Det kan hende at Blackboard-produktene for mobil krever visse endringer i institusjonens nettverkskonfigurasjon (IP-tillatelsesliste / tillatelsesliste i brannmuren) for å gjøre det mulig å sende data mellom Blackboard Learn og Blackboard-produktene for mobil. Blackboard-appen bruker to skytjenester: MLCS og mBaaS. Begge tjenestene driftes av Blackboard.

MLCS er Mobile B2-registreringstjenesten som håndterer skolesøket i godkjenningsprosessen. mBaaS er en servertjeneste som håndterer alle andre dataforespørsler mellom Blackboard Learn og Blackboard-appen.


MLCS

MLCS driftes nå i Amazon Web Services-skyen. På grunn av den dynamiske naturen til skaleringsfunksjonene i AWS-skyen sendes utgående trafikk via proxy-servere gjennom en serie med statisk IP-NAT for å få et mer håndterlig sett med punkter for brannmurunntak

Mobile B2-tjenesten må ha utgående kommunikasjon med følgende vertsnavn:

 • Mlcs.medu.com
 • Mlrs.medu.com
 • Mlas.medu.com
 • Push.medu.com

Og Learn-serveren må godta innkommende trafikk fra følgende statiske IP-adresser:

52.1.121.199

50.16.95.22

52.28.76.188

52.29.221.66

52.74.72.118

52.77.194.128

52.62.74.32

52.63.27.242

52.192.129.224

52.196.60.119

Det finnes en PTR-oppføring for omvendt DNS-oppslag på denne IP-adressen: cheerful.medu.com

Hvis det er laget et brannmurunntak for «* .medu.com»-jokerdomenet, dekker denne regelen alle utgående og inngående krav for Mobile B2-registrering.


mBaaS

For mBaaS må både sluttbrukerens enhet og klientserveren kommunisere begge veier med følgende vertsnavn/IP-adresser:

 • Mbaas.bbpd.io (eldre appversjoner)
 • Mbaas.mobile.medu.com (nye appversjoner)
 • 52.1.121.199 (NAT for trafikk i Nord-Amerika og Sør-Amerika)
 • 52.28.76.188 (Nat for trafikk i Europa og Afrika)
 • 52.74.72.118 (NAT for trafikk i Asia)
 • 52.62.74.32 (NAT for trafikk i Australasia)
 • 52.192.129.224 (NAT for trafikk i Japan)
 • 15.222.96.200 (Canada-trafikk fra NAT-EIP)

Disse tjenestene sender signaler til klientservere via en statisk IP-NAT, som er oppført ovenfor. DNS-oppslag etter «mbaas.mobile.medu.com» fører ikke til NAT-IP-ene i listen.

Eksempel: En sluttbrukers mobilenhet sender forespørsler til mbaas.mobile.medu.com, som viderekobles til den nærmeste av de regionale AWS-distribusjonene for mBaaS. MBaaS kontakter deretter klientserveren via en utgående NAT med IP i henhold til det ovenstående, avhengig av hvilken regional distribusjon som brukes (dvs. hvor i verden sluttbrukeren befinner seg).

MBaaS.mobile.medu.com har flere regionale AWS-distribusjoner. Avhengig av hvordan brannmuren er konfigurert, kan det hende administratorene må åpne hver av de regionale NAT-IP-ene for å sikre at all global trafikk er tillatt. Hvis brannmuren for eksempel utfører vanlige DNS-oppslag for å oppdatere reglene, kan det hende den bare har resultater for den lokale DNS-serveren. I dette tilfellet ser brannmuren for en skole i USA bare DNS-oppslagsresultater for mbaas.mobile.medu.com på AWS-serveren for østkysten i USA (52.1.121.199). Denne skolen har imidlertid studenter i Japan også, så serveren må også tillate mBaaS-serveren i Tokyo (52.192.129.224). Og så videre.


Om mBaaS

Det er en unik og kompleks prosess å lage og vedlikeholde Blackboards mobilapper, fordi Blackboard Learn-serverne ikke består av et enkelt sett av SaaS-maskiner som driftes av Blackboard. Mobilappene våre må jobbe mot en rekke forskjellige Blackboard Learn-forekomster, der hver forekomst muligens bruker andre system- og feilrettingsversjoner. For at mobilappene våre skal fungere skikkelig i slike varierte forhold, må de være tilpasset alle funksjonene, feilene og institusjonstilpasningene for hver eneste Learn-forekomst som er distribuert. Dette skapte mye styr i de tidligere mobilappene våre og gjorde det vanskelig å gi brukerstøtte, ettersom Blackboard ikke kan tvangsimplementere oppgraderinger/feilrettinger i verken institusjoners Learn-forekomster eller studenters mobilenheter.

For å redusere virkningen av disse problemene endret Blackboard hvordan de nye mobilappene våre kommuniserer med Blackboard Learn-forekomster. Blackboard opprettet en mBaaS (mobile backend as a service) som kjører på AWS (Amazon Web Services). mBaaS lar mobilappene våre samhandle med ett enkelt serversett som kan abstrahere diverse Blackboard Learn-versjoner, feil, feilrettinger osv. Hvis en klient oppgraderer en Blackboard Learn-forekomst som skaper en tilpasningsfeil, kan Blackboard nå svare ved umiddelbart å implementere en feilretting for én enkelt tjeneste, i stedet for å måtte lage en ny versjon av mobilappene som må godkjennes, lanseres og lastes ned fra appbutikkene.

mBaaS er designet for å levere bedre tjenester til kundene våre – både institusjoner og studenter – ved å reagere raskt på endringer fra én enkelt kodelinje. mBaaS er ikke en lagringstjeneste. Vi kan riktignok lagre noe informasjon en liten periode i bufferen, for å lage en bedre brukeropplevelse, men denne tjenesten har ingen permanent lagring. Alle PII-data som overføres og bufres via mBaaS, krypteres med SSL og overholder FERPA og andre lignende internasjonale lover.

mBaaS-serverne er for tiden i USA, Canada, Tyskland, Singapore, Japan og Australia. Blackboard bruker AWS Route 53 GEO DNS til å rute klienttrafikk til nærmeste globalt distribuerte mBaaS. For eksempel blir trafikk fra mobilbrukere i Europa rutet til mBaaS-serveren i Europa, og det blir deretter sendt signaler til den lokale Learn-forekomsten i Europa Mange land vil ikke at trafikken deres skal rutes gjennom USA, og vi har implementert denne rutingen for å oppfylle slike preferanser.

Vær oppmerksom på at arkitekturen til dette mBaaS-releet utgjør en endring i Blackboards mobilstrategi fra tidligere mobilprodukter. Nestegenerasjons, rollebaserte Blackboard-app og Blackboard Instructor-app bruker mBaaS. De avviklede Bb Grader- og Mobile Learn-appene fungerte imidlertid annerledes og pleide å rute alle tilkoblinger direkte til Blackboard Learn-miljøet.

Denne teknologien er tatt i bruk i det nye settet med mobilapper, og vi ser frem til å kunne yte både kunder og studenter god service med det nye mBaaS-laget.