Blackboard Achieve er bare tilgjengelig for kunder med Blackboard Achieve-lisensen.

Studenter inkluderer brukere som er påmeldt studentens emnerolle i Learn.Undervisere er brukere i et emne som har en annen rolle enn studenter. Undervisere, undervisningsassistenter, tilretteleggere og sensorer

Rapport om studentengasjement og prestasjonsjustering

 • Pågående studentaktivitet og resultater: Se hvordan studenter i pågående emner gjør det sammenlignet med studenter i tidligere fullførte emner.
 • Tidligere studentaktivitet og -resultater: Se tidligere engasjementsmønstre for vellykkede og mislykkede studenter. Dataene i Tidligere studentaktivitet- og resultater-fanen utfyller dataene i Pågående studentaktivitet og -resultater-fanen.

 

Filtre for å finpusse rapporten følger fanene. Etter disse kontrollene er dataene. 

Sammen viser dataene hvordan studenter i pågående emner gjør det sammenlignet med studenter i tidligere fullførte emner. Bruk denne informasjonen for å se hvilke områder som kanskje bør følges opp. Du vet for eksempel at tidligere vellykkede studenter har brukt mye tid i Collaborate-økter. Men nåværende elever er ikke i Collaborate like mye. Det kan være lurt å utforske hvorfor det er slik og finne måter å oppfordre til mer engasjement på.

Pågående studentaktivitet og -resultater

De pågående studentaktivitets- og resutatdataene starter med relativ betydning av emneaktivitetstyper og slutter med status for studentaktivitet i pågående emner. 

Relativ viktighet for studentaktivitetstyper

Analysen viser hvordan tidligere vellykkede studenter utførte i hver av de viktigste emneaktivitetstypene.Analysen vurderer følgende typer emneaktivitet: 

 • Tid i Collaborate-økter: Dette er et mål på totalsummen per emne, av varigheten i minutter, for Collaborate-økter der både studenter og undervisere var til stede. Tenk på at hvis du ikke bruker Collaborate, vises ingen data for dette målet. 
 • Sosiale og samarbeidende interaksjoner: Dette er et mål på antall klikk og sideinnlastinger en student har i sosial og samarbeidende læringsaktiviteter i et emne. Disse læringsaktivitetene omfatter diskusjoner, blogger, dagbøker og wikier. 
 • Tid i emneinnhold: Dette er et mål på den aggregerte tiden en student bruker på innholdselementer i et emne. Innhold er ethvert instruksjons- eller studieressursinnholdselement, inkludert dokumenter, filer, læringsmoduler, SCORM-pakker, pensum og så videre. 
 • Tid i kurset: Dette er et mål på den aggregerte tiden en student tilbringer i et kurs. 
 • Hyppighet av emnetilgang: Dette er et mål på de bestemte dagene en student registrerer aktivitet i et emne. 

Hvis du ikke bruker Blackboard Collaborate, finnes det ingen data for Collaborate-økter. 

Diagrammet for den relative betydningen av emneaktivitetstyper oppsummerer forholdet mellom studentenes resultater og ulike aktiviteter, på tvers av alle emnedelene i filtrene du har valgt. Du finner flere detaljer om denne analysen i «Tidligere studentaktivitet og resultater»-fanen. 

Beregningene er basert på tidligere engasjementsmønstre for vellykkede studenter. Emner som ble avsluttet for mellom en måned og ett år siden, brukes til å etablere engasjementsmønstre. Gjennomsnittsverdien for vellykkede og mislykkede studenter er for den normaliserte metriske verdien. De opprinnelige verdiene konverteres til et område fra 1 til 100. Styrken i tilknytningen viser den relative viktigheten av dimensjonen for å forutsi endelige emnevurderinger. 

Screenshot relative importance of student activity types bar graph

Pek på et tomt felt i stolpediagrammet for å se informasjonen i et listeformat. 

Bruk innsikt fra relativ betydning av emneaktivitetstyper for å identifisere hvilke av disse typene emneaktivitet som har høyest tilknytning til suksess – målt som bestått sluttkarakter i emnet, og hva som forteller deg hvilke av diagrammene nedenfor du bør fokusere på.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til analysen og diagnosen i Tidligere studentaktivitet og -prestasjoner-fanen (lenke). 

Status for studentaktivitet i pågående emner

Settet med diagrammer sammenligner aktiviteten til nåværende studenter med historisk vellykkede studenter. En aktivitet der en stor andel av nåværende studenter er under gjennomsnittet, antyder at de er i faresonen, spesielt i de aktivitetene som har en moderat eller sterk korrelasjon med suksess, som identifisert i diagrammet øverst på siden.  

Bruk filtrene øverst på siden til å velge en akademisk enhet av interesse og passende bestått karakter, for å se om det er en viktig aktivitet der en høy andel studenter er under gjennomsnittet. 

Som standard er pågående kurs for den valgte akademiske enheten inkludert i analysen; og du kan bruke emneterminen, ID-en og/eller navnefiltrene til å begrense utvalget av emner som skal inkluderes i analysen. Bare termer knyttet til pågående emner er tilgjengelige i emnetermfilteret.  

Screenshot status of student activity in ongoing courses bar graphs

Pek på en del av emneaktivitetstypefeltet for å se etiketten.  

Bruk innsikt fra status for studentaktivitet i pågående emner for å identifisere en akademisk enhet og aktivitet som krever mer utredning i de andre rapportene, og potensielt intervensjon fra lederen av den akademiske enheten. 

Tidligere studentaktivitet i pågående emner

Settet med diagrammer identifiserer sammenhengen mellom studentprestasjoner og ulike typer aktivitet i emner, inkludert:

 • Hyppighet for emnetilgang: Dette er et mål på de bestemte dagene en student registrerer aktivitet i et emne. 
 • Tid i emne: Dette er et mål på den aggregerte tiden en student bruker i et emne. 
 • Tid i emneinnhold: Dette er et mål på den aggregerte tiden en student bruker på innholdselementer i et emne. Innhold er ethvert instruksjons- eller studieressursinnholdselement, inkludert dokumenter, filer, læringsmoduler, SCORM-pakker, pensum og så videre. 
 • Sosiale og samarbeidsinteraksjoner: Dette er et mål på antall klikk og sideinnlastinger en student har i sosiale og samarbeidende læringsaktiviteter i et emne. Disse læringsaktivitetene omfatter diskusjoner, blogger, dagbøker og wikier. 
 • Tid i Collaborate-økter: Dette er et mål på aggregeringen per emne, av varigheten i minutter, for Collaborate-økter der både studenter og instruktører var til stede. Tenk på at hvis du ikke bruker Collaborate, vises ingen data for dette målet. 

I denne rapporten lykkes en student når studenten har oppnådd minst en minimum bestått karakter i emnet, som er definert av glidebryteren øverst på denne siden.  

Der vellykkede studenter har et høyere aktivitetsnivå enn mislykkede studenter, er det en positiv korrelasjon, og dette kan defineres som en forbindelsesgrad som er svak, moderat eller sterk.  

Analysen bruker aktivitets- og vurderingsdata fra et utvalg av emner som ble fullført for mellom en måned og ett år siden.Gjennomsnittsverdien for vellykkede og mislykkede studenter er for den normaliserte metriske verdien. De opprinnelige verdiene konverteres til et område fra 1 til 100. Styrken i tilknytningen viser den relative viktigheten av dimensjonen for å forutsi endelige emnevurderinger. 

Filtrer etter en bestemt akademisk enhet og/eller riktig bestått karakter ved hjelp av filtrene øverst på siden. 

Informasjon om relativ betydning av studentaktivitetstyper beskriver forskjellen i aktivitet mellom vellykkede og mislykkede studenter for utvalget av fullførte emner. Gjennomsnitts- og standardavviksverdiene er grunnlaget for å fordele vellykkede og mislykkede studenter til kategoriene under gjennomsnittet, innenfor gjennomsnittet og over gjennomsnittet. 

Screenshot relative importance of student activity types data

Analysen av studentaktivitet og suksess i emneserier av stolpediagrammer viser tidligere engasjement for vellykkede og mislykkede studenter. Hver stolpe viser et studentengasjement i en viktig type aktivitet i emner som er relevante for studentsuksess. Du får se en sammenligning mellom vellykkede og mislykkede elever.Beregningen er basert på den endelige emnevurderingen for fullførte emner. Denne beregningen brukes i status for studentaktivitet i pågående emner (lenke)-stolpediagrammet. 

Pek på deler av feltet for å se diagrammet.

Screenshot analysis student activity in success in courses bar graph

 

Bruk innsikt fra tidligere studentaktivitet i pågående emner for å identifisere studenter med risiko for å mislykkes på tvers av institusjonen din eller i en bestemt akademisk enhet, og resultatene kan variere mellom disse hvis undervisningsmetodene er forskjellige. Det fargekodede sammendraget "forbindelsesgrad" er alt du trenger for å gjøre dette, men de andre tiltakene og diagrammene bidrar til å forklare korrelasjonen og gi deg tillit til resultatene.