Med Blackboard-appen for Windows kan du ta prøver og sende oppgaver via mobilenheter. Hvis en prøve ikke er kompatibel med mobilenheter, blir du viderekoblet til en nettleservisning av prøven.

Hold deg organisert

Appen hjelper deg med å holde oversikten og gjør det enkelt å følge med innleveringsfrister for prøver og oppgaver.

 • I aktivitetsstrømmen ser du når det er publisert nytt emneinnhold, nye oppgaver og nye prøver, samt når arbeid skal leveres. Klikk på et element i strømmen for å gå direkte til emnet ditt.
 • Emneinnhold viser oppgaver og prøver for hvert emne. Emnearbeid som snart skal leveres, er fremhevet i rødt for å vise at du må gjøre det ferdig.
 • Push-varslinger vises på enheten din selv om du ikke har Blackboard-appen åpen. Med varslinger får du en ekstra påminnelse om kommende prøver, prøver med utløpt frist, nye vurderinger og nye emner.
 • Innleveringsfrister på hovednavigasjonspanelet viser fremtidige oppgaver og prøver for alle emnene dine, slik at du kan prioritere arbeidet ditt på en enkel måte.

Send inn oppgaver

 1. Skyv for å starte et forsøk.
 2. Trykk på Tekst eller Fil.
  • Tekst: Skriv inn teksten du vil at læreren skal motta med oppgaveinnleveringen din.
  • Fil: Legg ved én eller flere filer. Du kan se etter filer på telefonen din eller på Google Disk, Dropbox og OneDrive. Hvis du velger en skytjeneste du ikke har knyttet til Blackboard-appen ennå, blir du bedt om å logge på den aktuelle tjenesten.
 3. Trykk på plusstegnet for å legge til flere filer eller mer tekst.
 4. Trykk på Lagre til senere hvis du ikke er ferdig med arbeidet, eller på Send for å levere oppgaven nå.

Maksgrensen for filer er 250 MB for innsending av oppgaver.

Ta prøver

 1. Skyv for å starte et forsøk.
 2. Velg svar i appen.
 3. Trykk på Lagre til senere hvis du ikke er ferdig med arbeidet, eller på Send for å levere oppgaven nå.

Hvis du ser at Utkast er deaktivert og du ikke kan lagre til senere, har læreren din valgt en innstilling som krever at du fullfører prøven i én økt.

Hvorfor sendes jeg til skolens Blackboard-nettsted for å ta en prøve?

Når en lærer lager en prøve, inkluderer kanskje vedkommende prøvespørsmål som ikke er kompatible med Blackboard-appen. Hvis en prøve ikke er kompatibel med mobilenheter, blir du viderekoblet til en nettleservisning av prøven. Det er best å ta slike prøver i nettleseren i stedet for i appen.

Du kan ta prøver med følgende spørsmålstyper i appen: Flervalg med ett riktig svar, sant/usant, enten/eller, kortsvar og langsvar. Hvis prøven inneholder andre spørsmålstyper, blir du viderekoblet til en nettleservisning av prøven.

Se vurderinger

Hovedmeny. Gå til Vurderinger i hovedmenyen for å se de gjeldende vurderingene for alle emnene dine. Trykk på en emnevurdering for å se en oversikt over oppgavene, prøvene, testene og diskusjonene med vurdering for det aktuelle emnet.

Du kan også se beregnede vurderinger, f.eks. oppdaterte totalvurderinger hvis disse brukes av læreren din. Hvis en beregnet totalvurdering vises i nettleservisningen, men ikke i appen, betyr det at skolen din ikke har oppdatert Blackboard.

I et emne. Gå til et emne og trykk på pilen øverst til høyre for å se vurderingene dine for det aktuelle emnet. Du kan også åpne en bestemt oppgave eller prøve og trykke på pilen ved siden av Detaljer og informasjon. Pilen vises bare for innsendte elementer.

Vis tilbakemelding

Gå til Vurderinger i hovednavigeringen, trykk på en emnevurdering og velg en prøve, oppgave eller vurdert diskusjon i listen. Alternativt kan du gå til et hvilket som helst emne og velge en prøve eller oppgave du allerede har sendt inn.

Da ser du Detaljer og informasjon. Sveip mot venstre for å se Vurderinger og innsendinger. Hvis læreren har lagt inn kommentarer, ser du dem her.

Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?

Hvis du jobber med lange oppgaver og prøver, bør du lagre utkast med jevne mellomrom. Hvis Internett-tilkoblingen din blir brutt, lagres utkast lokalt på enheten, og de beholdes til du sender inn oppgaven eller prøven. Hvis du avinstallerer appen, blir eventuelle utkast borte.  Hvis du ofte har problemer med tilkoblingen, bør du kontakte underviseren.