Vi i Blackboard er svært opptatt av å levere produktopplevelser som overholder de høyeste globale standardene for tilgjengelighet. Vi mener at et modent digitalt tilgjengelighetsprogram må etablere en bærekraftig organisasjonskultur når det gjelder tilgjengelighet.

Tilgjengelighet innen MOOC

Meld deg på det synkrone emnet vårt omtilgjengelighet innen MOOC med inkluderende design av nettemner. Finn ut hvordan du kan levere nettemner og innhold med økt tilgjengelighet for studentene. Dette emnet er bare en liten del av Blackboards tiltak for å øke oppmerksomheten rundt gode fremgangsmåter som legger til rette for mer inkluderende læringsmiljøer.

Tilgjengelighet hos Blackboard