Blackboard jobber hardt for å sørge for at alle produktene og tjenestene vi tilbyr, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uavhengig av alder, funksjonsevner eller situasjon.

Blackboard-appen er utviklet slik at den er kompatibel med tilgjengelighetsfunksjonene som er innebygd i Windows-enheter. Disse funksjonene sørger for at mobilinnhold er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger, synshemninger og hørselshemninger.


Tilgjengelighetsfunksjoner i Windows 10

Skjermleser. Et skjermleserverktøy som leser tekst og beskriver hendelser for brukere.

Høykontrast. Lyse og mørke temaer som gjør innhold enklere å se for brukere som har synshemninger eller er fargeblinde.

Forstørrelsesprogram. Et forstørrelsesprogram som forstørrer deler av eller hele skjermen for å forbedre lesbarheten.

Finn ut mer om tilgjengelighetsfunksjoner i Windows