Denne konfigurasjonen bruker din nåværende nøkkel, hemmelighet og klient-ID for Ally. Hvis du ikke kan den, kan du spørre en fagansvarlig for Blackboard om det.

Last ned og installer Building Block

 1. Last ned Building Block fra GitHub.
 2. Installer Building Block i Learn-miljøet ditt.

Registrer nytt verktøy

 1. Velg i administratorpanelet Grunnleggende LTI-verktøy.
 2. Du kan også velge Systeminnstillinger. I Standard tilgjengelighet-menyen velg Standard på.
 3. Velg Registrer nytt verktøy.
  • Hvis du ser et advarsel-ikon
   etter at du har lagt til informasjonen i de neste trinnene, kan du ignorere den.
 4. Angi denne informasjonen
  • Navn: Tilgjengelighetsrapport
  • Beskrivelse: Rapport om emnetilgjengelighet i Blackboard Ally
 5. Bruk en av disse nettadressene for Startnettadresse. Erstatt "[ClientID]" med din klient-ID.
  • Institusjoner driftet i det amerikanske datasenteret: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det kanadiske datasenteret: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det europeiske datasenteret: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det singaporske datasenteret: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det australske datasenteret: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Angi Forbrukernøkkel.
 7. Angi Delt hemmelighet.
 8. I Signaturmetode-menyen velg HMAC-SHA1.
 9. Ved ANDRE INNSTILLINGER, i Ikon-fil-feltet legger du til en lenke til Ally-ikonet.

  Du kan lagre og bruke denne Ally-logoen.

  Ally icon
 10. Velg Send.

Konfigurer LTI-verktøyet for rapporten om emnetilgjengelighet

 1. I Grunnleggende LTI-verktøy-siden, kan du åpne menyen for verktøy du har registrert.
 2. Velg Rediger datainnstillinger.
 3. Ved KONTEKST DATA kryss av Kontekst-ID avkryssingsruten.
 4. Ved PERSONLIGE DATA velg disse innstillingene:
  • I Bruker-ID-menyen, velg Kreves av verktøy.
  • I Verdi som skal brukes for bruker-ID-menyen, velg Databasenøkkel.
  • Kryss av Brukerroller-avkryssingsruten.
 5. Ved TILORDNINGER AV EMNEROLLER, kryss av UNDERVISNING-avkryssingsruten for begge rollenavnene Underviser og Undervisningsassistent.
 6. Velg Send.
 7. Åpne menyen for verktøy du har registrert og velg Legg til som emneverktøy.
 8. Åpne menyen for verktøy du har registrert og velg Aktiver.

Tilgjengelighetsrapport vises som et alternativ i et emne i verktøy for studenter. Undervisere kan skjule lenken, så studentene ikke ser den. Hvis du støter på problemer under konfigurering av rapporten, bør du Send en sak i Behind the Blackboard.