Nettsider bruker lenker til å sende besøkende til nytt eller ekstra innhold. Lenker kan være tekst og bilder. Lenker er kraftige navigasjonsverktøy og må være riktig strukturert for å gi en best mulig opplevelse.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er definerte spesifikke krav for å sørge for at innholdet er tilgjengelig for alle. I henhold til WCAG 2.2 AA-retningslinjer, må lenkene oppgi formålet med lenken, slik at besøkende kan bestemme om de vil følge den. Lenker trenger forståelig tekst som forteller besøkende hvor lenken tar dem.

Hva betyr tydelig tekst?

Lenker inneholder vanligvis to typer informasjon:

 • URL: Nettadresse der lenken sender besøkende når de velger den
 • Visningstekst: Synlig tekst som forteller de besøkende hva de kan regne med å finne hvis de velger lenken

Vurder denne lenken til anbefalte fremgangsmåter: Anbefalte fremgangsmåter for lenker. I HTML-kildekoden ser lenken for gode fremgangsmåter slik ut:<a href="#best-practices">Best practices for links</a>

Når visningsteksten eller teksten mellom <a> etiketten mangler, mangler lenken tydelig tekst. Tydelig tekst er visningsteksten som informerer de besøkende om formålet med lenken.

Det er et lite problem når lenker ikke har tydelig tekst. Rett opp små problemer for å få en bedre opplevelse. Lenker som mangler eller har uklar tekst, kan gjøre navigasjonen forvirrende og være en kilde til frustrasjon for personer med nedsatte funksjonsevner.

Slik bruker personer med nedsatte funksjonsevner lenker til bunnen av siden

Ally kan hjelpe deg med å identifisere når lenker mangler tekst og forklarer hvordan du fikser dem. Ally går gjennom disse kontrollene:

 • Er det tekst mellom hyperlenkeetikettene <a>?
 • Er teksten mellom <a>-etikettene skjult?
 • Har bilder som brukes som lenker, alternative beskrivelser?

Hvis lenken ikke består noen av kontrollene, merker Ally lenken som et problem.

Bruk Ally til å finne lenker med manglende tekst

Bruk Allys tilgjengelighetsrapport for å oppdage og fikse tilgjengelighetsproblemer på ditt sted. Bruk lenken som er oppgitt for rapporten, og logg på. Åpne rapporten og se på listen over problemer i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen.

Tilgjengelighetsproblemer-tabellen er både i Oversikt- og Domene-fanene. Start i Domene-fanen for å se problemer som er spesifikke for et domene.

Lenker uten merkbar tekst blir flagget som et mindre problem. Bruk Mindre-fanen i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen for å vise listen over mindre problemer. Velg problemene med lenker uten tydelig tekst.

Hvis du starter i Oversikt -fanen, velg problemet og deretter domenet med problemet.

Fra listen over problemer i domenet velger du poengindikatoren ved siden av et element med problemet. Panelet for tilbakemelding om innholdsredigeringsverktøyet åpnes.

Forhåndsvis lenkene som mangler tekst

Allys tilbakemeldingspanel viser deg en forhåndsvisning av innhold samt detaljert tilbakemelding og støtte for å hjelpe deg å fikse tilgjengelighetsproblemene dine. Bruk forhåndsvisningen for å se hvilke lenker som mangler tekst.

Forhåndsvisningen fremhever hvor spesifikke tilgjengelighetsproblemer er i dokumentet. Fremhevingene viser alle forekomster av én problemtype av gangen. Hvis det for eksempel finnes lenker som mangler tekst, fremhever forhåndsvisningen alle forekomster av dette spesifikke problemet.

Verktøy for forhåndsvisningen

Bruk forhåndsvisningsverktøyene for å utforske problemene i dokumentet ditt.

 • Gå gjennom forhåndsvisningen side for side.
 • Se hvor mange ganger et spesifikt problem vises.
 • Gå til andre steder problemet er fremhevet.
 • Vis eller skjul fremhevingene.
 • Zoom inn på eller ut av innholdet i forhåndsvisningen.
 • Hvis problemet er et vedlagt dokument, legg ved den originale filen.

Følg Ally-veiledningen for å legge til lenketekst

Ally antar at du har grunnleggende kunnskap om HTML og hvordan du bruker et CMS (Content Management System). For å følge trinnene i veiledningen må du vite hvordan du redigerer en nettside i HTML eller kildekode i ditt CMS.

Sammen med forhåndsvisningen gir Ally deg en trinnvis veiledning om hvordan du kan løse problemet. Ally organiserer denne tilbakemeldingen i et beslutningstre. Les veiledningen, og svar på meldingene. Finn ut hva problemet er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan utbedre det på riktig måte.

Velg Slik fikser du lenketekst for å følge trinnene i veiledningen.

Måter å legge til tekst i lenker på

Det finnes mer enn én måte å fikse lenketekst på nettsidene dine på.

 • HTML: Allys veiledning hvordan du finner og fikser lenketekst i HTML. Du finner nettsiden med lenken. Rediger siden. I HTML-koden kan du legge til tekst mellom <a>-etikettene. Lagre siden.
 • RTE: Enkelte CMS-er har en Rich Text Editor (RTE) som kan gi brukervennlige måter å fikse lenker. Finn lenken på nettsiden. Velg lenken, og bruk CMS-verktøyene for å legge til tekst. Lagre siden.

Besøk w3schools for å finne ut mer om HTML og CSS

Anbefalte fremgangsmåter for lenker

 • Lenketeksten bør gi mening. Fortell de besøkende hvor de skal. Beskriv hva brukeren kan forvente å se når vedkommende velger lenken.
  • Unngå tekst som «klikk her» og «se mer». Slike fraser forteller ikke de besøkende hva de kan forvente seg når de velger lenken. Noen hjelpeteknologier har et verktøy som bare viser lenkene på siden. Slike fraser har ingen mening når de tas ut av sidekonteksten og vises i en liste.
  • Unngå nettadresser som synlig lenketekst. En nettadresse er kanskje ikke beskrivende. Skjermlesere leser også hver bokstav i en nettadresse individuelt, noe som kan være frustrerende for de besøkende.
 • Lenketeksten bør være unik. Hver lenke bør være unik for de andre lenkene på siden. Gjentakelse av lenketekst kan være forvirrende når den tas ut av sidekonteksten og vises i verktøyet for lenker.
 • Lenker bør skille seg ut visuelt. Det bør være åpenbart at det er en lenke. Hvis du ikke liker stilen på lenken, kan du oppdatere malen.
  • Skill lenker fra omkringliggende tekst på en måte som ikke kun er avhengig av farge. WCAG 2.1 – 1.4.1

   Lenkeutseende er ofte definert i en sides stilveiledning og kan gjenspeile merkevarebygging. Se sidens stilveiledning, og kontakt stedsadministratoren før du foretar noen endringer.

 • Fortell brukerne om lenken åpnes i et nytt vindu. Det kan være desorienterende å åpne lenker i et nytt vindu. Fortell brukerne når du sender dem til et nytt vindu eller en ny fane.
 • Ikke bruk bilder til å representere noe du kan opprette i HTML. Du bør for eksempel ikke bruke et bilde av en knapp i stedet for en faktisk knapp. Ikke bruk bilder av tabeller i stedet for tabeller som er laget i HTML-kode.

Slik bruker personer med funksjonshemninger lenker

Gode lenker som inneholder en lenke og meningsfull lenketekst, gir alle en mye bedre opplevelse. Velformede lenker er kraftige navigasjonsverktøy, og gjør det klart hva du kan forvente. Det er imidlertid viktig for gjester med synshemninger å ha gode lenker.

Lenker med unik og meningsfull tekst kan gi rask navigering for mange brukere.

 • Brukere av skjermlesere trenger ikke å høre på hele siden. De kan velge å lytte til og bruke en liste over lenker i stedet.
 • Talegjenkjenningsbrukere bruker lenker ved å si lenken de vil velge høyt.

Det kan være lettere for mange brukere å se og bruke lenker som er korrekt utformet.

 • Brukere med bare tastatur, som kanskje ikke kan bruke musen, kan bruke tastaturet til å navigere til elementer på siden som lenker.
 • Brukere med fargeblindhet kan ikke se fargevariasjon, men kan se en understreket lenke.