Vi jobber alltid med å forbedre undervisnings- og læringsopplevelsen.

Følg denne siden for å få e-postoppdateringer når vi publiserer nyheter


Forhåndsvisning og fremheving

Nå viser undervisertilbakemeldingen forhåndsvisninger i nettleseren for PDF-filer, Word-dokumenter og PowerPoint-presentasjoner. Disse forhåndsvisningene brukes for å identifisere hvor i dokeumtentet du kan finne spesifikke tilgjengelighetsproblemer. For øyeblikket fremheves disse problemene:

  • Bilder uten egnet alternativ beskrivelse
  • Tekstfragmenter med utilstrekkelig kontrast
  • Tabeller uten tabelloverskrifter

Undervisertilbakemeldingen for andre tilgjengelighetsproblemer viser bare forhåndsvisningen av innhold uten fremhevinger.

Denne funksjonen bør gjøre det vesentlig lettere å identifisere problemer i dokumenter, noe som bør redusere utbedringstiden betraktelig.