Kurs Yönetimi Raporu

Kurs Yönetimi raporu, şu soruları anlayıp yanıt bulmanıza yardımcı olur:

 • Kursların ne kadarı başlamaya hazır?

 • Kursları hazır hâle getirmek için ne gibi adımlar atılması gerekiyor?

 • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kursların hazır olması bakımından nasıl durumda?

 • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kursların hazır olma seviyesi bakımından nasıl durumda?

 • Hangi kurslar başlamaya hazır, hangileri değil?

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn.


Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.

 

 


Kursların ne kadarı başlamaya hazır?

Bu halka grafik, başlamaya hazır durumdaki kursların oranını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

Şu koşullar yerine getirilmişse kurs başlamaya hazır demektir:

 

Kursları hazır hâle getirmek için ne gibi adımlar atılması gerekiyor?

Bu tablo, kursu başlamaya hazır hâle getirmek için atılması gereken adımları gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Şu koşullar yerine getirilmişse kurs başlamaya hazır demektir:

 • Bir veya daha fazla kayıtlı öğrenci mevcuttur.

 • Kursun oluşturulma tarihinden itibaren en az bir kurs içerik ögesi oluşturulmuş veya güncelleştirilmiştir.

 • Kursun başlamaya hazır olması için atılacak adımlardan her biri için bir sütun mevcuttur.

 • Söz konusu adım tamamlandığında Evet şeklinde işaretlenir.

 • Adım henüz tamamlanmadıysa Hayır şeklinde işaretlenir.

 • Hazır olma seviyesi bakımından aynı durumda olan kurslar birlikte sayılır.

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kursların hazır olması bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün her bir alt ögesindeki başlamaya hazır olan/olmayan kursların oranını gösterir.

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kursların hazır olma seviyesi bakımından nasıl durumda?

Bu tablo, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri'ni kursların hazır olma seviyesi bakımından dönem bazında karşılaştırır. Hazır olma seviyesine göre kursların yüzdesi, söz konusu Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'ndeki toplam kurs sayısı içinden kaçının hazır olma durumu bakımından aynı seviyede olduğunu dönem bazında hesaplar.

 

Hangi kurslar başlamaya hazır, hangileri değil?

Bu tablo, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü altındaki başlamaya hazır olan ya da olmayan tüm kursları listeler.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Şu koşullar yerine getirilmişse kurs başlamaya hazır demektir: