I appen kan du se mapper, dokumenter, vurderinger og andre elementer du har lagt til via nettleservisningen av emnet. Du kan forhåndsvise elementer i appen for å sikre at de vises på korrekt måte på mobilenheter, men du må opprette elementene via Blackboard Learn i en nettleser.

Studentene kan se alt emneinnhold og kan fullføre vurderinger i Blackboard-appen for studenter.

Elementer indikerer hvorvidt de er skjult for studenter eller ikke er tilgjengelige for studenter. Du kan forhåndsvise skjult eller utilgjengelig innhold i Blackboard Instructor, men studenter kan ikke se dette innholdet i studentappen.

Eksporter filer

Når du åpner en vedlagt fil i appen, kan du se den og skrive den ut. Du kan også trykke på Åpne med for å eksportere filen eller sende den på e-post.

Innhold som støttes

Når du legger til dokumenter i nettleservisningen av et emne, må du forsikre deg om at filtypene støttes av mobilappene.

Mer om kompatible filtyper

Det meste av emneinnholdet ditt vises direkte i appen. Innhold som ikke støttes, åpnes vanligvis i nettleseren i appen. Du kan se forhåndsvisninger av innhold og oppgaver i Blackboard Instructor eller skaffe deg en studentpålogging for å se forhåndsvisninger av innholdet i Blackboard-appen for studenter.

Mer om støttet emneinnhold

Original-emnevisningen

Diskusjoner. Diskusjoner er enklest å åpne via Emneoversikten. Hvis du har en lenke til diskusjonsverktøyet i emnemenyen i Original-emnevisningen, er det også tilgjengelig i Emneinnhold i appen. Når studenter trykker på en diskusjonslenke i Emneinnhold, blir de koblet til en nettvisning av diskusjonen, utenfor appen.

Mer om diskusjoner i appen

Verktøylenker i emnemenyen. Enkelte verktøy i Original-emnevisning er ikke tilgjengelig direkte i appen. Når du trykker på en lenke til et av disse verktøyene, viderekobles du til en nettleservisning av verktøyet.

Tilpasset visning. Blackboard-appen har støtte for tilpasset visning av innhold, hvor du kan publisere innhold som bare er tilgjengelig for studenter som oppfyller visse kriterier. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Marker som gjennomgått. Blackboard-appen støtter ikke Marker som lest-funksjonen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Ultra-emnevisning

Emnemeldinger. Meldinger er ikke tilgjengelige i appen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Aktivitetsstrøm. Mesteparten av informasjonen i aktivitetsstrømmen er representert i appens Emneoversikt. Selve aktivitetsstrømmen er imidlertid ikke tilgjengelig i Blackboard Instructor-appen. Aktivitetsstrømmen finnes i Blackboard-appen for studenter.

Deltakerlister for emner. Deltakerlisten er ikke tilgjengelig i appen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.