Teamet bak Blackboard Ally jobber hardt for å sikre at alle produkter og tjenester vi leverer, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uansett alder, funksjonsevne eller situasjon. I tråd med vår sterke lederskapstradisjon knyttet til tilgjengelighet er produktene våre laget og utviklet i henhold til de internasjonalt anerkjente retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå AA, i tillegg til Section 508-standardene i USA. En tredjepart gjennomfører jevnlig revisjon av programvaren vår for å sikre at kvalitetskrav blir oppfylt og opprettholdt.

Alle dokumentene er bare tilgjengelig på engelsk.

Tilgjengelighetssamsvar: Blackboard Ally