Ally-sjekkliste for tilgjengelighet

Sjekklisten for tilgjengelighet i Ally er basert på WCAG 2.2 AA (retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold). Dette er en internasjonal standard for tilgjengelighet, og mesteparten av de nye lovmessige og juridiske kravene over hele verden er i tråd med denne standarden.

I tillegg inneholder Ally en rekke ytterligere kontroller som er litt mer rettet mot brukervennligheten for og kvaliteten på innhold.


Hva slags innhold sjekkes av Ally?

Ally sjekker for øyeblikket disse innholdstypene:

 • Nettsider/HTML-innhold
 • Bilder
 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer

Innhold fra innholdsredigeringen (WYSIWYG)

For øyeblikket ser ikke redaktørene tilgjengelighetsresultater for innhold som er laget i innholdsredigeringen i systemet deres.

Ally ser også etter tilgjengelighetsproblemer i innhold som lages i systemets innholdsredigering (WYSIWYG). Dataene vises som HTML i siderapporten. De vises som application/x-page i CSV-eksporten.

Ally-sjekkliste for tilgjengelighet for administratorer


HTML-sjekkliste

 • Verdien for «Accesskey»-attributtet må være unik
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Tastatur
 • Aktive <area>-elementer må ha alternativ tekst
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
 • Elementer må bare bruke tillatte ARIA-attributter
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Analyse
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
 • Nødvendige ARIA-attributter må oppgis
  • WCAG 2.2 – 4.1.1 Analyse
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
 • Visse ARIA-roller må inneholde spesifikke underordnede elementer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • Visse ARIA-roller må være omsluttet av spesifikke overordnede elementer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • ARIA-roller som brukes, må samsvare med gyldige verdier
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Analyse
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
 • ARIA-attributter må samsvare med gyldige navn
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Analyse
 • ARIA-roller må samsvare med gyldige verdier
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Analyse
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
 • <blink>-elementer er avviklet og skal ikke brukes
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Pause, stopp og skjul
 • Knapper må ha klar og tydelig tekst
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
 • Det må være mulig å hoppe over gjentatte innholdsblokker på sider
  • WCAG 2.2 – 2.4.1 Hopp over blokker
 • Inndatafelt som er knyttet til avmerkingsbokser og har samme verdi for «name»-attributtet, må være en del av en gruppe
 • Tekstelementer må ha nok fargekontrast sammenlignet med bakgrunnen
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • Stort problem
 • <dl>-elementer kan bare direkte inneholde <dt>- og <dd>-grupper og <script>- eller <template>-elementer i riktig rekkefølge (lite problem)
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • <dt>- og <dd>-elementer må omsluttes av et <dl>-element
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • Innebygde <audio>-elementer i YouTubeTM -videoer må ha <track> for undertekster

  Automatisk genererte YouTube-undertekster regnes ikke for å være gyldige undertekster.

  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Undertekster (forhåndsinnspillinger)
  • Stort problem

  Googles retningslinjer for personvern

 • Verdien for «id»-attributtet må være unik
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sidetitler
 • Sider bør ha overskrifter
  • Stort problem
 • Overskrift -strukturen starter ikke på en
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Overskrifter bør ikke være tomme
  • WCAG 2.2 – 2.4.6 Overskrifter og etiketter
  • Stort problem
 • Rammer må ha unike «title»-attributter
  • WCAG 2.2 – 2.4.1 Hopp over blokker
 • <html>-elementet må ha et «lang»-attributt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1
 • Overskriftsstrukturen er ikke riktig, nivåer bør bare økes med ett nivå om gangen
  • Lite problem
 • Bilder må ha beskrivelser i form av alternativ tekst
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • Tekst på knapper og lenker bør ikke gjentas i alternative beskrivelser for bilder
  • Stort problem
 • Bildeknapper må ha alternativ tekst
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • Skjemaelementer må ha etiketter
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • WCAG 2.2 – 3.3.2 Etiketter eller instruksjoner
  • Stort problem
 • Skjemaelementer bør ha en synlig etikett
  • Stort problem
 • <html>-elementet må ha en gyldig verdi for «lang»-attributtet
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • Layouttabeller må ikke bruke elementer fra datatabeller
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • Lenker må ha klar og tydelig tekst
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Navn, rolle og verdi
  • Lite problem
 • Lenker fungerer og er ikke brutt

  Denne sjekken er bare i Ally for nettsteder og Web Community Manager (WCM) for øyeblikket.

 • <ul> og <ol> kan bare direkte inneholde <li> innholdselementer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • <li>-elementer må omsluttes av et <ul>- eller <ol>-element
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • <marquee>-elementer er avviklet og skal ikke brukes
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Pause, stopp og skjul
 • Tidsstyrt oppdatering må ikke brukes
  • WCAG 2.2 – 2.2.1 Justerbar tidsstyring
  • WCAG 2.2 – 2.2.4 Avbrudd
  • WCAG 2.2 – 3.2.5 Endring på forespørsel
 • Zooming og skalering må ikke være deaktivert (2x)
  • WCAG 2.2 – 1.4.4 Endre størrelse på tekst
 • Zooming og skalering bør bruke 5 som maksimal skala
 • <object>-elementer må ha alternativ tekst
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
 • Inndatafelt som er knyttet til valgknapper og har samme verdi for «name»-attributtet, må være en del av en gruppe
 • Innhold bør omsluttes av landemerkeregioner
 • «scope»-attributtet bør brukes korrekt for tabeller
 • Bildekart på serversiden må ikke brukes
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Tastatur
 • Siden bør ha en «hopp over»-lenke som første lenke
 • Elementer bør ikke ha en «tabindex» som er større enn null
 • <caption>-elementet bør ikke inneholde samme tekst som «summary»-attributtet
 • Data- eller overskriftsceller bør ikke brukes til teksting for datatabeller
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Alle <td>-elementer som ikke er tomme, i tabeller som er større enn 3 x 3, må ha en tilknyttet tabelloverskrift
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Alle celler i <table>-elementer som bruker «headers»-attributtet, må bare vise til andre celler i samme tabell
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • Alle <th>-elementer og elementer med «role=columnheader/rowheader» må ha dataceller de beskriver
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • Dokumenter må ha et <title>-element for å gjøre det lettere å navigere
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sidetitler
 • «lang»-attributtet må ha en gyldig verdi
  • WCAG 2.2 – 3.1.2 Språk for deler
  • Lite problem
 • Innebygde <video>-elementer for YouTube må ha <track> for undertekster
  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspillinger)
  • WCAG 2.2 – 1.2.3 Lydbeskrivelser eller mediealternativer (forhåndsinnspillinger)
  • Stort problem
 • <video>-elementer må ha et spor for lydbeskrivelse
  • WCAG 2.2 – 1.2.5 Lydbeskrivelser (forhåndsinnspillinger)
  • Stort problem

Sjekkliste for bilder

Dette inkluderer JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- og TIFF-filer.

 • Bildet kan fremkalle anfall
  • WCAG 2.2 – 2.3 Anfall
  • Alvorlig problem
 • Bildet mangler alternativ beskrivelse
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • Bildet har tekst som ikke inngår i den alternative beskrivelsen
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Bilder av tekst
  • Lite problem
 • Bildet har kontrastproblemer
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (forsterket)
  • Stort problem

Sjekkliste for PDF-filer

 • PDF-filen er feilformatert
  • Alvorlig problem
 • PDF-filen er kryptert
  • Alvorlig problem
 • PDF-filen er skannet
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Bilder av tekst
  • Alvorlig problem
 • PDF-filen er ikke tagget
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • WCAG 2.2 – 1.3.2 Sekvenser med mening
  • Stort problem
 • PDF-filen har ikke noe angitt språk
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • PDF-filen har ikke riktig språk angitt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • PDF-filen har bilder uten alternative beskrivelser
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • PDF-filen har kontrastproblemer
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (forsterket)
  • Stort problem
 • PDF-filen har ingen overskrifter

  For øyeblikket er tilgjengelighetskontrollen bare obligatorisk for PDF-filer med minimum tre sider.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • PDF-filen har ikke korrekt overskriftsstruktur
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Lite problem
 • Overskriftsstrukturen til PDF-filen starter ikke på 1
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Overskriftsstrukturen til PDF-filen har mer enn seks nivåer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Lite problem
 • PDF-filen har tabeller uten overskrifter
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • PDF-filen har ikke noen tittel
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sidetitler
  • Lite problem

Sjekkliste for Office-dokumenter

Dette inkluderer Microsoft® Word og LibreOffice Writer.

 • Dokumentet er feilformatert
  • Alvorlig problem
 • Dokumentet er kryptert
  • Alvorlig problem
 • Dokumentet har ikke noe angitt språk
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • Dokumentet har ikke riktig språk angitt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • Dokumentet har bilder uten alternative beskrivelser

  Når du bruker webversjonen av Office 365, må du fylle ut feltet "Beskrivelse"  i Alternativ tekst-panelet.

  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • Dokumentet har tekst med for lav kontrast
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (forsterket)
  • Stort problem
 • Dokumentet har ingen overskrifter

  For øyeblikket er tilgjengelighetskontrollen bare obligatorisk for Word-dokumenter med minimum tolv avsnitt.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Dokumentet har ikke korrekt overskriftsstruktur
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Lite problem
 • Overskriftsstrukturen til dokumentet starter ikke på 1
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Overskriftsstrukturen til dokumentet har mer enn seks nivåer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Lite problem
 • Dokumentet har tabeller uten overskrifter
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem

Sjekkliste for presentasjonslysbilde

Dette inkluderer Microsoft® Powerpoint® og LibreOffice Impress.

 • Presentasjonen er feil formet
  • Alvorlig problem
 • Presentasjonen er kryptert
  • Alvorlig problem
 • Presentasjonen har ikke noe angitt språk
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • Presentasjonen har ikke riktig språksett
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Språk for siden
  • Lite problem
 • Presentasjonen har bilder uten alternative beskrivelser
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Innhold som ikke består av tekst
  • Stort problem
 • Presentasjonen har tekst med for lav kontrast
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (forsterket)
  • Stort problem
 • Presentasjonen har ingen overskrifter

  Tilgjengelighetskontrollen krever minst én tittel for hvert sjuende lysbilde i PowerPoint-presentasjoner.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem
 • Presentasjonen har tabeller, men ikke overskrifter
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Informasjon og relasjoner
  • Stort problem