Blackboard-appen inkluderer Blackboard Collaborate – en synkron nettkonferanseløsninger for virtuelle klasserom og møter i høy kvalitet. Lærere kan dele filer og video mens de snakker med klassen. Du trenger ikke å installere noe ekstra for å bli med i økter.

Lærere bruker Collaborate med Ultra-opplevelsen i nettleseren for å moderere økter med brukere i Blackboard-appen. Collaborate med Original-opplevelsen støttes ikke.

Bli med i økter fra emner

Collaborate Ultra-økter er oppført i emner i appen. Åpne et emne, trykk på Collaborate under Emnemateriell og velg en økt.

 • Emnerom er en standardøkt i Collaborate Ultra. Hvis underviseren deaktiverer dette rommet, vises det som Låst i appen.
 • Trykk på en tilgjengelig økt for å bli med i den.
 • Økter som ikke er tilgjengelige for deg akkurat nå, vises i listen, men du har ikke tilgang til dem.
 • For gjentatte økter viser mobilappen bare økten. Nettleservisningen i Collaborate Ultra viser hver forekomst av den gjentatte økten. En kommende Collaborate-oppdatering kommer til å gjøre mobilappvisningen mer eller mindre lik nettleservisningen.

Hvis du kan, bør du bli med i økten tidlig og gjøre deg kjent med hvordan alt fungerer.

Bli med i økter via lenker

Du trenger ikke å være påmeldt et emne for å bli med i en Collaborate Ultra-økt i Blackboard-appen. Så lenge du har appen installert og underviseren sender deg en lenke til økten, er alt klart.

Bli med i økter fra lenker


  Funksjoner

  Du kan se lærerens innhold og video og gjøre følgende:

  1. Trykk på profilbildet ditt for å endre det, angi statusen din til Borte eller åpne hjelpeinformasjon. Bruk kontrollene til å dele video eller tale, rekke opp hånden og chatte med andre. Når filer eller tavlen vises, ser du den lokale videoen din nederst til venstre. Personen som snakker, vises nederst til høyre.
  2. Trykk på pilen i ikonfeltet for å bruke tegneverktøy. Pilen vises først etter at læreren eller øktmoderatoren slår på tavlen eller deler en fil. Velg blyanten eller en figur for å tegne. Du kan knipe sammen fingrene eller zoome når du tegner.
  3. Trykk på menyen ved siden av øktnavnet for å se hvem som er i økten eller velge en delt fil.
  4. Forlat økten.

  Flere funksjoner

  Aktivitetsvarslinger. Du kan se nye chat-meldinger, personer som har rakt opp hånden, når noen har blitt med eller forlatt en økt og når opptak starter og stopper.

  Gjør flere ting samtidig. Hvis du går ut av appen for å gjøre noe annet på enheten, kan du trykke på statusfeltet for å gå tilbake.

  Demp alle. Hvis læreren demper alle deltakere fra nettversjonen av Collaborate med Ultra-opplevelsen, blir alle mikrofoner slått av i mobilappen også.

  For øyeblikket er profilbildet ditt i Blackboard-appen ikke tilknyttet profilbildet ditt i Collaborate-økter.

  Tips

  Du får best opplevelse med Wi-Fi. Wi-Fi-tilkobling reduserer også mengden mobildata som brukes.

  Påse at enheten er fulladet eller koblet til strømforsyningen. Hvis du bruker eldre versjoner enn iOS 9.0 og Android 4.4, kan det hende batteriet tappes raskt.

  Har du problemer? Hvis du opplever problemer med Collaborate, kan du sende inn en henvendelse på Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk).


  Gjør mer med ulike roller

  Vanligvis er du deltaker i en økt, og læreren er moderator. En moderator kan velge å gi deg flere muligheter ved å gjøre deg til Presentatør eller Moderator. Brukere med presentatør- eller moderatorprivilegier kan trykke på menyen ved siden av øktnavnet for å få tilgang til disse ekstrafunksjonene:

  • Last opp og dele innhold.
  • Se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og ta ned hendene.
  • Slå på tavlefunksjoner, så deltakerne kan tegne på delte filer.
  • Ta opp økter hvis du er moderator på en Android- eller iOS-enhet.

  I Blackboard-appen har presentatør- og moderatorrollene de samme tillatelsene. I Collaborate med Ultra-opplevelsen i nettleseren har moderatorer tilgang til flere funksjoner.


  Del filer

  Hvis du blir tildelt rettigheter som presentatør eller moderator, kan du vise filer til resten av deltakerne. Du kan vise bilder, PowerPoint-presentasjoner eller PDF-filer mens du snakker om dem, og kan navigere i dokumenter eller presentasjoner. Når du deler en fil i appen, slås tavlen på automatisk, slik at deltakerne kan tegne på den delte filen.

  For å sikre at brukere har tillatelse til å tegne, må en Collaborate-moderator gå til Øktinnstillinger via en nettleser for å tillate tegning på tavlen.

  Alle filer som lastes opp av moderatorer eller presentatører, er tilgjengelige for alle andre brukere med fildelingstillatelser.

  1. Trykk på mappeikonet. Dette ikonet vises bare hvis du har moderator- eller presentatørrettigheter.
  2. Trykk på Legg til fil.
   • Velg fra Min enhet: I iOS kan du bare dele bilder fra enheten. Med Android kan du laste opp GIF-, JPEG-, PNG-, PDF- og PowerPoint-filer.
   • Velg et emne: Du kan dele filer som du tidligere har lagt til for et emne. Skjermbildet for filvalg viser bare elementer du kan dele. Du kan for eksempel ikke dele prøver og oppgaver.
  3. Hvis du velger Stopp delingen, kan ikke deltakerne se filen lenger.

  Hvis du blir med i en økt som gjest, kan du bare dele filer fra enheten. Du kan ikke dele filer fra emner.

  Hvis du vil fjerne et element fra Delte filer-listen, sveiper du mot venstre og trykker på Fjern.


  Utbrytergrupper

  Øktmoderatorer i nettleservisningen av Collaborate kan dele inn deltakerne i grupper for mindre prosjekter og samarbeid. Du blir varslet i appen når du blir plassert i – eller flyttet ut av – en gruppe.

  Bare gruppemedlemmer får tilgang til lyd, video, chat og delte filer i utbrytergrupper. Alle deltakerne i en gruppe er presentatører, så alle kan dele tavlen, filer og apper med resten av gruppen. Interaksjoner i utbrytergrupper tas ikke med i øktopptak.

  Innholdet som deles i utbrytergrupper, er ikke tilgjengelig når utbrytergruppene er ferdige. Hvis du vil beholde noe for å bruke det senere, kan du ta skjermdumper av filer og tavler som er delt i gruppen.


  Sammenlign med Collaborate i nettleseren

  Hvis du har brukt Collaborate med Ultra-opplevelsen i en nettleser, kommer du til å kjenne deg igjen når du samarbeider i appen. Hvis du vil bruke følgende funksjoner, må du bruke Collaborate i nettleseren, ettersom disse funksjonene ikke er tilgjengelige i appen.

  • Teksting
  • Avspørringer
  • Aktivitetsindikator for aktive Collaborate-rom
  • Tidsur