdering-delen for å begynne å vurdere den.

Vurderingselementer

I appen er vurdering en totrinnsprosess. Først vurderer du elementet og deretter publiserer du vurderingen slik at studentene kan se den. Studenter ser ikke karakterene sine før du publiserer dem. Du kan publisere karakterene etter hvert eller alle når du er ferdig med å vurdere.

 1. Få tilgang til en oppgave fra hovedmenyen eller inni et emne.
 2. På innsendelseslisten, trykker du på Klar til vurdering.
 3. Velg en studentinnsending. Eller så kan du trykke på Start vurdering for å starte på vurderingen av innsendingene etter hverandre.
 4. Gå gjennom studentenes innsendte innhold og vedlegg.
  • Naviger mellom vedlegg med rullegardinpilen ved siden av vedleggets filnavn.
  • Åpne vedlegg for å tegne, fremheve og kommentere direkte.
  • Velg tekst for å vise merkepennikonet og kommentarikonet nederst på skjermen
  • Trykk på kommentarikonet for å plassere en kommentar hvor som helst i vedlegget. I tekstboksen skriver du inn kommentarer eller bruker enhetens dikteringsfunksjon for å opprette tekst.
  • Du kan eksportere vedlegg til e-posten din eller dele til en annen app ved å trykke på punktene ved siden av vedleggets filnavn.
 5. Trykk på informasjonsikonet hvis du vil se oppgaveinstruksjonene, vurderingsmatrisen og andre detaljer.
 6. Trykk på tilbakemeldingsikonet for å legge til samlet tilbakemelding om studentenes arbeid.
 7. Trykk på karakterkulen og skriv inn en karakter. Husk at karakteren ikke er synlig for studentene før du publiserer vurderingen.

Hver gang du legger til en karakter eller en kommentar, synkroniseres disse endringene med Blackboard Learn og alle enhetene dine.

Vurderingsmatriser

Hvis en vurderingsmatrise er forbundet med vurderingen, vises den etter at du trykker på karakterkulen. Velg riktig ytelsesnivå og karakteren beregnes automatisk. For å overstyre den samlede karakteren fra vurderingsmatrisen trykker du på karakterkulen eller Manuell overstyring. Du kan ikke overstyre vurderinger for individuelle vurderingsmatrisekriterier eller oppnåelsesnivåer.

For Original-emner, hvis mer enn én vurderingsmatrise er forbundet med en vurdering, brukes vurderingsmatrisen som er angitt som Brukes til vurdering, i appen. Ultra-emner tillater kun én tilknyttet vurderingsmatrise per vurdering.

  Publiser vurderinger

  Etter at du har vurdert en eller flere innsendinger, går du tilbake til innsendingslisten for å publisere vurderingene slik at de er synlige for studenter.

  1. Om nødvendig lukker du vurderingsvinduet. Trykk på bakover-pilen for å navigere til innsendingslisten.
  2. Trykk på Klar for publisering for å vise listen.
  3. Trykk på Publiser vurderinger.
  4. Tøm avmerkingsboksen for elementer du ikke ønsker å publisere.
  5. Trykk på Publiser utvalgte for å publisere disse vurderingene til studenter.

  Vurderingene du publiserte, vises nå under Publiserte vurderinger på innsendingslisten.

  Etter at du har publisert vurderinger i appen, må du gå inn på emnet i en nettleser for å redigere vurderinger og tilbakemeldinger.

  For testene i Original-emnet som blir vurdert automatisk, publiseres innsendingene automatisk. I appen vises disse innsendingene i vurderingsoversikten til et emne i delen Publisert.

  Hva kan jeg vurdere?

  Du kan bruke disse vurderingsfunksjonene i appen:

  • Vurdering av oppgaver
  • Poeng, tekst, prosent og bokstavkarakterer
  • Vurdering med tilknyttede vurderingsmatriser

  Disse vurderingsfunksjonene er ikke tilgjengelig i appen på dette tidspunktet:

  • Vurdering av test**
  • Vurdering av innsendte gruppearbeider**
  • Vurderingsdiskusjoner, blogger, wikier og journaler**
  • Anonym eller delegert vurdering**
  • Tilbakemelding på lyd og video
  • Frakoblet vurdering

  **Angitt som Tilgjengelig kun på Internett i appen. Få tilgang til emnet i en nettleser for å vurdere disse oppgavene.

  Disse forbedringene er planlagt for fremtidige versjoner:

  • Vurdering av oppgaver for Ultra-emner*
  • Vurdere tester*

  Er vurdering tilgjengelig for meg i appen?

  Vurderingsfunksjonene er tilgjengelige i Blackboard Instructor-versjon 2.0 og nyere med disse vilkårene:

  • Bare for oppgaver
  • Bare for Original-emner
  • Blackboard Learn SaaS eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4 eller nyere
  • Enheter som kjører Android 4.2+ eller iOS 9+

  Kunder som bruker tidligere Blackboard Learn-versjoner enn Q2 2018, må oppgradere til Q2 2018 for å installere CU-en som trengs for vurderingsfunksjonene.

  Mer informasjon om systemkravene for vurdering i appen

  Se forhåndsvisninger av oppgaver

  Gå til Emneinnhold i Blackboard Instructor, og åpne prøver og oppgaver. I denne forhåndsvisningen ser du emneoppgaver på samme måte som studentene ser dem i Blackboard-appen.