חזרה להצהרת הפרטיות

דף זה מסביר מה חדש בהצהרת הפרטיות שלנו ומציג את היסטוריית השינויים.

דצמבר 2020

שינויים עיקריים בגרסה זו:

 • אנו עדכנו סעיפים הקשורים להעברות נתונים בהינתן ביטול התורף של מסגרת מגן הפרטיות בין אירופה לארה"ב. 

 • ביצענו שינויים בסעיף המסביר כיצד אנו משתמשים במידע עבור מוצרים שאנו מספקים ישירות למשתמשי קצה, לאור מוצר Blackboard Assist החדש שלנו.


 אפריל 2020

מיקום המשרד עודכן. אין שינויים נוספים בתוכן.


דצמבר 2019

שינויים עיקריים בגרסה זו:

 • אנו כללנו הפניה להודעת הפרטיות הנפרדת של קליפורניה והפניה לזכויות CCPA בסעיף "הזכויות שלך". 

 • כללנו הבהרות בסעיפים שונים כדי להבחין בין האופן שבו אנו משתמשים במידע אישי ומשתפים אותו למטרות שלנו כ'בקר' (לדוגמה, עבור אתרי האינטרנט שלנו, שיווק) והאופן שבו אנו משתמשים במידע אישי בשם הלקוחות שלנו כ'מעבד'.  

 • סיפקנו פרטים נוספים על גישת הפרטיות שלנו כאשר אנו משתמשים במידע אישי עבור ההערכה, השיפור והפיתוח של המוצרים והשירותים שלנו.

 • עדכנו את הסעיף 'משתמשי DTLS שלנו, גרסאות הניסיון המקוונות או Open Education' כדי לשקף את Digital Teaching and Learning Services‏ (DTLS) החדשים.

 • כללנו הבהרה במחויבויות שלנו במקרה של שינוי במבנה העסקי שלנו.

 • הבהרנו שבעוד שאין פרסום התנהגותי במוצרים ובשירותים שלנו, אנו עשויים לבצע פרסום הקשרי. 

 • כללנו פרטים נוספים על הגישה שלנו בסעיף על פרטיות ילדים.


מאי 2018

עיצבנו מחדש באופן מלא את הצהרת הפרטיות שלנו, אבל לא שינינו את אופן השימוש במידע האישי שלך. השיפורים העיקריים הם:

 • אנו משתמשים בשפה פשוטה יותר.
 • כללנו סיכום בהתחלה עבור מי שאין לו זמן לקריאת כל הפרטים.
 • אנו מסבירים טוב יותר באילו נסיבות אנחנו 'בקר נתונים', כאשר אנו משתמשים במידע אישי בשם הלקוחות שלנו כ'מעבד נתונים', ומה המשמעות של זה עבורנו.
 • עיצבנו את המידע העיקרי בשלושה סעיפים (משתמשי אתר אינרטנט, משתמשי קצה של הלקוחות שלנו ומשתמשים של גרסאות הניסיון שלנו) כדי לשקף שהאופן שבו אנו משתמשים במידע שלך תלוי בקשר שלך איתנו.
 • אנו מתארים ביתר פירוט איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ועם מי אנו משתפים אותו.
 • אנו מפרטים את פעילויות השיווק שלנו בצורה ברורה יותר.

יוני 2017

קבל גישה לגרסת יוני 2017 השמורה בארכיון של מדיניות הפרטיות שלנו כאן.