מגן הפרטיות של Blackboard

Blackboard, Inc.‎, Blackboard Connect, Inc.‎, ו-Schoolwires, Inc.‎ ("Blackboard") מצייתת למסגרת מגן הפרטיות בין אירופה לארה"ב כפי שנקבעה על-ידי משרד המסחר האמריקני בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי שהתקבל מהאזור הכלכלי האירופי ("EEA") ובריטניה ("UK"). Blackboard אישרה שהיא מצייתת לעקרונות מגן הפרטיות של הודעה, בחירה, נשיאה באחריות עבור העברה קדימה, אבטחה, שלמות הנתונים והגבלת מטרה, גישה ומקורות סיוע, אכיפה וחבות ("עקרונות"). אם קיימת התנגשות בין המדיניות בהצהרה זו לעקרונות מגן הפרטיות, העקרונות יקבלו קדימות. כדי לקבל מידע נוסף אודות מגן הפרטיות, בקר באתר האינטרנט של מגן הפרטיות של משרד המסחר האמריקני: https://www.privacyshield.gov/. לקבלת מידע נוסף בנוגע לאישור מגן הפרטיות שלנו, ראה: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.

עבור מידע כללי על המחויבות שלנו כלפי פרטיות נתונים, עיין במרכז הפרטיות ובהצהרת הפרטיות שלנו.


מטרה

מטרת הצהרת מגן הפרטיות של Blackboard ("הצהרה") היא לפרט את האופן שבו אנו מצייתים לעקרונות מגן הפרטיות ביחס למידע האישי שאנו אוספים. אם ברצונך לקבל מידע נוסף בנוגע לנהלי הפריטות שלנו ביחס למידע שנאסף באתר אינטרנט זה באופן כללי, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו. אם קיימת התנגשות בין הצהרה זו למגן הפרטיות, הצהרה זו תקבל קדימות.


היקף

הצהרה זו חלה על כל המידע האישי המתקבל על-ידי Blackboard מהאזור הכלכלי האירופי או בריטניה תוך הסתמכות על מגן הפרטיות.

Blackboard מאשרת שמסגרת מגן הפרטיות בין אירופה לארה"ב נפסלה לאחרונה כבסיס להעברת מידע אישי במסגרת ה-GDPR על-ידי בית הדין האירופי לצדק, ולפיכך איננו מסתמים עליה עוד למטרה זו. עם זאת, Blackboard שומרת את האישור כדי להמשיך ולהדגים את מחויבותנו להגן על מידע אישי המועבר אל Blackboard מהאזור הכלכלי האירופי ובריטניה.


פעילויות עיבוד נתונים של Blackboard

Blackboard משמשת לעתים כמעבד נתונים או בקר נתונים בעת עיבוד נתונים אישיים שהועברו מהאזור הכלכלי האירופי או בריטניה, בהתאם למוצר או לשירות של Blackboard. למרות שסוגי הנתונים ש-Blackboard אוספת ומעבדת עשויים להשתנות בהתאם למוצר ולהעדפות הלקוחות שלנו, הנתונים שאנו אוספים כוללים בדרך כלל מידע אישי הקשור לתלמידים ולמשתמשי קצה אחרים של המוצרים והשירותים שלנו ובתי ספר/ארגונים, מידע על חיוב ותשלומים, אופן פעולה של גלישה באינטרנט ומידע נוסף הקשור להתקן משתמש המשמש לקבלת גישה לשירותים, ומידע נוסף כפי שמתואר בהצהרת הפרטיות שלנו. Blackboard מעבדת נתונים אלה למטרת אספקת השירותים העסקיים והשירותים לצרכנים שלנו; חיוב ותשלומים; שירות לקוחות ותמיכה במוצרים; תקשורת ושיווק; ניתוח לקבלת מידע ולשיפור השירותים שלנו; מטרות פנימיות נוספות.


עקרונות

 1. הודעה. אנו נספק לאנשים הודעה על נהלי איסוף הנתונים ועיבוד הנתונים שלנו דרך הצהרת הפרטיות שלנו, ונספק תיאור של המידע האישי שאנו אוספים, המטרה והשימוש במידע האישי, קטגוריות של גורמי צד שלישי שאיתם אנו משתפים מידע כזה (והמטרות שלשמן אנו עושים זאת), זכותו של אדם לגשת למידע כזה, האפשרויות והאמצעים שעומדים לרשותו של אדם כדי להגביל את השימוש במידע אישי והחשיפה שלו, וחשיפות נוספות התואמות לעיקרון ההודעה. כאשר אנו מעבדים מידע אישי בשם מוסד חינוכי או מוסד אחר (כל אחד מהווה "מוסד"), שאיתו יש לך קשר ישיר, אנו נעבוד איתו כדי לסייע לו לספק לך הודעה מתאימה.
 2. בחירה. אנו מספקים לאנשים את ההזדמנות לבטל את הסכמתם למידע אישי (או לספק הסכמה מפורשת להצטרפות עבור מידע רגיש) אשר: (i) נחשף לצד שלישי (שאינו ספק שירות או כפוף לבקשה חוקית כפי שמוגדר להלן), או (ii) משמש למטרה שונה מהותית מהמטרה שעבורה נאסף במקור (כפי שמוגדר בהצהרת הפרטיות) או אושר לאחר מכן על-ידיך אם נסיבות כאלה מתעוררות. אתה יכול לסרב בכל עת לשימוש במידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר, על-ידי ביצוע נהלי ביטול ההרשמה המופיעים בהודעה שנשלחה אליך. כדי לממש זכות זו, עליך להתחבר לחשבון שלך דרך השירותים ולהשתמש בפונקציונליות שהוקצתה. אם יש לך שאלות נוספות הקשורות לנושא לעיל, תוכל גם ליצור איתנו קשר דרך [email protected] (דוא"ל מוגן). כאשר אנו מעבדים מידע אישי בשם מוסד, אנו פועלים עם מוסד זה כדי לציית לכל האפשרויות האישיות להגבלת שימוש או חשיפה של מידע אישי.
 3. העברות קדימה (העברה לגורמי צד שלישי). Blackboard רשאית להעביר מידע אישי אל גורמי צד שלישי מסוימים (כפי שמתואר בהצהרת הפרטיות שלנו). כאשר נעביר מידע אישי לצד שלישי, ננקוט צעדים סבירים והולמים כדי לוודא שהצד השלישי מעבד מידע אישי למטרות מוגבלות שצוינו ובאופן התואם למחויבויות מגן הפרטיות של Blackboard. כאשר ההעברה היא לגורם צד שלישי הפועל בשמנו, ייתכן ש-Blackboard תישא באחריות אם גורמי צד שלישי כאלה אינם עומדים במחויבויות הללו, ואנו אחראים לאירוע הגורם לנזק.
 4. אבטחה. אנו נוקטים אמצעים סבירים והולמים כדי להגן על מידע אישי מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה לא מורשית, חשיפה, שינוי והשמדה. יישמנו נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים כדי לסייע בהגנה ובאבטחה של מידע אישי מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה או חשיפה לא מורשית, שינוי או השמדה.
 5. שלמות נתונים והגבלת מטרה. אנו נעבד מידע אישי באופן התואם ורלוונטי למטרה שלשמה נאסף או אושר על-ידי אנשים. כאשר אנו מקבלים מידע אישי ממוסד, על המוסד לקבוע מטרות אלה. במידה הדרושה עבור מטרות אלה, אנו ננקוט צעדים סבירים כדי לוודא שהמידע האישי מדויק, שלם, עדכני ואמין עבור השימוש הייעודי שלו.
 6. גישה. לאנשים מהאזור הכלכלי האירופי ובריטניה יש את הזכות לגישה סבירה למידע האישי אודותיך שאנו שומרים. לפי בקשה, אנו ננקוט גם צעדים סבירים כדי לתקן, לעדכן, לשנות או למחוק מידע שהוכח כבלתי מדויק, למעט כאשר הנטל או ההוצאות אינם מתאימים לסיכונים לפרטיות שלך במקרה הנדון או בעת הפרה של הזכויות של גורמי צד שלישי. כאשר אנו מעבדים מידע אישי בשם מוסד, אנו מעבירים את כל הבקשות האישיות לגישה או להגבלת שימוש או חשיפה למוסד, ופועלים עם מוסד זה תוך ציות לבקשות הללו בהתאם לחוק החל ולמחויבויות שלנו במסגרת מגן הפרטיות.
 7. סמכות שיפוטית ואכיפה. כחלק מההשתתפות שלנו במגן הפרטיות, אנו כפופים לסמכויות החקירה והאכיפה של ועדת הסחר הפדרלית האמריקנית.
 8. בקשות חוקיות. ייתכן ש-Blackboard תידרש לחשוף מידע אישי כתגובה לבקשות חוקיות של רשויות ציבוריות, כולל כדי לעמוד בדרישות אבטחה או אכיפת חוק לאומיות.
 9. יצירת קשר עם Blackboard ומקורות סיוע. אם יש לך שאלות בנוגע להצהרה זו או למידע שאנו אוספים ממך תוך הסתמכות על מגן הפרטיות, צור איתנו קשר בכתובת [email protected] (דוא"ל מוגן) או כתוב אל:

  אחראי הפרטיות הכללי
  Blackboard Inc.‎
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  USA

  אם אתה מודאג לגבי האופן שבו המידע האישי שסיפקת ל-Blackboard היה בשימוש, הפנה תחילה את השאלה או התלונה שלך אלינו בכתובת המופיעה לעיל. Blackboard מתייחסת לכל החששות בנוגע לפרטיות ושימוש במידע אישי ברצינות רבה, ותשתדל להשיב לך תוך 45 יום ממועד קבלת התלונה.

  אם לא נשיב תוך פרק זמן זה, או אם התשובה שלנו אינה עונה על חששותיך במידה מספקת, תוכל לשלוח את התלונה שלך ללא תשלום אל JAMS, ספק פתרון המחלוקות של מגן הפרטיות הייעודי של Blackboard, באמצעות הקישור הבא: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  עשויות גם להיות נסיבות שבהן ניתן לפתור מחלוקות באמצעות תהליך הבוררות המחייב של מגן הפרטיות. עיין באתר האינטרנט של מגן הפרטיות לקבלת מידע נוסף:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

  הצהרה זו עודכנה ב-10 בדצמבר, 2020.