Alle institusjoner oppgraderes fra New Box View til Bb Annotate for innebygde oppgavemerknader mellom 25. mai og 10. august 2020. Ta kontakt med systemadministratoren for å finne ut når institusjonen din får Bb Annotate. Du finner instruksjoner for begge verktøyene her, men bare ett verktøy i appen.

Blackboard Instructor-appen hjelper deg med å enkelt identifisere emner der du må vurdere studentinnsendinger. Lærere og sensorer kan gå gjennom, kommentere og vurdere innsendinger og raskt publisere karakterene tilbake til elevene.

Vurdere kun i Original-emner.

Den første utgaven av appens vurderingsfunksjon er tilgjengelig kun for oppgaver i Original-emner. På dette tidspunktet må institusjonen din ha Blackboard Learn SaaS eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4 eller nyere.

Lær mer om tilgjengelighet for å vurdere i appen

Vurdering støttes i Blackboard Instructor-appen på både telefoner og nettbrett. Grensesnittet er litt forskjellig mellom telefoner og nettbrett.

Tilgang til vurdering

Du kan få tilgang til vurdering på to måter:

 • Hovedmeny. Trykk på Vurderinger for en globalvisning av elementer å vurdere eller innlegg for alle Original-emner.
 • Emneoversikt. Oppfølgingsoppgaver viser studentarbeid du trenger å vurdere.

  Den øverste delen av emneoversikt er litt annerledes for Ultra-emner. I stedet for Oppfølgingsoppgaver så viser Leveringsfrister-delen hva som kommer opp i løpet av de neste to ukene i det aktuelle emnet. Vurdering er ikke tilgjengelig, men du kan forhåndsvise oppgaver.

Vurderinger for alle emner

Velg Vurderinger på hovedmenyen for å se hvilke emner som trenger din oppmerksomhet. Bare Original-emner og-organisasjoner vises i denne listen.

Trykk på en individuell oppgave for å se innsendinger og vurderinger. Trykk på Se alle evalueringer for å se alle vurderte elementer for det emnet.

Vurderinger-siden ser du opptil tre oppfølgingsoppgaver for hvert emne. Trykk på Se alle evalueringer for å sjekke om flere evalueringer er klare for å vurderes eller publiseres.

Vurderinger-siden kan du skjule emner du ikke trenger å fokusere på. Trykk på Vis eller skjul emner-ikonet, velg emnene du vil skjule, og trykk på Lagre. Trykk på ikonet igjen for å vise et skjult emne. Eller trykk på kortet på slutten av listen som viser antallet skjulte emner.

Vurderinger for enkeltemner

Når du er inne i Original-emne, kan du se vurderinger som du må redigere umiddelbart i emneoversikt. Du kan også trykke på Vurderinger for å vise alle vurderinger.

Emneoversikt

Den første informasjonsblokken i emneoversikten er delen Oppfølgingsoppgaver. Denne delen viser oppgaver med innsendinger som er klare for å vurderes eller publiseres. Du kan trykke på et element for å starte med vurdering.

Hvis du ikke har noen oppgaver å vurdere, vil du ikke se delen Oppfølgingsoppgaver.

Oversikt over vurdering

Trykk på Vurderinger i emneoversikten for å se alle elementer som skal vurderes i emnet. Denne visningen er delt i deler:

 • Oppfølgingsoppgaver. Innsendinger som er klare for å vurderes eller publiseres.
 • Publisert. Innsendinger som er vurderte og publiserte. Publiserte vurderinger synlig for studenter. Vanligvis trenger ikke disse elementene mer oppmerksomhet.
 • Ikke innsendt ennå. Elementer som kan gis karakterer, som kommende oppgaver, som ikke har innsendinger ennå.
 • Anonym og delegert. Oppgaver innstilt til anonym vurdering eller delegert vurdering vises her. Hvis du ikke har noen oppgaver i denne delen, vises den ikke i appen.

På dette tidspunktet kan du bare trykke og vurdere oppgaver. Andre vurderinger som for eksempel diskusjoner, wikier og tester er oppført for synlighet, men du kan ikke vurdere dem i appen. Du må få tilgang til emnet i en nettleser for å vurdere disse innsendingene.

Vis innsendinger

Etter at du har gått inn på Vurderinger fra hovedmenyen eller en individuell emneoversikt, trykker du på en oppgave for å se innsendingene.

Innsendelseslisten er delt inn i deler for å hjelpe deg med å fokusere innsatsen din.

 • Sammendrag. Viser hvor mange av studentene dine som har sendt inn denne oppgaven, og det totale klassegjennomsnittet for publiserte vurderinger. På nettbrett ser du også en distribusjonsgraf for karakterer.
 • Vurderingsdetaljer. Gir informasjon som forfallsdato og antall forsøk. Du kan også vise filvedlegg eller vurderingsmatrisen som brukes til å vurdere. På nettbrett kan du trykke på informasjonsikonet for å se detaljene.
 • Klar for vurdering. Studenter har sendt inn dette arbeidet, og du kan begynne å vurdere.
 • Klar for publisering. Innsendinger er vurdert og klare for å publiseres til studenter.
 • Publiserte vurderinger. Disse vurderingene har blitt publisert til studenter.
 • Ikke innsendt. Disse studentene har ikke sendt inn oppgaven.

Bare trykk på en innsending i Klar for vurdering-delen for å begynne å vurdere den.

Administratorer kan deaktivere fargevisningen for vurderingspillen. I deaktivert tilstand vises vurderingspillen med mørke bakgrunner og hvite vurderinger.

Vurdering av oppgaver

I appen er vurdering en totrinnsprosess. Først vurderer du elementet og deretter publiserer du vurderingen slik at studentene kan se den. Studenter ser ikke karakterene sine før du publiserer dem. Du kan publisere karakterene etter hvert eller alle når du er ferdig med å vurdere.

Hver gang du legger til en vurdering, en kommentar eller en direkte merknad synkroniseres disse endringene med Blackboard Learn og alle enhetene dine.

 1. Få tilgang til en oppgave fra hovedmenyen eller inni et emne.
 2. På innsendelseslisten, trykker du på Klar til vurdering.
 3. Velg en studentinnsending. Eller så kan du trykke på Start vurdering for å starte på vurderingen av innsendingene etter hverandre.
 4. Gå gjennom studentens innsendte innhold og filer Mer om direkte merknader for oppgavefiler.
  • Du kan eksportere vedlegg til e-posten din eller dele til en annen app ved å trykke på prikkene ved siden av vedleggets filnavn.
  • Naviger mellom vedlegg med rullegardinpilen ved siden av vedleggets filnavn.
 5. Trykk på informasjonsikonet hvis du vil se oppgaveinstruksjonene, vurderingsmatrisen og andre detaljer.
 6. Trykk på tilbakemeldingsikonet for å legge til samlet tilbakemelding om studentenes arbeid.
 7. Trykk på vurderingspillen og skriv inn en karakter. Husk at karakteren ikke er synlig for studentene før du publiserervurderingen. Mer om publisering av vurderinger i appen.

Direkte merknader for oppgavefiler

Alle institusjoner oppgraderes fra New Box View til Bb Annotate for innebygde oppgavemerknader mellom 25. mai og 10. august 2020. Ta kontakt med systemadministratoren for å finne ut når institusjonen din får Bb Annotate. Du finner instruksjoner for begge verktøyene her, men bare ett verktøy i appen.

Bb Annotate

Ser dette ukjent ut? Institusjonen din har ikke oppgradert til Bb Annotate ennå. Gå til instruksjoner for New Box View.

Studentene kan sende inn oppgavearbeid som vedlagte filer, og du kan gi notater direkte i filen. Merknadene dine lagres i systemet og studentene kan se dem i nettleservisningen av emnet sitt.

For Ultra-emner kan studentene også se merknader i Blackboard-appen. For Original-emner kan ikke studentene se merknader i Blackboard-appen for øyeblikket.

Åpne en students oppgaveforsøk og et vedlegg. Hvis det finnes mer enn ett vedlegg, kan du trykke på pilen ved siden av filnavnet for å velge en annen fil. Du kan legge inn merknader i én fil om gangen.

Dette bildet viser appen på et nettbrett. Noen funksjoner, for eksempel Innholdsbibliotek og visning av kommentarer ved siden av en fil, er ikke tilgjengelige på mindre enheter på grunn av begrenset skjermstørrelse.

 1. Endre visningen din. Trykk på pilen ved siden av sidevisningsikonet for å velge en alternativ visning, for eksempel sideminiatyrer eller en liste over alle merknader. Trykk på sidevisningsikonet for å bytte mellom hele sidevisningen og den valgte alternative visningen.
 2. Velg tekst i filen for å åpne en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den valgte delen.
 3. Tegn, sett inn bilder, sett inn stempler eller legg til tekst i filen.
 4. Trykk på kommenterikonet og deretter trykk hvor som helst i filen for å plassere en kommentar. I tekstboksen skriver du inn kommentarer eller bruker enhetens dikteringsfunksjon for å opprette tekst. Alle kommentarer vises ved siden av dokumentet.

Med flere funksjoner i menylinjen kan du søke i teksten. Du kan også bruke Innholdsbibliotek for å opprette en bank med gjenbrukbare kommentarer, hvis det er tilgjengelig på systemet ditt. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan sette inn en av de lagrede kommentarene direkte i oppgavefilen.

Appen støtter for øyeblikket ikke nedlasting- eller skriv ut-funksjoner for oppgavefiler eller merknader.

Trykk på eventuelle merknader i filen og velg én av redigeringsfunksjonene i menyfeltet for å gjøre endringer. Du kan også slette merknaden permanent.

Når du lukker merknadsskjermen, lagres og synkroniseres endringene på en sikker måte til Blackboard Learn og alle enhetene dine.

Bb Annotate-økter varer bare i èn time. Du kan oppdatere siden for å fortsette etter en melding har informert deg om det. Merknadene, tilbakemeldingene og filene dine lagres, slik at du kan fortsette arbeidet ditt.

Mer om Bb Annotate i nettleservisningen av emnet ditt

New Box View

Ser dette ukjent ut? Institusjonen din har oppgradert til Bb Annotate Gå til instruksjonen for Bb Annotate.

Studentene sender oppgavearbeid som vedlagte filer, og du kan gi notater direkte i filen. Disse merknadene lagres i systemet, og studentene kan se dem i nettleservisningen av emnet sitt.

 1. Åpne en students oppgaveforsøk og et vedlegg.
 2. Naviger mellom vedlegg med rullegardinpilen ved siden av vedleggets filnavn.
 3. Åpne vedlegg for å tegne, fremheve og kommentere direkte.
 4. Velg tekst for å vise merkepennikonet og kommentarikonet nederst på skjermen
 5. Trykk på kommentarikonet for å plassere en kommentar hvor som helst i vedlegget. I tekstboksen skriver du inn kommentarer eller bruker enhetens dikteringsfunksjon for å opprette tekst.
 6. Du kan eksportere vedlegg til e-posten din eller dele til en annen app ved å trykke på punktene ved siden av vedleggets filnavn.

Vurderingsmatriser

Hvis en vurderingsmatrise er forbundet med vurderingen, vises den etter at du trykker på karakterkulen. Velg riktig ytelsesnivå og karakteren beregnes automatisk. For å overstyre den samlede karakteren fra vurderingsmatrisen trykker du på karakterkulen eller Manuell overstyring. Du kan ikke overstyre vurderinger for individuelle vurderingsmatrisekriterier eller oppnåelsesnivåer.

For Original-emner, hvis mer enn én vurderingsmatrise er forbundet med en vurdering, brukes vurderingsmatrisen som er angitt som Brukes til vurdering, i appen. Ultra-emner tillater kun én tilknyttet vurderingsmatrise per vurdering.

  Publiser vurderinger

  Etter at du har vurdert en eller flere innsendinger, går du tilbake til innsendingslisten for å publisere vurderingene slik at de er synlige for studenter.

  1. Om nødvendig lukker du vurderingsvinduet. Trykk på bakover-pilen for å navigere til innsendingslisten.
  2. Trykk på Klar for publisering for å vise listen.
  3. Trykk på Publiser vurderinger.
  4. Tøm avmerkingsboksen for elementer du ikke ønsker å publisere.
  5. Trykk på Publiser utvalgte for å publisere disse vurderingene til studenter.

  Vurderingene du publiserte, vises nå under Publiserte vurderinger på innsendingslisten.

  Etter at du har publisert vurderinger i appen, må du gå inn på emnet i en nettleser for å redigere vurderinger og tilbakemeldinger.

  For testene i Original-emnet som blir vurdert automatisk, publiseres innsendingene automatisk. I appen vises disse innsendingene i vurderingsoversikten til et emne i delen Publisert.

  For Original-emner må studentene ha tilgang til emnene sine i en nettleser for å vise merknader i den nye boksen for å se de innsendte dokumentene. For øyeblikket støtter Blackboard-appen bare nye boksvisningsmerknader for Ultra-emne. Lær mer

  Hva kan jeg vurdere?

  Du kan bruke disse vurderingsfunksjonene i appen:

  • Vurdering av oppgaver
  • Poeng, tekst, prosent og bokstavkarakterer
  • Vurdering med tilknyttede vurderingsmatriser

  Disse vurderingsfunksjonene er ikke tilgjengelig i appen på dette tidspunktet:

  • Vurdering av test**
  • Vurdering av innsendte gruppearbeider**
  • Vurderingsdiskusjoner, blogger, wikier og journaler**
  • Anonym eller delegert vurdering**
  • Tilbakemelding på lyd og video
  • Frakoblet vurdering

  **Angitt som Tilgjengelig kun på Internett i appen. Få tilgang til emnet i en nettleser for å vurdere disse oppgavene.

  Disse forbedringene er planlagt for fremtidige versjoner:

  • Vurdering av oppgaver for Ultra-emner*
  • Vurdere tester*

  Er vurdering tilgjengelig for meg i appen?

  Vurderingsfunksjonene er tilgjengelige i Blackboard Instructor-versjon 2.0 og nyere med disse vilkårene:

  • Bare for oppgaver
  • Bare for Original-emner
  • Blackboard Learn SaaS eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4 eller nyere
  • Enheter som kjører Android 4.2+ eller iOS 9+

  Kunder som bruker tidligere Blackboard Learn-versjoner enn Q2 2018, må oppgradere til Q2 2018 for å installere CU-en som trengs for vurderingsfunksjonene.

  Mer informasjon om systemkravene for vurdering i appen

  Se forhåndsvisninger av oppgaver

  Gå til Emneinnhold i Blackboard Instructor, og åpne prøver og oppgaver. I denne forhåndsvisningen ser du emneoppgaver på samme måte som studentene ser dem i Blackboard-appen.

  Hva ser studentene?

  Undervisere kan vurdere oppgaver i Blackboard Instructor-appen og kan gi vurdering til alle andre elementer i nettleservisningen av et emne.

  Studentene kan se poengsummene på følgende måter:

  • Blackboard-appen for studenter på Vurderingssidene Studentene trykker på et vurdert element for å se forsøk, poeng og tilbakemeldinger avhengig av elementtypen.
  • Blackboard-appen for studenter i Emneinnhold: Studentene trykker på et vurdert element for å se forsøk, poeng og tilbakemeldinger avhengig av elementtypen.
  • I en nettleservisning av et emne kan studentene se forsøk, poeng og all tilbakemeldinger du har oppgitt, inkludert inn lagte merknader.

  Vis Original-emneprøveforsøk til studenter

  For Original-emner ser studentene poengsummene sine etter at en prøve er vurdert. Hvis du vil vise studentene hele forsøket, deriblant Tilbakemelding til studenter, må du velge spesifikke prøvealternativer.

  Vis forsøk til studenter