Denne konfigurasjonen bruker din nåværende nøkkel, hemmelighet og klient-ID for Ally. Hvis du ikke vet det, kan du gå til Building Block-innstillinger og registrere dem, eller du kan spørre teknisk konsulent for Blackboard om det.

Opprett Ally LTI-leverandør

Lær mer om hvordan du oppretter LTI-verktøyleverandører

 1. Fra administratorpanelet velger du LTI-verktøyleverandører.
 2. Velg Registrer leverandørdomene.
 3. Angi Leverandørdomene for ditt vertsdatasenteret. Hvis du ikke er sikker, kan du se informasjonen fra Building Block-innstillinger.
  • Amerikanske datasenter: prod.ally.ac
  • Kanadiske datasenter: prod-ca-central-1.ally.ac
  • Europeisk datasenter: prod-eu-central-1.ally.ac
  • Singaporsk datasenter: prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • Australsk datasenter: prod-ap-southeast-2.ally.ac
 4. Velg Godtatt for Status for leverandørdomen.
 5. Velg Send brukerdata bare over SSL for Send brukerdata -innstillingen.
 6. Velg bareRolle i emne-alternativet for Brukerfelt som skal sendes. Alle alternativer velges som standard, fjerner du avkryssingen for de andre alternativene.
 7. Velg Ja om Gi tilgang til medlemsskapstjenesten.
 8. Velg Send.

Opprett Ally-plasseringer

Når du har lagt til en ny LTI-leverandør, vises den i listen over LTI-leverandører. Herfra kan du plassere verktøyet i Learn.

Mer om administrering av plasseringer i Blackboard Learn.

 1. I listen over LTI-verktøyleverandører ser du etter Ally-leverandør du har opprettet.
 2. Åpne Alternativer-menyen for Ally-leverandøren.
 3. Velg Administrer plasseringer.
 4. Velg Opprett plassering og angi denne informasjonen:
  • Etikett: Tilgjengelighetsrapport
  • Beskrivelse: Rapport om emnetilgjengelighet i Blackboard Ally
  • Håndtere: Ally – undervisere – rapport
 5. Velg Ja for Tilgjengelighet.
 6. Ved siden av Type velg Studentverktøy.

  Verktøyet vil være tilgjengelig i studentverktøy og kan skjules senere.

 7. Kryss av i Start i nytt vindu.
 8. Hvis du vil legge til et ikon, velger du Bla gjennom og Ally-ikonet.

  Du kan lagre og bruke dette Ally-ikonet.

  Ally icon
 9. Bruk én av disse nettadressene for Nettadresse for verktøyleverandør. Erstatte "[ClientID]" med klient-ID-en i Building Block-innstillinger.
  • Institusjoner driftet i det amerikanske datasenteret: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det kanadiske datasenteret: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det europeiske datasenteret: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det singaporske datasenteret: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det australske datasenteret: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 10. Angi Verktøyleverandør-nøkkel fra Building Block-innstillinger.
 11. Angi Hemmelighet for verktøyleverandør fra dine Building Block-innstillinger.
 12. Velg Send.

Tilgjengelighetsrapport vises som et alternativ i et emne i verktøy for studenter. Undervisere kan skjule lenken, så studentene ikke ser den. Hvis du støter på problemer under konfigurering av rapporten, bør du Send en sak i Behind the Blackboard.

Blackboard Learn Skriv ned nøkkel, hemmelighet og klient-ID


Skriv ned nøkkel, hemmelighet og klient-ID

Du trenger verktøyets leverandør/forbruker-nøkkelen, verktøyets leverandør/delte hemmelighet og klient-ID-en for å konfigurere rapporten om emnetilgjengelighet.

Følg disse trinnene for å registrere informasjonen. Hvis disse trinnene ikke er tilgjengelige i miljøet ditt, bør du spørre teknisk konsulent for Blackboard om det.

 1. Gå til administratorpanelet, og velg Building Blocks.
 2. Velg Installerte verktøy.
 3. Finn Ally-integreringen, og velg Alternativer-menyen.
 4. Velg Innstillinger.
 5. Registrer informasjonen i disse feltene for senere bruk.
  • Nøkkel for verktøyleverandør
  • Hemmelighet for verktøyleverandør
  • Klient-ID
  • Nettadresse for Ally-rapporten
 6. Velg Avbryt og gå tilbake til administratorpanelet.