I appen kan du se mapper, dokumenter, vurderinger og andre elementer du har lagt til via nettleservisningen av emnet. Du kan forhåndsvise elementer i appen for å sikre at de vises på korrekt måte på mobilenheter, men du må opprette elementene via Blackboard Learn i en nettleser. Du kan endre noen innstillinger for emneelementer.

Studentene kan se alt emneinnhold og kan fullføre vurderinger i Blackboard-appen for studenter.

Elementer indikerer hvorvidt de er skjult for studenter eller ikke er tilgjengelige for studenter. Du kan forhåndsvise skjult eller utilgjengelig innhold i Blackboard Instructor, men studenter kan ikke se dette innholdet i studentappen.

Eksporter filer

Når du åpner en vedlagt fil i appen, kan du se, eksportere og skrive den ut. Når du eksporterer, kan du velge ett av de installerte programmene på mobilenheten din. Du kan for eksempel sende filen via e-post eller lagre den i skylagringsverktøyet.

Innhold som støttes

Når du legger til dokumenter i nettleservisningen av et emne, må du forsikre deg om at filtypene støttes av mobilappene.

Mer om kompatible filtyper

Det meste av emneinnholdet ditt vises direkte i appen. Innhold som ikke støttes, åpnes vanligvis i nettleseren i appen. Du kan se forhåndsvisninger av innhold og oppgaver i Blackboard Instructor eller skaffe deg en studentpålogging for å se forhåndsvisninger av innholdet i Blackboard-appen for studenter.

Mer om støttet emneinnhold

Original-emner

Diskusjoner. Diskusjoner er enklest å åpne via Emneoversikten. Hvis du har en lenke til diskusjonsverktøyet i emnemenyen i Original-emnevisningen, er det også tilgjengelig i Emneinnhold i appen. Når studenter trykker på en diskusjonslenke i Emneinnhold, blir de koblet til en nettvisning av diskusjonen, utenfor appen.

Mer om diskusjoner i appen

Verktøylenker i emnemenyen. Enkelte Original-emneverktøyer er ikke tilgjengelig direkte i appen. Når du trykker på en lenke til et av disse verktøyene, viderekobles du til en nettleservisning av verktøyet.

Marker som gjennomgått. Appen støtter ikke Marker som lest-funksjonen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Læringsmoduler. Læringsmoduler har begrenset funksjonalitet i mobilappene. Brukerne kan ikke se innholdsfortegnelsene for modulene, som de kan i nettlesere på datamaskiner. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper.

Ultra-emner

Emnemeldinger. Meldinger er ikke tilgjengelige i appen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Aktivitetsstrøm. Mesteparten av informasjonen i aktivitetsstrømmen er representert i appens Emneoversikt. Selve aktivitetsstrømmen er imidlertid ikke tilgjengelig i Blackboard Instructor-appen. Aktivitetsstrømmen finnes i Blackboard-appen for studenter.

Deltakerlister for emner. Deltakerlisten er ikke tilgjengelig i appen. Bruk nettleservisningen av emnet for å bruke denne funksjonen.

Læringsmoduler

Læringsmoduler er beholdere for organiserte samlinger av innhold. Du kan se læringsmoduler og redigere enkelte innstillinger i appen, men du oppretter dem i nettleservisningen for emnet ditt. Du kan kreve at studentene må fylle ut innholdet i en sekvens eller la studentene utforske innholdet i en hvilken som helst rekkefølge.

For Ultra-emner i Blackboard Instructor-appen ser du det samme grensesnittet for læringsmodulen som studentene ser i Blackboard-appen.

  • Hvis du krevde at studentene kan se innholdet i en sekvens, SEKVENS PÅ vises. Hvis sekvensen ikke er obligatorisk, vises ikke denne indikatoren.
  • Læringsmodul fremdrift registreres ikke i appen for undervisere.

Rediger innstillinger for læringsmodul

For Ultra-læringsmoduler i Blackboard Instructor kan du redigere tittelen, synligheten og beskrivelsen. Du kan også slette Ultra-læringsmoduler. Du kan gjøre flere endringer ved å åpne emnet i en nettleser. Elementinnstillinger for læringsmoduler er ikke tilgjengelige for Original-emner.

Studentvisning av læringsmoduler i Blackboard-appen

Hvis du vil se en læringsmodul nøyaktig som en student ser den, installerer Blackboard-appen og opprett en utarbeidende studentpålogging.

Lær mer om studentvisningen i Læringsmoduler for Blackboard-app

Rediger innholdsinnstillinger i appen

Du oppretter alt emneinnhold i nettleservisningen av emnet ditt, ikke i Blackboard Instructor. I appen kan du endre noen innstillinger eller slette elementer. Endringer du gjør i appen, reflekteres i nettleservisningen av emnet ditt.

  1. Naviger til et emneelement og velg det.
  2. Du får tilgang til Innstillinger via en av disse måtene:
    • Trykk på tannhjulikonet øverst på skjermen.
    • Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Innstillinger.
  3. Gjør endringene og Lagre.

For Ultra-emner inneholder enkelte innholdstyper en REDIGER PÅ NETTET-lenke for å åpne en mobil nettleser på enheten for å redigere flere innstillinger.

Innstillinger

Innstillinger som kan administreres i appen, varierer med innholdstypen. Du kan endre flere innstillinger i nettleservisningen til emnet ditt.

Denne tabellen beskriver hvilke innholdstyper som har innstillingeradministering som kan redigeres i Blackboard Instructor-appen.

Innholdstyper som støttes i Blackboard-appene
Innholdstype Innstillingsadministrasjon

Prøver

Oppgaver

Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original:
Innstillinger tilgjengelig i appen. Du kan ikke redigere beskrivelser eller maks. poeng. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.

Mer om innstillinger for prøver og oppgaver i Blackboard Instructor

Diskusjoner Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original: Ingen innstillinger.

Mer om diskusjonsinnstillinger i Blackboard Instructor

Dokumenter

Elementer

Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original:
Innstillinger tilgjengelig i appen. Du kan ikke redigere beskrivelser. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.
Lenke

Nettlenke

Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original:
Innstillinger tilgjengelig i appen. Du kan ikke redigere beskrivelser. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.
Mappe Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original:
Innstillinger tilgjengelig i appen. Du kan ikke redigere beskrivelser. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.
Læringsmodul Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.

Original: Ingen innstillinger.
SCORM Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen.

Original: Ingen innstillinger.
Fil Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen for Dokumenter med opplastede filer.

Original: Innstillinger tilgjengelig i appen for innhold opprettet med menyen Build Content > Fil.Du kan redigere tittelen, endre tilgjengeligheten og slette. Du kan ikke redigere beskrivelsen. Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.

Lyd

Video

Bilder

Ultra: Innstillinger tilgjengelig i appen for Dokumenter med opplastet lyd-, video-eller bildeinnhold.

Original: Innstillinger tilgjengelig i appen for innhold opprettet med menyen Build Content > Lyd, Bilde, eller Video. Du kan redigere tittelen, endre tilgjengeligheten og slette. Du kan ikke redigere beskrivelsen.Alternativet REDIGER PÅ NETTET er ikke tilgjengelig.

Erklæringer om fremtidig utvikling

*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.