Enkle måter å gjøre innhold tilgjengelig på.

  1. Bruk beskrivende overskrifter til å organisere innhold. Overskrifter er avgjørende når det gjelder å lage tilgjengelig innhold. De gjør det mulig å gå direkte til spesifikt innhold, og de kan spare brukere av hjelpeverktøy for timevis av ekstraarbeid. Hold det enkelt, og bruk overskriftsstilene som er gjort tilgjengelige i verktøyet du skriver i.
  2. Unngå å bare bruke skriftstiler til å vise hva som er viktig. Skjermlesere identifiserer ikke skriftstiler som fet og farget skrift. Hvis du vil gjøre at noe skiller seg ut visuelt, bør du sørge for at du bruker et tilgjengelig alternativ. Eksempelvis kan du bruke et utropstegn i slutten av setninger med viktig informasjon. Skjermlesere tar med utropstegn og spørsmålstegn i beregningen. Det betyr ikke at det leses opp «spørsmålstegn», men snarere at spørsmål får en spørrende tone.
  3. Legg til alternativ tekst (alt-tekst) for bilder. Du bør først tenke over hva som er formålet med bilder du vil bruke. Hvis du ikke vet hva som er meningen eller formålet med et bilde, bør du la være å bruke det. Da blir det å anse som rot, og det kan bli overveldende for personer med lærevansker. Deretter bør du legge til alt-tekst som klar og konsis og beskriver nøyaktig hva bildet er. Eksempel: alt="bilde av en celle som deles". Hvis bildet er et diagram som formidler mer komplisert informasjon, må du ha med en lang beskrivelse eller inkludere informasjonen i tekstformat.
  4. Gjør lenkene beskrivende. Alle lenker bør beskrive hva brukeren kan regne med å finne når han eller hun klikker på dem. Nettadresser anses ikke for å være informative og bør ikke brukes. Informer brukerne om lenker som åpnes i nye vinduer, ettersom nye vinduer kan være forvirrende.
  5. Bruk lister i stedet for tabeller der du kan. Tabeller kan gjøres tilgjengelige, men brukere av skjermlesere må kunne avanserte tastekommandoer for å kunne navigere i og forstå dem. Hvis du bruker tabeller, bør du bruke kolonneoverskrifter (<th>). Da leser skjermleseren opp kolonneoverskriften på nytt for hver celle etter hvert som brukeren navigerer i tabellen, og brukeren får kontekst for innholdet i hver celle. Tenk over hvordan hver celle blir lest opp når du gir navn til kolonner og legger til informasjon i cellen.
  6. Ta med beskrivende teksting i videoer. Når du tar med beskrivende teksting, sikrer du at brukere med hørselshemninger også kan ha nytte av innholdet. Du finner mer informasjon under Teksting av videoinnhold.
  7. Formater filene dine så de er tilgjengelige. Én av klagene vi oftest får fra studenter med synshemninger, er at de ikke har tilgang til innhold i vedlegg. Du bør formatere eventuelle vedlagte dokumenter med egnede overskrifter for å sikre at de fungerer godt med skjermlesere. Når du oppretter dokumenter, bør du bruke alternativene for formatering og stil i Microsoft Office, Adobe eller andre verktøy for tekstbehandling for å definere egnede overskrifter og lister. Du finner mer informasjon under Formater tilgjengelige dokumenter.
  8. Tagg PDF-filer. Vedlagte PDF-filer må tagges riktig for å sikre at strukturen kan leses av skjermlesere. Med enkle metoder for «skriv ut» eller «lagre» som PDF lagres det ett enkelt bilde av filen. Selv om dokumentet ser ut til å være strukturert riktig, kan ikke skjermleseren samhandle med eller lese materialet. Du finner mer informasjon om hvordan du lager tilgjengelige PDF-dokumenter, i artikkelen om samsvar med tilgjengelighetsstandarder for PDF-filer på Adobe Acrobat-nettstedet.
  9. Gi studentene klare forventninger, instruksjoner og retningslinjer for alle oppgaver og prøver. Studenter med nedsatte kognitive evner eller lærevansker kan ha problemer med å fokusere på selv enkle oppgaver. Tydelige retningslinjer og forståelige forventninger kan hjelpe dem med å fokusere, noe som øker sjansene deres for å lykkes.

Tilgjengelighet innen MOOC

Meld deg på det synkrone emnet vårt omtilgjengelighet innen MOOC med inkluderende design av nettemner. Finn ut hvordan du kan levere nettemner og innhold med økt tilgjengelighet for studentene. Dette emnet er bare en liten del av Blackboards tiltak for å øke oppmerksomheten rundt gode fremgangsmåter som legger til rette for mer inkluderende læringsmiljøer.

Emnearkivet for universal design og tilgjengelighet for nettlæring

Last ned en kopi av emnearkivet for å tilpasse og bruke det ved institusjonen din. Dette arkivet (1,9 MB) er kompatibelt med Blackboard Learn 9.1 SP 8 eller nyere. Du må ikke pakke ut eller åpne arkivet. En systemadministrator må gjenopprette emnet i systemet.