אנחנו מבצעים את ההגדרה עבורך. אם לא התקנת את Ally, פנה לנציג Blackboard שלך או שלח בקשה דרך Behind the Blackboard.

מידע נוסף בנוגע לאופן ההגדרה של Ally בסביבת Blackboard Learn

מוכן ללחוץ על המתג? לאחר שנוצר השילוב של Ally, באפשרותך לשלוט בזמינות של Ally דרך האזור 'כלים' של לוח מנהל המערכת.

לוח מנהל מערכת > כלים > Ally


קבלת גישה לתצורה של Ally

דרך התצורה של Ally באפשרותך להפעיל או לכבות את Ally בכל הקורסים שלך וליצור הגדרות עזרה מותאמות אישית.

עבור אל לוח מנהלי המערכת כדי למצוא את התצורה של Ally.