Blackboard Instructor viser bare emner du er tilknyttet som underviser, undervisningsassistent, emnebygger eller en annen egendefinert rolle. Studenter bruker Blackboard-appen for studenter for å få tilgang til emnene.

Med Blackboard Instructor kan du gjøre følgende:

 • Se forhåndsvisninger av emneelementer, oppgaver og prøver
 • Delta i diskusjoner
 • Sende kunngjøringer
 • Kommunisere med klassen i Blackboard Collaborate
 • Vurdere oppgaver (bare for Original-emner)
 • Endre elementinnstillinger for vurderinger og annet innhold

Blackboard Instructor fungerer med både Original-og Ultra-emner.


Emner

Når du har logget på, ser du alle emnene du for øyeblikket er tilknyttet som underviser, undervisningsassistent, emnebygger eller en annen egendefinert rolle. Trykk på et emnekort for å åpne det aktuelle emnet.

Mer om emnelisten


Emneoversikt

I emneoversikten kan du trykke på emnekortene for å se en kortfattet visning av disse elementene:

 • Oppfølgingsoppgaver (bare for Original-emner), hvor du får rask tilgang til oppgaver du kan vurdere eller publisere. Oppfølgingsoppgaver viser ikke om du har elementer du kan vurdere.
 • Innleveringsfrister (kun Ultra-kurs) viser deg hva som kommer for elever og du kan se en forhåndsvisning av vurderingen.
 • Vurderinger (bare for Original-emner)
 • Kunngjøringer
 • Emneinnhold
 • Diskusjoner
 • Lærere
  • For øyeblikket, brukerroller listet opp her vil kanskje ikke samsvare med hva du ser i nettleseren til Learn. For eksempel en Facilitator kan være oppført som en Underviser i appen. Vennligst henvise til nettleseren til et emne for riktige roller.

Emnene dine ser kanskje annerledes ut enn de gjør i nettleservisningen, men det er enkelt å navigere i innholdet ditt.


Innleveringsfrister

Leveringsfrister vises i emneoversikt for Ultra-emner. Du kan se hva som kommer opp for studentene dine i løpet av de neste to ukene, og du kan forhåndsvise vurderingene. Leveringsfrister erstattes av Trenger oppmerksomhet i Original-emner.

Disse innholdselementene vises i Leveringsfrister for Ultra-emner:

 • Prøver
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • SCORM

Disse innholdselementene vises ikke i Innleveringsfrister:

 • LTI-verktøy (fra tredjeparter)

Prøver og oppgaver

Prøver og oppgaver er inkludert i Emneinnhold. Du kan se detaljer for vurderinger, redigere enkelte innstillinger og forhåndsvise dem for å se hva studentene ser.

Mer om prøver og oppgaver


Vurdering

Du kan raskt se gjennom, gi tilbakemelding for og vurdere oppgaver fra hovedmenyen eller direkte fra emner. Du kan også se tilknyttede vurderingsmatriser og vedlegg. Når du er klar, kan du publisere vurderingene, så studentene ser dem.

Mer om vurderinger


Diskusjoner

Se nåværende aktivitet, delta i diskusjoner og redigere enkelte innstillinger.

Mer om diskusjoner


Oppslag

Send oppslag innad i emner for å holde studentene motiverte og i rute.

Mer om oppslag


Meny

Trykk på menyknappen øverst på Emner-siden for å åpne emnelisten, organisasjonslisten, vurdering eller innstillingene. I Innstillinger kan du logge av, aktivere berørings- eller ansikts-ID, få hjelp, legge inn tilbakemelding og lese retningslinjene våre.


Organisasjoner

Organisasjoner fungerer på samme måte som emner og inneholder verktøy medlemmene kan bruke til å kommunisere. Du har tilgang til innhold og kan opprette kunngjøringer og moderere diskusjoner for alle organisasjoner du er tilknyttet som leder.

Mer om organisasjonslisten


Collaborate

Du kan starte Blackboard Collaborate Ultra-økter fra Blackboard Instructor hvis en lenke gis i et kurs. Du blir henvist til en nettleser for å bli med i økten.

Mer om Collaborate


Push-varslinger

Du får varslinger på enheten for ny diskusjonsaktivitet i Ultra-emner.

Mer om push-varslinger


Språk

Blackboard Instructor er tilgjengelig på mer enn 30 språk, deriblant engelsk, arabisk, kinesisk, nederlandsk, italiensk, tysk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk. Du finner en fullstendig liste over støttede språk i versjonsmerknadene.

Språket i appen er basert på språket i enhetens operativsystem, ikke språkinnstillingen for Blackboard Learn. Språkinnstillingene påvirker appgrensesnittet, men ikke emneinnholdet.


Designet for mobil

Med Blackboard Instructor-appen får du emnetilgang som er skreddersydd for små skjermer. Mobilappen vår drar nytte av de unike egenskapene ved mobilenheter og hjelper deg med å utføre spesifikke oppgaver vi har optimalisert for appen. Blackboard Instructor-appen er tilgjengelig på iOS og Android.

Blackboard Learn, som er tilgjengelig via en nettleser, er en robust læringsplattform med stor bredde og dybde når det gjelder funksjonalitet. Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige i nettleserversjonen av Blackboard Learn.


*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.