אילו גרסאות של Blackboard Learn תומכות ב-Ally?

Blackboard Ally נתמכת ב-Learn 9.1 Q2 2017 CU3 ואילך. היא זמינה גם עבור Learn SaaS הן בתצוגת הקורס Original והן בתצוגת קורס Ultra.

מוסדות Solaris באירוח עצמי אינם נתמכים.

האם ניתן לדרג תוכן באוסף התוכן של Blackboard Learn לפני החלת התוכן על קורס?

Ally מנקדת רק את התוכן המשמש בקורס. תוכן שאינו בשימוש עשוי להטות את הדוחש של המוסד ואינו כלול.

באפשרותך להעלות תוכן אל תיקייה מוסתרת בקורס, אם מרצים רוצים לבצע עדכוני נגישות לפני הפיכתה לזמינה.

האם Ally סורקת את כל התוכן באוסף התוכן?

Ally סורקת כעת רק פריטים המצורפים לקורס עצמו. המשמעות היא שהדיווח יכלול רק פריטים שהתלמיד יכול לגשת אליהם. הוא אינו כולל תוכן שאינו בשימוש.

מדוע אני לא רואה את התצורה של Ally בלוח מנהל המערכת שלי?

אתה זקוק ל-Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 או ל-Blackboard Learn Q4 2019 (ואילך) כדי לראות את התצורה של Ally בלוח מנהל המערכת.

אם אתה נמצא במהדורה הנכונה, Blackboard Learn אינו בוחר תמיד באופן אוטומטי את הקישור החדש הזה בעת שדרוג למהדורה זו. אם זה המקרה, באפשרותך להחליף בין מצבי הזמינות של Ally Building Block למצבכבוי ולאחר מכן למצב מופעל שוב. בשלב זה, הקישור התצורה של Ally יהפוך לזמין.

אם אתה עובד במהדורה קודמת, אנחנו מספקים לך הוראות בנוגע לאופן קבלת הגישה אל התצורה של Ally במהלך ההגדרה.

אם עדיין אין לך גישה, שלח בקשה דרך Behind the Blackboard.