I Canvas kan du opprette to typer utviklernøkler: LTI- og API-nøkler. Disse instruksjonene gjelder for LTI-utviklernøkler. Vil du opprette API-utviklernøkler? Gå til API-utviklernøkler for Canvas.

Ally bruker LTI for integrering med læringsplattformen (LMS). LTI er en standard utviklet av IMS Global for sikre og enkle integreringer.

Standarden gir brukere tilgang til Ally uten at de må forlate Canvas. Du trenger ikke logge på flere nettsteder: LTI gjør det mulig å utveksle informasjon på en sikker måte som gir brukerne en sammenhengende opplevelse.

Det finnes to versjoner av LTI: v1.1 og v1.3. Hver versjon krever forskjellige konfigurasjonstrinn. Den gjeldende versjonen er LTI v1.3. Den største forskjellen fra tidligere versjoner er den oppgraderte sikkerhetsmodellen som er basert på OAuth2, OpenID Connect og JSON Web Tokens.

Ally går over til LTI 1.3 for å ta i bruk den oppgraderte sikkerhetsmodellen.

Hva betyr dette for deg? Dette har ingen betydning hvis du er ny bruker av Ally. Vi konfigurerer Ally-integreringen sammen med deg. Hvis du imidlertid allerede har Ally integrert med LMS, må du konfigurere integreringen på nytt med LTI 1.3.

Konfigurer Ally-integreringen på nytt med LTI 1.3

En vanlig institusjon har disse tre Ally-verktøyene tilgjengelige i rotkontoen:

Hvert verktøy har en/et tilsvarende LTI-utviklernøkkel og -program.

Du må konfigurere hvert verktøy ved å følge denne prosessen:

 1. Opprett en LTI 1.3-utviklernøkkel for hvert verktøy.
 2. Konfigurer alle verktøyprogrammene med informasjonen til utviklernøkkelen.
 3. Send utviklernøkkel-ID-en og LTI-distribusjons-ID-en for hvert verktøy til Ally for konfigurasjon. 
 4. Fjern LTI 1.1-konfigurasjonen.

  Følg dette trinnet til slutt for en enkel overgang uten avbrudd.

Opprett en LTI-utviklernøkkel for hvert verktøy

 1. Gå til rotkontoen for Canvas-forekomsten, og gå til Utviklernøkler.
 2. Velg + Utviklernøkkel-knappen, og velg LTI-nøkkel.
  Developer Keys page on a Canvas environment. The + Developer Key button is expanded showing the LTI Key option.
  Skjermen for Konfigurer nøkkelinnstillinger åpnes.
 3. Velg Metode-menyen, og velg Lim inn JSON.
  The Method menu opened with the Paste JSON open highlighted.
 4. Åpne URL-en til LTI-verktøyet du oppretter nøkkelen for, for å generere JSON-konfigurasjonen. Erstatt [AllyEnvironment] med informasjonen om miljøet der institusjonen din driftes. 
  • Institusjonsrapporthttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/institution
  • Klientkonfigurasjonhttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/config
  • Rapport om emnetilgjengelighethttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/course
 5. Kopier informasjonen på nettsiden som åpnes.
 6. Kopier og lim inn denne lenken i feltet Omdiriger URI-er. Erstatt [AllyEnvironment] med informasjonen om miljøet der institusjonen din driftes
  • https://<AllyEnvironment>/api/v2/auth/lti/1.3/callback
 7. Oppgi et nøkkelnavn.

  Inkluder navnet på verktøyet og LTI 1.3 i hver av dem. For eksempel: Ally-institusjonsrapport LTI 1.3, Ally-rapport om emnetilgjengelighet for LTI 1.3 og Ally-klientkonfigurasjon LTI 1.3.

 8. Velg Lagre. Den nye nøkkelen legges til på Utviklernøkler-siden og er slått av som standard.
 9. Slå på den nye nøkkelen.
 10. Kopier nøkkel-ID-nummeret og hemmeligheten i Detaljer-kolonnen. Dette nøkkel-ID-nummeret er den unike klient-ID-en din.

Ally-miljø for området ditt

Bruk informasjonen til Ally-miljøet der institusjonen din driftes.

 • Datasenter i USA: prod.ally.ac
 • Datasenter i Canada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Datasenter i Australia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Konfigurer verktøyet

Følg disse trinnene for verktøyene for institusjonsrapport, klientkonfigurasjon og rapport om emnetilgjengelighet.

 1. Gå til rotkontoen og velg Innstillinger.
 2. Velg Apper og Vis appkonfigurasjon.
 3. Velg Legg til en app-knappen.
 4. I Konfigurasjonstype-menyen velger du Etter klient-ID.
 5. Lim inn klientnøkkel-ID-nummeret du ga Ally-brukerstøtteteamet i Klient-ID-feltet.
 6. Velg Send.
 7. Velg Installer.
 8. Kopier LTI-distribusjons-ID-en for hvert rapportverktøy.

En ny lenke til verktøyet vises i den venstre navigasjonslisten over lenker. Når Ally har konfigurert verktøyet i Ally-systemet, har du tilgang til verktøyet fra denne lenken.

Send nøkkel-ID-en til Ally

Gå til Behind the Blackboard og opprett en henvendelse til brukerstøtten med denne informasjonen, slik at Ally-teamet kan konfigurere verktøyene i Ally-systemet:

 • Utviklernøkkel-ID for hvert verktøy
 • LTI-distribusjons-ID for hvert verktøy
 • Forespørsel om å konfigurere LTI 1.3-verktøyene

Eksempel: Utviklernøkkelen for institusjonsrapporten min er: #00000000000000000. Distribusjons-ID-en til institusjonsrapporten min er: 0000:00c00dc0ec00c00cdc000fced. Konfigurer LTI1.3-rapporten min.

Du kan ha separate rapporter for de ulike underkontoene i Canvas-miljøet. Kopier distribusjons-ID-en til underkontoen, og legg til denne informasjonen i henvendelsen.

Oppdater utdraget av Canvas-temaet i Ally

Når Ally-institusjonsrapporten er konfigurert med LTI 1.3, oppdaterer du Ally-utdraget i Canvas-temaet. Det må være et «lti13Id»-felt som samsvarer med klient-ID-en til LTI 1.3-institusjonsrapporten (ID-en til Ally-verktøyet) som er lagt til.

 1. Som Canvas-administrator går du til Administrator og velger Konto.
 2. Velg Temaer.
 3. Hold pekeren over det aktive temaet, og velg Åpne i temaredigeringsverktøyet.
 4. Velg Last opp-fanen.
 5. I JavaScript-utdraget legger du til ltil3Id-egenskapen. Erstatt [InstitutionalReportDeveloperKeyID] med nøkkelutvikler-ID-en til institusjonsrapporten.

  window.ALLY_CFG = {
   'baseUrl': 'https://prod.ally.ac',
   'clientId': 00000,
   'lti13Id': '<YourInstitutionalReportDeveloperKeyID>'
  };
  $.getScript(ALLY_CFG.baseUrl + '/integration/canvas/ally.js');

 6. Velg Bruk tema.