I Blackboard Instructor-appen kan du opprette og se oppslag for individuelle emner. Kunngjøringer støttes både for Ultra- og Original-emner.

Se kunngjøringer

Åpne et emne og trykk på Kunngjøring i emneoversikten for å se Planlagt, Gjeldende, og Tidligere kunngjøringer for emnet du viser. I Ultra-emner ser du også Foreløpige kunngjøringer. Hvis en kategori ikke inneholder noen kunngjøringer, vises den ikke. Trykk på hver kunngjøring for å se hele teksten.

Du kan se rik tekst og medier i kunngjøringer. Men du kan for øyeblikket bare opprette kunngjøringer med rik tekst og medieinnhold i nettleservisningen av emnet ditt. I appen kan du opprette kunngjøringer i ren tekst.

Hvor ser studenter kunngjøringer?

Du kan opprette kunngjøringer i nettleservisningen av emnet ditt eller i Blackboard Instructor mobile-appen. Kunngjøringer vises også for studenter i begge steder. Studentene ser de aktuelle kunngjøringene i nettleservisningen av Blackboard Learn og i Blackboard-appen for studenter:

 • Nettleservisning av Blackboard Learn
  • I de ulike emnene i Kunngjøring-området
  • Inne i individuelle emner i popup-vinduet for Ultra-emner
  • Min institusjon-fanen for Original-opplevelsen
  • Aktivitetsstrøm for Ultra-opplevelsen
 • Blackboard-appen
  • I enkeltemner
  • Aktivitetsstrøm

Original-emner

I appen kan du opprette og slette kunngjøringer. For eksisterende kunngjøringer kan du redigere emnet og innstillingene, men ikke meldingsinnholdet. Du kan planlegge kunngjøringer for å vise dem senere. 

I tillegg til emnekunngjøringer vises institusjonsvarsler i Kunngjøringer hvis systemadministratoren har valgt alternativet for å publisere i emner.

Opprett ny kunngjøring

 1. Velg Kunngjøringer i emneoversikten.
 2. Trykk Opprett.
 3. Skriv inn et emne.
 4. Trykk Legg til kunngjøringsinnhold og skriv inn en melding i ren tekst. Trykk Ferdig på tastaturet, og trykk deretter på tilbake-pilen.
 5. Alternativt kan du velge en Vis på eller Skjul på-dato. Hvis du ikke velger en dato, er kunngjøringen synlig for studentene umiddelbart. Du kan også velge alternativet for å sende en e-postkopi til studenter.

  Mer om e-postkopieringer av kunngjøringer

 6. Velg Forhåndsvisning for å se kunngjøringen. Avbryt for å slette kunngjøringen.
 7. Velg Publiser for å publisere kunngjøringen til emnemedlemmene umiddelbart eller etter datoen du valgte.
  • De opprinnelige emnekunngjøringene har ikke noe alternativ for å lagre utkast. Hvis du ikke er klar til å publisere, trykker du på tilbake-pilen og går tilbake til Ny kunngjøring-skjermen. I dette skjermbildet kan du redigere mer eller trykke på Avbryt for å slette kunngjøringen.

Rediger kunngjøring

Det er nødvendig med en systemoppdatering for å redigere kunngjøringer i Original-emner. Building Block-oppdateringen er for tiden planlagt* for publisering i mai 2020.

Mer informasjon for systemadministratorer om oppdateringen

Slett kunngjøring

Når du sletter en kunngjøring i appen, slettes den også i nettleservisningen av emnet.

 1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Slett.
 3. Velg Slett i bekreftelse-vinduet.

Ultra-emner

I appen kan du opprette, redigere og slette kunngjøringer. Du kan planlegge kunngjøringer for å vise dem senere. 

Opprett ny kunngjøring

 1. Velg Kunngjøringer i emneoversikten.
 2. Trykk Opprett.
 3. Skriv inn et emne.
 4. Trykk Legg til kunngjøringsinnhold og skriv inn en melding i ren tekst. Trykk Ferdig på tastaturet, og trykk deretter på tilbake-pilen.
 5. Alternativt kan du velge en Vis på eller Skjul på-dato. Hvis du ikke velger en dato, er kunngjøringen synlig for studentene umiddelbart.
 6. Merker Eksempel for å se kunngjøringen. Avbryt for å slette kunngjøringen.
 7. Velg Publiser for å publisere kunngjøringen til emnemedlemmene umiddelbart eller etter datoen du valgte. Merker Lagre utkast for å lagre kunngjøringen, men ikke publisere den. Du kan gå tilbake til utkastet senere for å publisere eller planlegge den.

Rediger kunngjøring

  I Ultra-emner kan du redigere emnet og teksten i kunngjøringen. Du kan også redigere Vis på, Skjul på, og Send e-postkopi Alternativer.

  1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
  2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Rediger.
  3. Gjør endringer i emne-, innholds-eller publiseringsalternativene.
  4. Velg Eksempel for å se endringene i kunngjøringen. Avbryt for å slette endringene i kunngjøringen.
  5. Tap Lagrings for å publisere den redigerte kunngjøringen.

  Slett kunngjøring

  Når du sletter en kunngjøring i appen, slettes den også i nettleservisningen av emnet.

  1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
  2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Slett.
  3. Velg Slett i bekreftelse-vinduet.

  Erklæringer om videre utvikling

  *Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.