iOS-innstilling for å tillate sporing på tvers av nettsteder for Blackboard-appen

Da appen ble Blackboard versjon 6.11, ble det opprettet en ny iOS-innstiling for appen, slik at sporing kan spores på tvers av nettsteder. Denne innstillingen kan være nødvendig for å LTI lenkene fra appen på iOS enheter.

Før innstillingen «Tillat sporing på tvers av nettsteder»-innstillingen ble gjort tilgjengelig på iOS-enheter, kan det hende Blackboard-brukere av appen har støtt på feil under øktinformasjonskapsel fra tredjeparter når har fått tilgang til LTI-verktøylenker.

Disse feilene for informasjonskapsler fra tredjeparter har ikke blitt observert på andre Android når du åpner LTI verktøylenker fra appen.

Følg trinnene nedenfor for å aktivere «Tillat sporing på tvers av nettsteder» for Blackboard-appen:

  • Oppdater appen Blackboard til v6.11 på en iOS-enhet
  • Start appen for å legge til «Tillat sporing på tvers av nettsteder»-alternativet i IOS-innstillingsmenyen 
  • Lukk appen for å aktivere innstillingen
  • Gå til Innstillinger og Blackboard for å aktivere innstillingen

Denne informasjonen er også dokumentert på Behind the Blackboard i 000076036.

Pushvarslinger fra kunngjøring for Ultra-emner må være aktivert på systemnivå

I de fleste tilfeller aktiveres push-varslinger for kunngjøringer på systemnivå. For øyeblikket er det ikke noen innstilling brukerne kan bruke for å slå på eller av pushvarsler i appen eller nettvisningen av Blackboard Learn. Hvis brukerne ikke mottar varsler om push-varslinger for Ultra-emner, må du konfigurere systemets standard varslingsinnstillinger til «på» eller «alltid på» i administrator-panelet. Vær oppmerksom på at de ikke kan gå ut av dem for øyeblikket. Mer informasjon om standard varslingsinnstillinger.

Force to web-pålogginger som ikke er flate inn i aktivitetsakkumulering-tabellen

Når Mobile B2 er konfigurert med Force to Web-autentisering, registrerer aktivitetsakkumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilpåloggingsforsøk flere ganger for hver brukerpålogging på mobilapp på iOS og Android . Dette har innvirkning på pålogginger fra både Blackboard- og Blackboard Instructor-appen. Denne tabellen viser hvordan aktivitetsstatistikk for mobilbruk for pålogginger vil blåses opp:

Krav for Blackboard-appen
Learn-versjon

Blackboard App

iOS

Blackboard Instructor-appen

iOS

Blackboard App

Android

Blackboard Instructor-appen

Android

Enterprise/Classic 2 oppføringer 2 oppføringer 3 oppføringer 3 oppføringer
SaaS 2 oppføringer 2 oppføringer 1 oppføring 1 oppføring

Alternativer for prøvepresentasjoner og -vurdering som ikke støttes

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du tar prøver:

  • «Ett om gangen»-presentasjon av spørsmål er PÅ
  • Tidtaker med automatisk innsending er AV (overtid)

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du vurderer prøver:

  • Gi tilbakemelding for enkeltsvar er PÅ
  • Vis poengsum per spørsmål er AV
  • Vis feil spørsmål er AV

Tidssoneforskjeller for leveringsfrister

Tidssonene for leveringsfrister er ikke like i Blackboard-appen og i Original-emnevisningen av Blackboard Learn 9.1 i nettlesere. Original-opplevelsen i Blackboard Learn 9.1 viser alle leveringsfrister i tidssonen for serveren, mens Blackboard Learn Ultra-opplevelsen og Blackboard-appen viser alle leveringsfrister i tidssonen for sluttbrukerens enhet.

Hvis en bruker befinner seg i en annen tidssone enn skolens server, ser vedkommende andre tidssoner i appen enn i Original-opplevelsen av Blackboard Learn 9.1 i en nettleser. Denne forskjellen kan være ekstra forvirrende for studenter når tidsforskjellen flytter leveringsfrister til en annen dag. I Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn vises tider i tidssonen for sluttbrukerens enhet og med UTC-forskyvningsverdien.

Blackboard-appen er ikke kompatibel med øktfingeravtrykk

Løst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard-appen er ikke kompatibel med innstillinger for øktfingeravtrykk ved oppretting av nye økter når fingeravtrykkene endres. Flere typer innhold som ikke støttes i det integrerte brukergrensesnittet, lastes inn i en nettleser i appen (webView), som bruker en annen brukeragent enn den innebygde visningen i appen. Trafikken for WebView-forespørsler går ikke gjennom mBaaS-reléet på samme måte som integrerte forespørsler, så den eksterne IP-adressen og brukeragenten endres. Derfor må brukeragenten og IP-adressen endres i alle webView-prosesser. Forsøk på å opprette en ny økt når fingeravtrykket for økten er endret, fører til en øktfeil i webView-nettleseren i appen.

Liste over tillatte brannmurer som tillater mobil trafikk

Blackboard-appen krever to tjenester – MLCS og mBaaS. MLCS er Mobile B2-registreringstjenesten som håndterer skolesøket under autentisering. mBaaS er tjenestereleet i Amazon Web Services som håndterer forespørselstrafikk for Blackboard-appen.

Liste over tillatte brannmurer

Emneliste

Semester- eller varighetsinnstillingen for et emne avgjør om det blir lagt i listen for gjeldende, tidligere eller kommende emner. Det kan hende at denne egenskapen ikke er synlig for brukere i alle roller.

Plassering i emnelisten

STØTTEARTIKLER

Du kan bla gjennom listen over støtteartikler. Dette er de samme artiklene det er lenket til for de kjente problemene ovenfor.