Denne informasjonen gjelder Blackboard app 4.3.2 og tidligere. Hvis du bruker en nåværende versjon av appen, hopp til Collaborate på Blackboard-app 4.3.3+.

Blackboard-appen inkluderer Blackboard Collaborate – en synkron nettkonferanseløsning for virtuelle klasserom og møter i høy kvalitet. Lærere kan dele filer og video mens de snakker med klassen. Du trenger ikke å installere noe ekstra for å bli med i økter.

Lærere bruker Collaborate med Ultra-opplevelsen i nettleseren for å moderere økter med brukere i Blackboard-appen. Collaborate med Original-opplevelsen støttes ikke.

Bli med i økter fra emner

Collaborate Ultra-økter er oppført i emner i appen. Åpne et emne, trykk på Collaborate under Emnemateriell og velg en økt.

 • Emnerom er en standardøkt i Collaborate Ultra. Hvis underviseren deaktiverer dette rommet, vises det som Låst i appen.
 • Trykk på en tilgjengelig økt for å bli med i den.
 • Økter som ikke er tilgjengelige for deg akkurat nå, vises i listen, men du har ikke tilgang til dem.
 • For gjentatte økter viser mobilappen bare økten. Nettleservisningen i Collaborate Ultra viser hver forekomst av den gjentatte økten. En kommende Collaborate-oppdatering kommer til å gjøre mobilappvisningen mer eller mindre lik nettleservisningen.

Hvis du kan, bør du bli med i økten tidlig og gjøre deg kjent med hvordan alt fungerer.

Du kan bli med økter utenfor et kurs


  Funksjoner

  Du kan se lærerens innhold og video og gjøre følgende:

  1. Trykk på profilbildet ditt for å endre det, angi statusen din til Borte eller åpne hjelpeinformasjon. Bruk kontrollene til å dele video eller tale, rekke opp hånden og chatte med andre. Når filer eller tavlen vises, ser du den lokale videoen din nederst til venstre. Personen som snakker, vises nederst til høyre.
  2. Trykk på pilen i ikonfeltet for å bruke tegneverktøy. Pilen vises først etter at læreren eller øktmoderatoren slår på tavlen eller deler en fil. Velg blyanten eller en figur for å tegne. Du kan knipe sammen fingrene eller zoome når du tegner.
  3. Trykk på menyen ved siden av øktnavnet for å se hvem som er i økten eller velge en delt fil.
  4. Forlat økten.

  Flere funksjoner

  Aktivitetsvarslinger. Du kan se nye chat-meldinger, personer som har rakt opp hånden, når noen har blitt med eller forlatt en økt og når opptak starter og stopper.

  Gjør flere ting samtidig. Hvis du går ut av appen for å gjøre noe annet på enheten, kan du trykke på statusfeltet for å gå tilbake.

  Demp alle. Hvis læreren demper alle deltakere fra nettversjonen av Collaborate med Ultra-opplevelsen, blir alle mikrofoner slått av i mobilappen også.

  For øyeblikket er profilbildet ditt i Blackboard-appen ikke tilknyttet profilbildet ditt i Collaborate-økter.

  Tips

  Du får best opplevelse med Wi-Fi. Wi-Fi-tilkobling reduserer også mengden mobildata som brukes.

  Lad enheten. Sørg for at du har ladet opp enheten eller koblet den til en strømkilde, slik at du ikke går tom for strøm mens du jobber med oppgavene dine.

  Har du problemer? Hvis du opplever problemer med Collaborate, kan du sende inn en henvendelse på Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk).


  Gjør mer med ulike roller

  Vanligvis er du deltaker i en økt, og læreren er moderator. En moderator kan velge å gi deg flere muligheter ved å gjøre deg til Presentatør eller Moderator. Brukere med presentatør- eller moderatorprivilegier kan trykke på menyen ved siden av øktnavnet for å få tilgang til disse ekstrafunksjonene:

  • Last opp og dele innhold.
  • Se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og ta ned hendene.
  • Slå på tavlefunksjoner, så deltakerne kan tegne på delte filer.
  • Ta opp økter hvis du er moderator på en Android- eller iOS-enhet.

  I Blackboard-appen har presentatør- og moderatorrollene de samme tillatelsene. I Collaborate med Ultra-opplevelsen i nettleseren har moderatorer tilgang til flere funksjoner.


  Del filer

  Hvis du blir tildelt rettigheter som presentatør eller moderator, kan du vise filer til resten av deltakerne. Du kan vise bilder, PowerPoint-presentasjoner eller PDF-filer mens du snakker om dem, og kan navigere i dokumenter eller presentasjoner. Når du deler en fil i appen, slås tavlen på automatisk, slik at deltakerne kan tegne på den delte filen.

  For å sikre at brukere har tillatelse til å tegne, må en Collaborate-moderator gå til Øktinnstillinger via en nettleser for å tillate tegning på tavlen.

  Alle filer som lastes opp av moderatorer eller presentatører, er tilgjengelige for alle andre brukere med tillatelse til å dele filer.

  1. Trykk på Delte filer. Dette ikonet vises bare hvis du har moderator- eller presentatørrettigheter.
  2. Trykk på Legg til fil.
   • Velg fra Min enhet: I iOS kan du bare dele bilder fra enheten. Med Android kan du laste opp GIF-, JPEG-, PNG-, PDF- og PowerPoint-filer.
   • Velg et emne: Du kan dele filer som du tidligere har lagt til for et emne. Skjermbildet for filvalg viser bare elementer du kan dele. Du kan for eksempel ikke dele prøver og oppgaver.
  3. Hvis du velger Stopp delingen, kan ikke deltakerne se filen lenger.

  Hvis du blir med i en økt som gjest, kan du bare dele filer fra enheten. Du kan ikke dele filer fra emner.

  Hvis du vil fjerne et element fra Delte filer-listen, sveiper du mot venstre og trykker på Fjern.


  Utbrytergrupper

  Øktmoderatorer i nettleservisningen av Collaborate kan dele inn deltakerne i grupper for mindre prosjekter og samarbeid. Du blir varslet i appen når du blir plassert i – eller flyttet ut av – en gruppe.

  Bare gruppemedlemmer får tilgang til lyd, video, chat og delte filer i utbrytergrupper. Alle deltakerne i en gruppe er presentatører, så alle kan dele tavlen, filer og apper med resten av gruppen. Interaksjoner i utbrytergrupper tas ikke med i øktopptak.

  Innholdet som deles i utbrytergrupper, er ikke tilgjengelig når utbrytergruppene er ferdige. Hvis du vil beholde noe for å bruke det senere, kan du ta skjermdumper av filer og tavler som er delt i gruppen.


  Sammenlign med Collaborate i nettleseren

  Hvis du har brukt Collaborate med Ultra-opplevelsen i en nettleser, kommer du til å kjenne deg igjen når du samarbeider i appen. Hvis du vil bruke følgende funksjoner, må du bruke Collaborate i nettleseren, ettersom disse funksjonene ikke er tilgjengelige i appen.

  • Teksting
  • Avspørringer
  • Aktivitetsindikator for aktive Collaborate-rom
  • Tidsur

  Bli med økt med lenke

  Du kan få en Collaborate-lenke utenfor Blackboard-appen fra underviseren eller øktmoderatoren. Det kan for eksempel hende at en moderator som ikke har noe Blackboard-emne, sender deg en e-post med en øktlenke.

  Øktlenker som er tilknyttet emner, er synlige i emner i Blackboard-appen. Du kan bli med i økter i emner du ikke er påmeldt, såfremt moderatoren sender deg en lenke.

  Generelle trinn for å bli med i økter:

  • Last ned Blackboard-appen.
  • Åpne lenken du har fått av underviseren eller øktmoderatoren, i den mobile nettleseren på enheten din.
  • Følg veiledningen på enheten.

  Detaljerte trinn for å bli med en økt med en lenke

  Hvis du støter på problemer når du åpner en øktlenke, bør du følge disse trinnene.

  1. Last ned Blackboard-appen.
  2. Åpne lenken du har fått av underviseren eller øktmoderatoren, i den mobile nettleseren på enheten din. Underviseren eller moderatoren kan sende deg en e-post med en øktlenke eller publisere den i et emne.
  3. Velg Blackboard i applisten på nettlesersiden.
   • På Android må du kanskje trykke på Bli med i økten ved hjelp av Blackboard.
   • På iOS kan det hende du ser meldingen Åpne i Blackboard den første gangen du åpner en Collaborate-økt. Trykk på Åpne.
   • Hvis du ikke har Blackboard-appen installert, må du trykke på Har du ikke Blackboard-appen? på påloggingssiden. Når du har installert appen, kan du trykke på Collaborate-lenken fra moderatoren igjen.
  1. Du kobles til økten på en av følgende måter:
   • Hvis du allerede er logget på Blackboard-appen, blir du automatisk med i økten.
   • Hvis du ikke er logget på Blackboard-appen, kan du gjøre ett av følgende:
    • Skriv inn navnet ditt, og trykk på Bli med som gjest.
    • Logg på Blackboard. Bruk samme påloggingsinformasjon som du bruker for å åpne Blackboard-emner på en datamaskin. Med denne metoden fylles navnet ditt automatisk ut i Collaborate-økten, og du logges på Blackboard-appen.

    Hvis skolen din ikke har konfigurert bruk av Blackboard-appen, må du alltid trykke på Bli med som gjest.