Android-brukere må oppdatere appen for å fortsette å motta push-varslinger.

Google Cloud Messaging (GCM) ble avviklet i april 2019. Derfor ble Blackboard-appene overført til Googles nye Firebase Cloud Messaging (FCM). For å fortsette å få push-varslinger på Android-enheten din må du oppdatere til Blackboard App 4.0.

iOS force to web-pålogginger registrerte tre ganger i aktivitetsakkumulatortabell (løst).

Dette ble løst i Blackboard App-versjon 4,3, som ble lansert 24. juni 2019.

Akkumulatortabellen for aktivitet i Blackboard Learn-databasen registrerer påloggingsforsøk på mobil tre ganger for hver brukerpålogging i mobilappen på iOS når Mobile B2 er konfigurert med «Force to Web»-autentisering. Dette har innvirkning på pålogginger fra både Blackboard- og Blackboard Instructor-appen. Aktivitetsstatistikken for mobilbruk for pålogginger er forhøyet for brukere av iOS-appen.

Karakterrunding er forskjellig fra skrivebordsvisning (løst)

Dette ble løst i Blackboard App-versjon 4,3, som ble lansert 24. juni 2019.

Blackboard Instructor- og Blackboard-appen tvinger gjennom avrundingsregler som kan føre til at vurderinger ser annerledes ut enn når du bruker Blackboard Learn i en nettleser på en datamaskin

  1. Hvis poengsummen eller prosentverdien er over 100, avrundes den til nærmeste heltall.
  2. Hvis poengsummen eller prosentverdien er under 100, avrundes den til to desimalplasser.
  3. Ubetydelige tall vises ikke.

Gjentakende Collaborate-økter åpnes ikke i appen

Når brukere åpner et emne via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen og trykker på en Collaborate-økt, åpnes den ikke hvis den er en del av en gjentakende serie. Appen viser en feilmelding med en veiledning om hvordan de får tilgang via nettet. Dette problemet gjelder ikke frittstående Collaborate-økter – bare gjentakende økter.

Appen krasjer når diskusjonstråder åpnes på iOS 12 (løst)

Dette ble løst i Blackboard Instructor-versjon 3.9.1, som ble lansert 27. september 2018.

Når brukere trykker på en tråd på diskusjonstavlen, krasjer Blackboard-appen på iOS 12. Blackboard jobber med å finne en løsning på problemet. For øyeblikket er det best å vente med å oppgradere iOS til det finnes en feilretting for appen.

iOS-appen kan få varslingstyper som ikke støttes

I visse tilfeller kan Blackboard-appen for iOS få flere varslingstyper enn de dokumenterte varslingstypene.

Android viser bare de dokumenterte varslingstypene.

Favoritter i emnelisten

I Ultra-opplevelsen i nettlesere på datamaskiner kan brukere legge til emner i Favoritter-listen for å ha rask tilgang til dem. Favorittemner vises øverst i emnelisten. Mobilappene har ikke støtte for favorittlisten, så favorittemner vises ikke øverst i listen i appene.

Aktivitetsindikatorer for aktive Collaborate-rom

For Ultra-emner i nettlesere på datamaskiner vises det en indikator når et Collaborate-rom er i bruk. Mobilappene har ikke støtte for aktivitetsindikatoren for aktive Collaborate-rom.

Box-skylagring er ikke tilgjengelig på iOS (løst)

Dette ble løst i versjon 3.9 av Blackboard-appen ved å integrere den med Filer-appen på iOS. I Filer-appen på iOS kan du legge til Box som en plassering. Mer om integreringen med Filer-appen på iOS

iOS-versjonen av appen har støtte for Dropbox, Google Disk og OneDrive (personlig). Blackboard-appen for iOS har for øyeblikket ikke støtte for integrering med Box-skylagring. Android-versjonen har imidlertid støtte for integrering av alle skylagringsapper med filsystemet på enheten.

Push-varslinger for DUO 2FA støttes ikke

Blackboard-mobilappene har for øyeblikket ikke støtte for metoden med push-varslinger via DUO 2FA. Enkelte konfigurasjoner fungerer tilsynelatende på Android og eldre iOS-enheter, men det er et kjent problem med iOS 11. Hvis du vil bruke en mekanisme med implementert DUO 2FA-sikkerhet til autentisering i appene, må du bruke en metode basert på passkoder.

Forhåndsvisning av innhold med betinget tilgjengelighet for Ultra-emner støttes ikke

Blackboard-appen støtter betinget tilgjengelighet for innhold i Ultra-emner, men viser ikke studenter noen forhåndsvisning av det aktuelle innholdet før de oppfyller betingelsene. I nettlesere kan undervisere tillate at studentene ser titler, leveringsfrister og tilgjengelighetsdatoer for innhold som ikke er tilgjengelig ennå. I appen ser ikke studentene slikt innhold i Emneinnhold-området før de oppfyller betingelsene.

Mer om lansering av innhold i Ultra-emner

Instruksjoner for oppgaver vises ikke (løst)

Problemet med at oppgaveinstruksjoner ikke vises i Blackboard-appen, er løst for systemer som kjører versjon 94.9.11 eller nyere av Mobile Web Services Building Block eller den tilsvarende medfølgende Building Block-en.

Løst i mBaaS-versjonen fra 18. Oktober 2018, som løste et regresjonsproblem.

SafeAssign-rapporter er ikke tilgjengelige for oppgaveinnsendinger i appen med Original-opplevelsen

Når det gjelder oppgaveinnsendinger i Blackboard-appen, er ikke SafeAssign-originalitetsrapporter tilgjengelige i Original-opplevelsen av Blackboard Learn.

Originalitetsrapporter fungerer som forventet for appinnsendinger i Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn SaaS.

Alternativer for prøvepresentasjoner og -vurdering som ikke støttes

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du tar prøver:

  • «Ett om gangen»-presentasjon av spørsmål er PÅ
  • Tidtaker med automatisk innsending er AV (overtid)

Disse prøvealternativene støttes ikke i Blackboard-appen når du vurderer prøver:

  • Gi tilbakemelding for enkeltsvar er PÅ
  • Vis poengsum per spørsmål er AV
  • Vis feil spørsmål er AV

Ultra-emner med Ferdig-status viser forvirrende advarsler

Når Ultra-emner er markert som Ferdig, har studenter fortsatt tilgang til innhold. De kan imidlertid ikke starte nye forsøk eller publisere innlegg. Blackboard-appen håndterer teknisk sett denne tilgangen på riktig måte. Problemet er at advarslene brukere ser, ikke forteller dem at grunnen til at de ikke kan utføre enkelt handlinger, er at emnet er fullført. Emnetittelen på emnelisten forteller ikke at emnet er fullført, så brukere kan misforstå og tro at advarslene er et teknisk problem.

Tidssoneforskjeller for leveringsfrister

Tidssonene for leveringsfrister er ikke like i Blackboard-appen og i Original-emnevisningen av Blackboard Learn 9.1 i nettlesere. Original-opplevelsen i Blackboard Learn 9.1 viser alle leveringsfrister i tidssonen for serveren, mens Blackboard Learn Ultra-opplevelsen og Blackboard-appen viser alle leveringsfrister i tidssonen for sluttbrukerens enhet.

Hvis en bruker befinner seg i en annen tidssone enn skolens server, ser vedkommende andre tidssoner i appen enn i Original-opplevelsen av Blackboard Learn 9.1 i en nettleser. Denne forskjellen kan være ekstra forvirrende for studenter når tidsforskjellen flytter leveringsfrister til en annen dag. I Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn vises tider i tidssonen for sluttbrukerens enhet og med UTC-forskyvningsverdien.

Innleveringsfrister vises ikke i aktivitetsstrømmen hvis instrumentbordvarslinger er av

Dette gjelder både globale administratorinnstillinger og individuelle brukerinnstillinger.

Instrumentbord for varslinger

OneDrive for Business støttes ikke (løst)

Dette ble løst i versjon 3.9 av Blackboard-appen ved å integrere den med Filer-appen på iOS. I Filer-appen på iOS kan du legge til OneDrive som en plassering. Mer om integreringen med Filer-appen på iOS

Lenken til skylagringsfunksjon støtter integrasjon med Dropbox, Google Disk og personlige MS OneDrive-kontoer. OneDrive for Business støttes ikke.

Blackboard-appen er ikke kompatibel med øktfingeravtrykk (løst)

Løst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 og nyere og Blackboard Learn 9.1 Q2 2019 (3700.0.0) og nyere.

Blackboard-appen er ikke kompatibel med innstillinger for øktfingeravtrykk ved oppretting av nye økter når fingeravtrykkene endres. Flere typer innhold som ikke støttes i det integrerte brukergrensesnittet, lastes inn i en nettleser i appen (webView), som bruker en annen brukeragent enn den innebygde visningen i appen. Trafikken for WebView-forespørsler går ikke gjennom mBaaS-reléet på samme måte som integrerte forespørsler, så den eksterne IP-adressen og brukeragenten endres. Derfor må brukeragenten og IP-adressen endres i alle webView-prosesser. Forsøk på å opprette en ny økt når fingeravtrykket for økten er endret, fører til en øktfeil i webView-nettleseren i appen.

Appbruk registreres ikke i Mobile Building Block Analytics

Mobile Building Block Analytics inkluderer ikke bruksdata for Blackboard- eller Blackboard Instructor-appen. Lenken til Mobile Analytics ble fjernet fra Mobile B2 fra og med versjon 94.9.11.

Mer om aktivitet ved mobilbruk

Nettpåloggingen lagrer ikke brukernavn og passord

Når en institusjon konfigurerer en side for nettpålogging for Blackboard-appen, viser ikke appen et alternativ for å lagre påloggingsinformasjonen til neste gang den starter.

OPPDATERING: For å gi FTW-skoler (Force to Web) en sømløs påloggingsopplevelse er Mobile Building Block (versjon 94.9.1 og nyere) nå stilt inn til å la det gå mer tid før mobiløkter tidsavbrytes, slik at brukerøkter kan opprettholdes på lang sikt.

Innhold oppdateres ikke mens brukeren er i et emne eller på en side

Innhold oppdateres ikke i sanntid mens du navigerer i emner eller er på statiske sider, for eksempel strømmer eller Leveringsfrister. For å se innholdsoppdateringer må du gå ut av emnet eller siden og så tilbake igjen. Unntaket for dette er innhold med regler for tilpasset visning for prøver, oppgaver og diskusjoner, hvor bufferen gjøres ugyldig ved innsending og oppdatering av innholdet.

Hvitlisting i brannmuren for å tillate mobiltrafikk

Blackboard-appen krever to tjenester – MLCS og mBaaS. MLCS er Mobile B2-registreringstjenesten som håndterer skolesøket. mBaaS er tjenestereleet i Amazon Web Services som håndterer forespørselstrafikk for Blackboard-appen.

Hvitlisting i brannmuren

Profilbilder

Blackboard-appen støtter for øyeblikket bytte av profilbilde under noen – men ikke alle – forhold.

Profiler

Emneliste

Semester- eller varighetsinnstillingen for et emne avgjør om det blir lagt i listen for gjeldende, tidligere eller kommende emner. Det kan hende at denne egenskapen ikke er synlig for brukere i alle roller.

Plassering i emnelisten

STØTTEARTIKLER

Du kan bla gjennom listen over støtteartikler. Dette er de samme artiklene det er lenket til for de kjente problemene ovenfor.