Varslinger fra kunngjøring for Ultra-emner må være aktivert på systemnivå

I de fleste tilfeller aktiveres push-varslinger for kunngjøringer på systemnivå. For øyeblikket er det ikke noen innstilling brukerne kan bruke for å slå på eller av pushvarsler i appen eller nettvisningen av Blackboard Learn. Hvis brukerne ikke mottar varsler om push-varslinger for Ultra-emner, må du konfigurere systemets standard varslingsinnstillinger til «på» eller «alltid på» i administrator-panelet. Vær oppmerksom på at de ikke kan gå ut av dem for øyeblikket. Mer informasjon om standard varslingsinnstillinger.

Force to web-pålogginger som ikke er flate inn i aktivitetsakkumulering-tabellen

Når Mobile B2 er konfigurert med Force to Web-autentisering, registrerer aktivitetsakkumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilpåloggingsforsøk flere ganger for hver brukerpålogging på mobilapp på iOS og Android . Dette har innvirkning på pålogginger fra både Blackboard- og Blackboard Instructor-appen. Denne tabellen viser hvordan aktivitetsstatistikk for mobilbruk for pålogginger vil blåses opp:

Krav for Blackboard-appen
Learn-versjon

Blackboard-appen

iOS

Blackboard Instructor-appen

iOS

Blackboard-appen

Android

Blackboard Instructor-appen

Android

Enterprise/Classic2 oppføringer2 oppføringer3 oppføringer3 oppføringer
SaaS2 oppføringer2 oppføringer1 oppføring1 oppføring

iOS-appen kan få varslingstyper som ikke støttes

I visse tilfeller kan Blackboard-appen for iOS få flere varslingstyper enn de dokumenterte varslingstypene.

Android viser bare de dokumenterte varslingstypene.

Aktivitetsindikatorer for aktive Collaborate-rom

For Ultra-emner i nettlesere på datamaskiner vises det en indikator når et Collaborate-rom er i bruk. Mobilappene har ikke støtte for aktivitetsindikatoren for aktive Collaborate-rom.

Duo 2FA iOS Push-varslingskabinetter i Duo-appen

Etter at du har godkjent en forespørsel om å be om 2FA Push-varsling fra Blackboard-appen, blir brukerne værende i Duo-appen til du går tilbake til Blackboard-appen manuelt ved å trykke på Tilbake-knappen i Blackboard som ligger i hjørnet øverst til venstre.  Etter denne manuell navigasjon-handlingen, fortsetter den ventende godkjenningsforespørselen.

DUO 2FA Push-varsling er ikke støttet (fikset)

Løst når brukere oppgraderer til iOS 12.

Blackboard-mobilappene har for øyeblikket ikke støtte for metoden med push-varslinger via DUO 2FA. Enkelte konfigurasjoner fungerer tilsynelatende på Android og eldre iOS-enheter, men det er et kjent problem med iOS 11. Hvis du vil bruke en mekanisme med implementert DUO 2FA-sikkerhet til autentisering i appene, må du bruke en metode basert på passkoder.

SafeAssign-rapporter er ikke tilgjengelige for oppgaveinnsendinger i appen med Original-opplevelsen (løst)

Når det gjelder oppgaveinnsendinger i Blackboard-appen, er ikke SafeAssign-originalitetsrapporter tilgjengelige i Original-opplevelsen av Blackboard Learn.

Originalitetsrapporter fungerer som forventet for appinnsendinger i Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn SaaS.

Løst i 3700.11.0 for SaaS og 3800.0.0 + for Enterprise.

Alternativer for prøvepresentasjoner og -vurdering som ikke støttes

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du tar prøver:

  • «Ett om gangen»-presentasjon av spørsmål er PÅ
  • Tidtaker med automatisk innsending er AV (overtid)

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du vurderer prøver:

  • Gi tilbakemelding for enkeltsvar er PÅ
  • Vis poengsum per spørsmål er AV
  • Vis feil spørsmål er AV

Tidssoneforskjeller for leveringsfrister

Tidssonene for leveringsfrister er ikke like i Blackboard-appen og i Original-emnevisningen av Blackboard Learn 9.1 i nettlesere. Original-opplevelsen i Blackboard Learn 9.1 viser alle leveringsfrister i tidssonen for serveren, mens Blackboard Learn Ultra-opplevelsen og Blackboard-appen viser alle leveringsfrister i tidssonen for sluttbrukerens enhet.

Hvis en bruker befinner seg i en annen tidssone enn skolens server, ser vedkommende andre tidssoner i appen enn i Original-opplevelsen av Blackboard Learn 9.1 i en nettleser. Denne forskjellen kan være ekstra forvirrende for studenter når tidsforskjellen flytter leveringsfrister til en annen dag. I Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn vises tider i tidssonen for sluttbrukerens enhet og med UTC-forskyvningsverdien.

Innleveringsfrister vises ikke i aktivitetsstrømmen hvis instrumentbordvarslinger er av

Dette gjelder både globale administratorinnstillinger og individuelle brukerinnstillinger.

Instrumentbord for varslinger

Blackboard-appen er ikke kompatibel med øktfingeravtrykk

Løst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard-appen er ikke kompatibel med innstillinger for øktfingeravtrykk ved oppretting av nye økter når fingeravtrykkene endres. Flere typer innhold som ikke støttes i det integrerte brukergrensesnittet, lastes inn i en nettleser i appen (webView), som bruker en annen brukeragent enn den innebygde visningen i appen. Trafikken for WebView-forespørsler går ikke gjennom mBaaS-reléet på samme måte som integrerte forespørsler, så den eksterne IP-adressen og brukeragenten endres. Derfor må brukeragenten og IP-adressen endres i alle webView-prosesser. Forsøk på å opprette en ny økt når fingeravtrykket for økten er endret, fører til en øktfeil i webView-nettleseren i appen.

Innhold oppdateres ikke mens brukeren er i et emne eller på en side

Innhold oppdateres ikke i sanntid mens en bruker navigerer i et emne eller blir på en statisk side, som Aktivitetsstrøm eller Leveringsfrister. For å se innhold- og vurderingsoppdateringer må du gå ut av emnet eller siden og så tilbake igjen. Unntaket for dette er innhold med regler for tilpasset visning for prøver, oppgaver og diskusjoner, hvor bufferen gjøres ugyldig ved innsending og oppdatering av innholdet.

Liste over tillatte brannmurer som tillater mobil trafikk

Blackboard-appen krever to tjenester – MLCS og mBaaS. MLCS er Mobile B2-registreringstjenesten som håndterer skolesøket. mBaaS er tjenestereleet i Amazon Web Services som håndterer forespørselstrafikk for Blackboard-appen.

Liste over tillatte brannmurer

Profilbilder (fikset)

Ved oppstart må brukere flrst konfigurere kontoavateren fra en nettleser. Hvis det ikke allerede var angitt noen avatar, vises det en melding ved forsøk på å angi en avatar i mobilappen: Beklager. Skolen tillater ikke at du endrer bildet. Ta kontakt med skolen for mer informasjon. Når den første avataren er angitt i en nettleser, kan senere avatarbilder angis i appen.

Dette ble løst i versjon 5.5 av Blackboard-appen. Brukere kan nå angi avatarer i mobilappen for å få første tilgang.

Emneliste

Semester- eller varighetsinnstillingen for et emne avgjør om det blir lagt i listen for gjeldende, tidligere eller kommende emner. Det kan hende at denne egenskapen ikke er synlig for brukere i alle roller.

Plassering i emnelisten

STØTTEARTIKLER

Du kan bla gjennom listen over støtteartikler. Dette er de samme artiklene det er lenket til for de kjente problemene ovenfor.