Hvordan det fungerer, og hva som kreves

Rollebasert tilgang er en funksjon i Anthology Illuminate-rapportering som gir tilgang til oppdelte rapporter, og sikrer at hver bruker kun får tilgang til passende data basert på deres rolle.

For øyeblikket er Anthology Illuminate-rapportering rettet mot institusjonell ledelse på høyt nivå, inkludert Provosts, Heads of Distance / Online Learning, Deans, Student Success Leaders, blant andre. For å fullt ut støtte og legge til rette for en datapreget beslutningskultur ønsker vi å utvide støtten til flere brukere som er interessert i rapportinnhold, men som kanskje bare har tilgang til enkelte data på institusjonsnivå.

En bredere fordeling av rapportering på tvers av undervisnings- og læringsadministrasjonsstrukturen vil gi hver bruker mulighet til å fatte trygge beslutninger, legge til rette for delegering, tilbakemelding og samarbeid på tvers av roller, noe som muliggjør datainformerte samtaler uten å måtte eksportere og distribuere rapportdata.

For vellykket implementering av rollebasert tilgang anbefaler vi å:

 1. Innføre institusjonsgodkjenning for Anthology Illuminate. Finn ut hvordan du konfigurerer institusjonsgodkjenning
 2. Sett opp institusjonshierarki:

Rapporter som støttes

Denne tabellen blir ofte oppdatert for å gjenspeile de støttede rapportene når vi publiserer dem:

OmrådeRapportStatus
LæringStudentengasjement Støttes
LæringStudenters resultater og vurderinger Støttes
LæringSosialt og samarbeidsfullt engasjement Støttes
LæringStudentsammendrag Støttes
UndervisningInstruksjonspraksiser Støttes
UndervisningVurdering Støttes
UndervisningEmnesammendrag Støttes 
LedendeInnføring av læringsverktøy Støttes 
LedendeAktivitet for Collaborate-økt Støttes 
LedendeInnføring av læringsplattform Arbeid pågår 
LedendeEmneadministrasjon Støttes

 


Sette opp rollebasert tilgang i Blackboard Learn (gammel metode)

Ved å følge disse trinnene kan administratorer som bruker Blackboard Learn som identitetsleverandør gi brukere tillatelse til å logge på rapportering og bare få tilgang til data fra nodene de er tilknyttet:

1) Sørg for at rapporten allerede er stilt inn til å støtte begrensede seere (se tabellen over). (Se tabell over støttede rapporter over). 

2) Legg til rollen Data - Begrenset til en eksisterende bruker:

For å gi rollen Data – Begrenset til en bruker logg inn på Anthology Illuminate, og følg disse trinnene: 

 • I venstre panel går du til Innstillinger. 

  I så fall anbefaler vi at du allerede konfigurerer institusjonshierarki (IH) og emner. Se hvordan du angir IH.

 • Velg kategorien Lisensadministrasjon, og finn brukerlisten. 
 • Klikk på blyantikonet i Handlinger-kolonnen for brukeren du vil endre. 
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • Rediger bruker-siden går du til Rapporttillatelser  -delen og velger alternativet Data - Begrenset fra rullegardinmenyen. Klikk deretter på  Legg til. 
The image shows that the 'Data - Restricted' option is selected from the roles dropdown menu, and the 'Add' button is selected and highlighted.

3) Angi brukertilgangsnivåer: 

Hvis du vil konfigurere tilgangsnivåene for en bruker i institusjonshierarkiet, logger du på Blackboard Learn med din administrative påloggingsinformasjon og følger disse trinnene.  

 • Gå til Administratorpanelet i grunnavigasjonen. 
The image shows the Learn Ultra platform opened with the 'Admin' option selected and highlighted.
 • Gå til Fellesskap-delen, og velg Institusjonshierarki: dette gjør at du kan administrere og konfigurere hierarkinivåene.
The image shows the 'Admin' panel opened with the 'Communities' section highlighted and the 'Institutional Hierarchy' option selected.
 • Naviger gjennom institusjonshierarkiet, og velg noder og underordnede noder du vil gi brukeren tilgang til.

  Når du konfigurerer tilgang, er det viktig å være nøye når du velger nivået du tilordner hver bruker. Vær obs på  at brukere kan se informasjon fra sitt tilordnede nivå og eventuelle nivåer under det, men ikke fra nivåer på samme nivå eller over.  

  Vurder dette eksemplet: 

  • Institusjonsnivå 1 - A 
   • Institusjonsnivå 2 - B 
    • Institusjonsnivå 3 – C 
     • Institusjonsnivå 4 – D 
     • Institusjonsnivå 4 – E 

  Gitt denne strukturen, hvis du gir Bruker1 tilgang til institusjonsnivå 3 – C, vil brukeren også ha tilgang til data fra både institusjonsnivå 4–D og institusjonsnivå 4–E. Dette skyldes at nivåene 4–D og 4–E er nestet under nivå 3–C, og tilgangsrettighetene ned til lavere nivåer.  

  Hvis du bare gir Bruker2 tilgang til institusjonsnivå 4 – D, får ikke brukeren tilgang til data fra institusjonsnivå 4 – E. Tilgang på nivå 4–D er begrenset til kun dette nivået og inkluderer ikke andre noder på samme nivå eller høyere nivåer. 

 • Når du har valgt den ønskede noden, går du til kategorien Administratorer og velger Legg til administrator. 
The image shows 1) the Institutional Hierarchy nodes list highlighted, 2) the 'Administrators' tab selected and highlighted, and 3) the 'Add Administrator' option selected and highlighted.
 • Fra dialogboksen Legg til administratorer:
  • Hvis du kjenner til brukernavnet du vil legge til som administrator, skriver du det inn i brukernavnfeltet.
  • Ellers velger du Bla gjennom-knappen og søker etter felt som navn, e-postadresse eller systemrolle. Velg alle relevante resultater og deretter Send.
 • I Roller-delen velger du en ønsket administrators systemrolle for bruk i noden.  

  Den spesifikke rollen er ikke relevant for delt rapportering i Anthology Illuminate, men vil påvirke brukerens tillatelser i noden i Blackboard Learn. 

 • Velg Send.

  Vent over natten på at reglene tas i bruk. 

The image shows 1) the 'Username' field filled and highlighted, 2) the 'Roles' section filled and highlighted, and 3) the 'Submit' option selected and highlighted.

Du kan når som helst endre tilknytningen ved å endre nodeadministratortilknytningene eller oppheve tilgangen helt ved å fjerne brukerens institusjonsgodkjenningsrolle/-gruppe eller deaktivere SSO-kontoen deres.


Konfigurere rollebasert tilgang i Anthology Illuminate (ny metode)

Ved å følge disse trinnene kan administratorer som bruker Institusjonsgodkjenning med SAML som identitetsleverandør gi brukere tillatelse til å logge på rapportering og bare få tilgang til data fra nodene de er tilknyttet:

1) Sørg for at rapporten allerede er stilt inn til å støtte begrensede seere (se tabellen over). (Se tabell over støttede rapporter over). 

2) Legg til rollen Data - Begrenset til en eksisterende bruker:

 • I venstre panel går du til Innstillinger. 

  I så fall anbefaler vi at du allerede konfigurerer institusjonshierarki (IH) og emner. Se hvordan du angir IH.

 • Velg kategorien Lisensadministrasjon, og finn brukerlisten. 
 • Klikk på blyantikonet i Handlinger-kolonnen for brukeren du vil endre. 
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • Rediger bruker-siden går du til Rapporttillatelser  -delen og velger alternativet Data - Begrenset fra rullegardinmenyen. Klikk deretter på  Legg til. 
The image shows that the 'Data - Restricted' option is selected from the roles dropdown menu, and the 'Add' button is selected and highlighted.

3) Angi brukertilgangsnivåer: 

Hvis du vil konfigurere tilgangsnivåene for en bruker i institusjonshierarkiet, gjør du dette: 

 • Rull ned til Institusjonshierarki-delen på den samme Rediger bruker-siden du åpnet i det forrige trinnet, og velg nodene som tilsvarer institusjonsnivåene du vil gi tillatelser for.  Du kan utvide hver node for å se dens underordnede. 
 • Lagre alle tillatelsene som er gitt ved å klikke på Lagre endringer-knappen. 

  Vent over natten på at reglene tas i bruk. 

The image shows the nodes of the Institutional Hierarchy selected and highlighted, and the ' Save Changes' button selected and highlighted.

Når Rollebasert tilgang tas i bruk, vises rapportene først som ufiltrerte og uten data på grunn av begrenset tilgang. Brukere må velge de relevante hierarkinivåene for å fylle ut rapportene med informasjon basert på tilgangsrettighetene deres. 


Legg til eller fjern rapporttillatelser

Du kan legge til eller fjerne rapporttillatelser basert på brukerroller. Hver rolle gir spesifikke tilgangsnivåer til rapporter:

 • Tilgangstype: 
  • Rapporteringsområde - Ledende: Alle rapporter i Ledende-området
  • Rapporteringsområde - Læring: Alle rapportene i læringsområdet
  • Rapporteringsområde - Undervisning: Alle rapportene i undervisningsområdet
  • Rapporteringsområde - Alle: Tilgang til alle rapporter
    
 • Data – Begrenset: I rapporter med Rollebasert tilgang aktivert er kun hierarkinodene som er valgt for brukeren, synlige, eller
 • Data - Ubegrenset: Tilgang til alle data i alle rapporter tilgjengelig for brukeren.

Du kan kombinere Rapporteringsområde-tilgangstypene og en databegrenset tilgang eller ubegrenset datatilgang for å skape en mer personlig tilpasset opplevelse.

 

For å administrere rapporttillatelser gjør du følgende:

 • I venstre panel går du til Innstillinger
 • Velg kategorien Lisensadministrasjon, og finn brukerlisten.
 • Klikk på blyantikonet ved siden av brukeren du vil endre.
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • Hvis du vil tilordne tillatelser for rapporter, gå til Rapporttillatelser-delen, velg én eller flere roller og klikk deretter på Legg til.
The image shows the dropdown menu from the 'Report permissions' section highlighted, and the 'Add' button is selected and highlighted.